Johkun Raportit-osiossa voit luoda erityyppisiä raportteja mm. myynnin ja kävijämäärien tarkasteluun. Kukin raportti tehdään aina valitulle ajanjaksolle, eli valitset alkamis- ja päättymispäivän tarkastelujaksolle.


Avaa kunkin raporttityypin tarkempi esittely alempana olevasta listauksesta.


 

 

  

Raporttityypit


Myyntiraportit

 • Myyntiraportti kirjanpitoon on tilintarkastajia varten luotu raporttityyppi, jossa huomioidaan arvokorttien, ennakoiden ym. kirjanpidollinen käsittely
 • Myyntiraportti tuotetyypeittäin
  • Myyntiraportti tuotetyypeittäin erottelee myynnit ja hyvitykset tuotetyypeittäin (Ostettava tuote, Aktiviteetti, Lippu jne.)
 • Myyntiraportti myyntikanavittain
  • Myyntiraportti myyntikanavittain erottelee myynnit ja hyvitykset myyntikanavittain (kassa- eli pos-myynnit, verkkokauppa, manuaaliset myynnit jne.)
 • Maksutaparaportti
  • Maksutaparaportti listaa pelkästään Kassaan maksut/suoritukset ja Avoimet maksut (maksamattomat laskut)  
Elokuva-tuotetyypin raportit

 • Levittäjäraportti (Elokuvat)
  • Levittäjäraportti on levittäjäkohtainen, elokuvittain eroteltu raportti näytöksistä, niiden kävijöistä ja myydyistä lipuista
 • Kävijäraportti (Elokuvat ja Tapahtumat)
  • Kävijäraportti listaa elokuvien/tapahtumien näytöslukumäärät, näytösten kävijämäärän yhteensä sekä lippumyynnin raportin aikaväliltä
 • Elokuvakohtainen kävijäraportti (Elokuvat ja Tapahtumat)
  • Elokuvakohtainen kävijäraportti listaa elokuvien näytösajat sekä kävijämäärän kussakin näytöksessä. Lippumyyntiä ei näytetä lainkaan
 • Suppea kävijäraportti (Elokuvat ja Tapahtumat)
  • Suppea kävijäraportti toimii kuin kävijäraportti, mutta listaa vain näytökset ja kävijät, ei lippumyyntiäTapahtuma-tuotetyyppien raportit

 • Osallistujaraportti (Tapahtumat)
  • Osallistujaraportti listaa elokuvien ja muiden tapahtumien osallistujat näytöksittäin, asiakkaan nimi- ja sähköpostitiedon kera. Myös lippuvaraukset huomioidaan osallistujaraportilla
Varausraportit

 • Agendaraportti
  • Varausraportti, jossa eritellään alkavat, päättyvät ja meneillään olevat varaukset tietoineen (varauksen aika, hlömäärä, varattu tuote ja resurssi, varaajan nimi, puhnro ja sposti)
 • Kuukausittainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin kuukauden tuotteiden varaus- ja kävijämäärät eroteltuina sekä niitä koskevien tilausten summat
 • Viikoittainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin viikon tuotteiden varaus- ja kävijämäärät eroteltuina sekä niitä koskevien tilausten summat
 • Päiväkohtainen varausraportti 
  • Varausraportti jossa kunkin päivän tuotteiden varaus- ja kävijämäärät eroteltuina sekä niitä koskevien tilausten summat
 • Tuntikohtainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin tuntivälin varaus- ja kävijämäärä eroteltuina sekä ekä niitä koskevien tilausten summat
Arvokortteja, ennakoita ja alennuksia koskevat raportit

 • Arvoseteliraportti
  • Arvoseteliraportti listaa kassalla tehdyt arvosetelimaksut sekä kassalla tai verkkokaupassa tehdyt arvokorttikäytöt (arvokortteihin ja vaihdettaviin arvokortteihin kytketyt arvosetelit)
 • Alennuskoodiraportti
  • Alennuskoodiraportti listaa raportin aikavälillä käytetyt Johkun alennuskoodit tositenumeron, tilaajatiedon ja summan kera
 • Ennakkoraportti
  • Ennakko on maksettu tuote tai palvelu, jota ei ole vielä luovutettu asiakkaalle. Eli esimerkiksi konserttiliput jotka on ostettu aiemmin kuin konserttipäivänä, tai majoitus joka on maksettu ennen varsinaista varauksen alkamista
  • Ennakkoraportti listaa raportin aikavälillä syntyneet ennakot, vähennetyt ennakot sekä avoimena olevat ennakot
 • Arvokorttiraportti
  • Arvokorttiraportti listaa ostetut, käytetyt, kokonaan käytetyt, vanhentuneet sekä voimassaolevat arvokortit raportin aikavälillä. Arvokorttiraportti ei toistaiseksi listaa itse arvokorttikoodeja
Erikoisraportit

 • Tankkausraportti
  • Tankkausraportti listaa bensapumppu-integraatiossa tehdyt polttoainemyynnit raportin aikaväliltä