Useimmiten resurssi eli se fyysinen kohde/väline johon varaus kohdistuu (mökki, pyörä, vene tms,), syntyy tuotteen luomisen yhteydessä tuotteen Saatavuus-välilehdellä. 


Voit silti luoda resursseja myös erikseen/etukäteen jos on tarpeen esim. luoda resurssipooli.


Resurssin luominen


Klikkaa Resurssit-sivulla Luo uusi, ja valitse joku ehdotuista resurssityypeistä (Mökki----Opas), tai geneerinen Resurssi. Jatka-painikkeesta pääsee eteenpäin resurssin perustietojen asettamiseen.

Perustiedot-välilehdellä 

 • Anna resurssille nimi. Monesti tämä on sama kuin tuotteen nimi, mutta tapaskohtaisesti voi olla esim "opas"-resurssi, joka on liitettynä yhteen tai useampaan retki-tuotteeseen. Resurssin nimi ei näy asiakkaalle.
 • Aseta resurssille vähimmäiskapasiteetti, jos haluat että resurssia (ja sen mukaisesti tuotetta) ei voi varata kuin vähintään tietylle määrälle osallistujia. Oletus on 1.
 • Aseta resurssille enimmäiskapasiteetti, eli montako osallistujaa/majoittujaa maksimissaan mahtuu resurssiin samanaikaisesti. Esimerkiksi, montako majoittujaa = vuodetta. Oletus on 1.
 • Muut asetukset:
  • Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin varaaminen = mahdollistaa yksittäisten varaamisten tekemisen resurssiin eli esim. retki, johon yksittäiset asiakkaat voivat tehdä varauksia. Sen sijaan majoitus-resursseissa tätä kohtaa ei yleensä valita, ellei ole kyseessä jonkinlainen yhteismajoitus
  • Synkronoi varaukset Google-kalenteriin -valinta mahdollistaa resurssiin tuleiden varausten lähettämisen Google-kalenteriin. Kalenteri tulee ensin linkittää Johkuun Asetukset-sivun Muut-välilehdellä API-avaimen avulla.
  • Piilota aikajananäkymästä -valinta piilottaa resurssin Johkun Varaukset-sivun aikajananäkymästä, ts. resurssin varaukset eivät silloin aikajananäkymässä näy.Perustiedot-välilehden oikeanpuoleiseen sarakkeeseen listautuvat jatkossa

 • ne tuotteet, joihin tämä resurssi on liitettynä
 • ne resurssipoolit, joihin tämä resurssi on liitettynä
 • tämän resurssin varaukset varaajan nimen sekä varausajan kera

Eli oikeanpuoleinen sarake päivittyy sitä mukaa kun resurssi ja tuote ovat käytössä asiakkaat tekevät varauksia. Resurssia luodessa sarake on vielä tyhjä.
Saatavuus-välilehdellä

 • Määrittele Varattavissa-kohtaan, milloin tuote on varattavissa. Voit lisätä useita aikavälejä, joissa sallitaan tai estetään varaukset tietyille aikaväleille (ja viikonpäiville). Oletuksena on että resurssi on varattavissa aina (ympäri vuoden, joka päivä ja kellon ympäri).
  • Tämä kohta on resurssin ja sitä myötä tuotteen tärkein saatavuuden määrittäjä, sillä Varattavissa-kohtaan asetetut aikamääreet ajavat kaikkien muiden aika-asetusten yli, mm. hintarivien sekä Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdan asetusten
  • Varattavissa-kohtaan voit asettaa esim. sesonkiajat, milloin tuote on yleisesti varattavissa
 • Google-kalenteri-kohdassa voit asettaa (esim. oppaan oman) Google-kalenterin rajoittamaan resurssin saatavuutta. Tämä toiminto ei lähetä varauksia Google-kalenteriin. Katso lisätietoa täältä.

Viestit-välilehdellä

 • Voit asettaa resurssikohtaisia asiakasviestejä, esim. mökin käyttöön liittyvää tietoa asiakkaalle, ja valita missä tilanteessa/milloin viesti läheteteään. Katso lisätietoa täältä.


Lopuksi tallenna resurssi.
Liitä resurssi tuotteeseen


 • Kun resurssi on luotu, sen voi liittää tuotteeseen tuotesivun Saatavuus-välilehdellä Liitä resurssi-painikkeella
  • Hyväksy liittäminen klikkaamalla OK
  • Valitse haluamasi resurssi valikosta ja klikkaa OK
  • Tallenna
  • Tuotteen kapasiteetti ja saatavuus määräytyvät sen jälkeen resurssista/resursseista jotka on tuotesivun Saatavuus-välilehdellä, ja tuotteen varaus syntyy ko. resursseihin

 • Jos saatavilla on useita samanlaisia ja samanaikaisesti varattavia resursseja
  • Luo niille kaikille omat resurssit: "Pyörä 1", "Pyörä 2" jne.
  • Luo resurssipooli ja liitä em. resurssit siihen 
  • Liitä lopuksi resurssipooli tuotteeseen Liitä resurssipooli -painikkeella
  • Poista tuotteelta yksittäiset resurssit Saatavuus-välilehdeltä, jos ko, resurssi sisältyy jo liitettyyn resurssipooliin