Useimmiten resurssi eli se fyysinen kohde/väline johon varaus kohdistuu (mökki, pyörä, vene tms,), syntyy tuotteen luomisen yhteydessä tuotteen Saatavuus-välilehdellä


Voit silti luoda resursseja myös erikseen/etukäteen.
Resurssin luominen manuaalisesti


 • Mene Tuotteet-osion Resurssit-välilehdelle 

 • Klikkaa Luo uusi -painiketta sivun oikeassa yläreunassa
 • Syötä resurssille nimi
 • Valitse resurssille tyyppi klikkaamalla tyyppi-kuvaketta
  • Jos resurssi tulee käyttöön varattavaan tuotteesen, valitse resurssityypiksi Resurssi, tai joku sen "alatyypeistä": Mökki, Huone, Kokoushuone, Teatteri, Polkupyörä, Moottoripyötä, Auto, Linja-auto, Vene, Lentokone, Vuokraväline tai Opas. Toiminnaltaan ne ovat kaikki samankaltaisia kuin Resurssi-tyyppi eli niihin syntyy varauksia
  • Jos resurssi tulee käyttöön ostettavaan tuotteeseen, valitse resurssityypiksi Ostettava. Ostettava-resurssi ei toimi muunlaisissa tuotteissa kuin ostettavassa tuotteessa, ja sillä on vain varastosaldo (varauksia ei synny)
  • Jos haluat luoda "aikarajoittajan" tuotteelle, valitse resurssin tyypiksi Aukioloajat. Tällä resurssityypillä ei ole kapasiteettitietoja lainkaan vaan ainoastaan Varattavissa-kohta. Käytä tätä resurssia varattavien tuotteiden aukioloaikojen ajallisen saatavuuden rajoittamiseen, voit liittää aukioloajat-resurssin esim. kaikille vuokraamon vuokravälinetuotteille
  • Lisäksi resurssityypeistä löytyy myös Resurssipooli. Katso resurssipoolin erillisohjeet
 • Jos luot resurssia jonka haluat liittää olemassa olevaan resurssipooliin, valitse resurssipooli alasvetovalikosta
  • HUOM! Älä liitä varattavan tuotteen resurssia resurssipooliin, jossa on ostettava-tyyppisiä resursseja tai päinvastoin. Aukioloajat-resurssia ei liitetä resurssipooliin koskaan
 • Klikkaa OK
 • Luotu resurssi avautuu muokattavaksi
 • Jatka resurssin asetusten määrittelyyn tai tallenna resurssi heti luonnin jälkeen


Resurssin saatavuuden ja muiden asetusten määrittely


Resurssilta löytyy Perustiedot-, Saatavuus-, Paikkakartta- ja Viestit välilehdet. Ostettava -tyyppisen resurssin Saatavuus- ja Paikkakartta -välilehdet eivät ole käytössä lainkaan.


 • Klikkaa Perustiedot-välilehdellä Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen -kohta mikäli kyseessä on resurssi, joka tulee käyttöön avoimeen ryhmävaraustuotteeseen: opastus, ryhmäaktiviteetti, kuljetus jne.
  • Ilman tätä valintaa ensimmäinen tuotteen varaaja saa koko resurssin kapasiteetin ko. ajalle käyttöön eivätkä muut asiakkaat voi tehdä varauksia samalle ajankohdalle
 • Aseta resurssille halutut saatavuusajat Resurssin Saatavuus-välilehdellä
  • Aseta Varattavissa-kohtaan päivämääräväli, viikonpäivä tai kellonaikaväli 
  • HUOM! Kellonaikaväli toimii Varattavissa-kohdassa vain tuntiperuisteisesti varattavilla tuotteilla
 • Katso muut mahdolliset resurssin asetukset
 • Tallenna

  

Liitä resurssi tuotteeseen


 • Kun resurssi on luotu ja sillä on perusasetukset kunnossa, sen voi liittää 
  • olemassa olevaan tuotteeseen tuotesivun Saatavuus-välilehdellä Liitä resurssi -painikkeella
  • uuteen luotavaan tuotteeseen Lisää aiemmin luotuja resursseja -valinnalla


 • Jos saatavilla on useita samanlaisia ja samanaikaisesti varattavia resursseja
  • Luo niille kaikille omat resurssit: "Pyörä 1", "Pyörä 2" jne.
  • Luo resurssipooli ja liitä em. resurssit siihen 
  • Liitä lopuksi resurssipooli tuotteeseen Liitä resurssipooli -painikkeella
  • Poista tuotteelta yksittäiset resurssit Saatavuus-välilehdeltä, jos ko, resurssi sisältyy jo liitettyyn resurssipooliin