Tässä artikkelissa:


Resurssipooli on resurssien ryhmä, jonka asetusten avulla allokoidaan/määritellään poolin sisältämien yksittäisten resurssien käyttö varaustilanteessa. Resurssipoolia käytetään, kun käytettävissä on samanaikaisesti useita samanlaisia resursseja, esim. huoneita, mökkejä, tai vaikkapa oppaita. 


Resurssipoolia käytettäessä asiakkaan varaukseen otetaan automaattisesti tilauksen henkilömäärän mukainen tarvittava määrä resursseja. 


Esimerkki:  2h Hotellihuone -tuotteella on Saatavuus-välilehdellä käytössä Huoneet-resurssipooli, jossa on 5 kpl 2 h Huone-resursseja. Kussakin resurssissa enimmäiskapasiteetti on 2. Asiakas varaa tuotteen 5 hengelle. Tällöin varaukseen allokoituu 3 huonetta: kahteen huoneeseen 2 henkilöä per huone ja kolmanteen huoneeseen yksi henkilö.


Vaihtoehtoisesti kauppias voi antaa asiakkaalle vapauden valita itse haluamansa resurssien määrä tai jopa itse resurssit (ks. Allokointistrategia-asetukset jäljempänä).


Resurssi voi olla valittuna useampaan resurssipooliin sanamaikaisesti.Resurssipoolin luominen


Resurssipooli syntyy kahdella tapaa:

1. Uuden tuotteen luonnin yhteydessä, kun määritetään saatavuus/resurssi ja valitaan vaihtoehto "samanlaisia resursseja on useampia"


2. Manuaalisesti Tuotteet-osion Resurssit-välilehdellä / Resurssilista-komponentissa 

 • Klikkaa Luo uusi
 • Valitse tyypiksi Resurssipooli ja anna resursseja kuvaava nimi, esimerkiksi "2h huoneet"
  • Resurssipoolin nimi ei näy asiakkaille 
 • Klikkaa Ok


  • Luotu resurssipooli avautuu Perustiedot-kohtaan
 • Klikkaa resurssipoolin Resurssit-välilehdelle 
 • Klikkaa Liitä resurssit-painiketta • Valitse listalta kaikki ne resurssit, jotka haluat liittää tähän resurssipooliin, täppäämällä kohta resurssilistan oikeassa reunassa
  • Jos valittu resurssi on käytössä toisessa resurssipoolissa tai erikseen liitettynä tuotteeseen, resurssi jää myös niihin käyttöön. Eli sama resurssi voi olla samanaikaisesti käytössä useammassa resurssipoolissa ja tuotteessa.
 • Voit käyttää sanahakua rajaamaan halutut resurssit esille
 • Klikkaa Ok
 • Tallenna, jos haluat käyttää resurssipoolin oletusasetuksia (resurssien automaattinen valinta), tai katso asetusten muuttaminen alempaa tältä sivultaAllokointistrategia


Allokointistrategia-kohdan asetusten avulla määritellään, miten poolin sisältämiä resursseja ja niiden paikkoja (enimmäiskapasiteettia) käytetään varaustilanteessa.


Resurssien allokointi ja Paikkojen allokointi -asetuksissa määritetään tarkemmin, missä järjestyksessä Johku allokoi resursseja asiakkaan tilaukselle, ja miten tilauksen osallistujat jaetaan resursseihin.


 
1. Automaattinen resurssien valinta

 • Johku valitsee resurssit automaattisesti asiakkaan valitseman tilauksen osallistujamäärän mukaisesti
  • Esimerkiksi: poolissa on 5 x 2h huonetta. Asiakas varaa kohteen 5 hengelle. Johku ottaa varaukseen poolista 3 kpl 2h huone-resurssia.
  • Asiakkaalle näytetään vain henkilömäärävalitsin, jossa max hlömäärä = resurssipoolin resurssien esimmäiskapasiteetit yhteenlaskettuina
 • Resurssien allokointi ja Paikkojen allokointi -asetusten kautta saat määriteltyä mm. halutun järjestyksen, jossa Johku ottaa resursseja käyttöön, ja miten osallistujat jaetaan resurssien kesken • Resurssien allokointi

  Resurssien allokointi-kohdassa määritellään, miten yksittäiset resurssit (esim. huoneet tai mökit) otetaan käyttöön varauksessa:

  • Satunnainen - Allokoi resurssit satunnaisessa järjestyksessä
   • = Resursseja otetaan poolista varaukseen tarvittava määrä satunnaisessa järjestyksessä (ts. ei tiettyä järjestystä resurssien välillä)
  • Parhaiten sopiva - Allokoi resurssit optimaalisen kapasiteetin mukaan
   • = Resursseja otetaan poolista varaukseen siten että resurssin kapasiteetti vastaa mahdollisimman hyvin varauksen osallistujamäärää. Esimerkiksi jos poolissa on vapaana kaksi mökkiä, toisessa kapasiteetti 4 ja toisessa 3, ja varaus tehdään kolmelle hengelle, niin silloin varaus kohdistetaan ensisijaisesti poolin 3 hengen mökkiin
  • Priorisoitu -  Allokoi resurssit ennalta määrätyssä järjestyksessä
   • = Tällä valinnalla voi itse asettaa resurssit tiettyyn järjestykseen Resurssit poolissa -listassa, jolloin varaukseen otetaan tarvittava määrä resursseja listan alkupäästä aloittaen.
   • Resurssien järjestyksen vaihtaminen Resurssit  poolissa -listassa onnistuu tarttumalla resurssin nimestä kiinni ja raahaamalla se haluttuun kohtaan listaa
  • Kaikki - Allokoi kaikki saatavilla olevat resurssit
   • = Kaikki poolin saatavilla olevat resurssit otetaan käyttöön varaukseen riippumatta varauksen osallistujamäärästä
   • Tätä asetusta käytetään vain, kun resursseilla ei ole valittuna "Salli resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen" -valintaa
   • Poolin resursseja, jotka ovat varattuna esim. toisen tuotteen kautta, ei huomioida vaan varatuiksi tulevat vain ne resurssit, jotka ovat vapaana
 • Paikkojen allokointi

  Paikkojen allokointi -kohdassa määritellään, miten resurssin kapasiteettin paikat (esim. vuodepaikat mökissä) otetaan käyttöön varauksessa:


  • Täytä - Täytä kaikki paikat yhdestä resurssista ennen toisen lisäämistä
   • = Varaukseen otetaan osallistujamäärän mukainen määrä resursseja siten, että ensin täytetään yhden resurssin paikat, sitten seuraavan resurssin paikat jne. 
   • Esimerkki: poolissa on 5 ja 3 hengen mökit ja varaus tehdään 6 hengelle. 5 hengen mökki täytetään ensin, ja kuudes henkilö majoitetaan toiseen resurssiin (mökkiin)
  • Tasaa - Allokoi paikat tasan resurssien kesken
   • = Varaukseen otetaan osallistujamäärän mukainen määrä resursseja siten, että osallistujamäärä jaetaan tasan resurssien kesken. 
   • Esimerkki: poolissa on 5 ja 3 hengen mökit ja varaus tehdään 6 hengelle. Kumpaankin mökkiin laitetaan 3 henkilöä
  • Yksittäinen - Käytä vain yhtä resurssia poolista
   • = Resurssien paikkoja ei jaeta poolin resurssien kesken vaan varaustilanteessa käytetään vain yhtä resurssia poolista. Tämä tarkoittaa että edellä mainittu 6 hengen esimerkkivaraus ei onnistuisi sillä saatavilla ei ole mökkiä johon kaikki 6 henkeä mahtuisi
Automaattisessa resurssien valinnassa asiakkaalle näytetään vain henkilömäärävalitsin. Henkilömäärävalitsimessessa max hlömäärä on poolin resussien kapasiteetit yhteenlaskettuina.  

2. Anna käyttäjän valita resurssien määrä

 • Asiakas voi itse valita varattavien resurssien määrän
 • Asiakkaalle näytetään resurssien kappalemäärä -valitsin
  • Valitsimen otsikon saa asetettua tuotteen Hinnat-välilehdellä Kappalemäärävalitsimen otsikko -kohtaan
  • Mikäli tuotteessa on käytössä henkilömäärän mukainen hinnoittelu, näytetään myös erillinen henkilömäärävalitsin
 • Esimerkki: poolissa on 5 x 2h huonetta. Asiakas näkee resurssivalitsimen jossa on määränä 5. Mikäli käytössä on henkilöhinnoittelu, asiakkaalle näytetään lisäksi henkilömäärävalitsin jossa määränä 10. Asiakas valitsee tällöin siis sekä huoneiden määrän että majoittujien määrän
 • Tätä allokointistrategiaa käytettäessä ovat käytettävissä asetuksista vain: 
  • Resurssien allokointi: Satunnainen, Parhaiten sopiva (henkilövalitsimen kanssa), Priorisoitu
  • Paikkojen allokointi: Tasaa


      

  

3. Anna käyttäjän valita resurssit

 • Asiakkaalle tuodaan esille resurssipoolin sisältämät yksittäiset resurssit valittaviksi
 • Tämä asetus on luotu käytettäväksi ensisijaisesti välinevuokraukseen kun halutaan tuoda esim, erikokoisia tai -mallisia välineitä asiakkaan varattavaksi
 • Huomiot ja rajoitukset
  • Tuotteella on oltava käytössä henkilömäärän mukainen hinnoittelu 
  • Resusseilla ei ole valittuna Salli resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen -kohtaa
  • Asetus toimii parhaiten kun kunkin poolissa olevan resurssin enimmäiskapasiteetti on 1
  • Jos enimmäiskapasiteetti on muu kuin 1, Johku jakaa osallistujat resursseihin siten että yksi osallistuja kuhunkin valittuun resurssiin, ja loput osallistujat resurssit järjestyksessä täyttäen
   • Esimerkki: poolissa on 5 x 3 hengen vene. Asiakas valitsee henkilömääräksi 6, ja vene-resursseista malli A:n, malli B:n ja malli C:n. Johku jakaa ensin kuhunkin veneeseen yhden henkilön, ja sen jälkeen kaksi hlöä veneeseen A (jolloin vene A täyttyy) ja yhden henkilön veneeseen B. Veneeseen A tulee siis kolme henkilöä, veneeseen B kaksi ja veneeseen C yksi.
 • Tuotetta varatessa asiakas valitsee ensin henkilömäärän sekä varausajan, ja sen jälkeen haluamansa resurssit niitä klikaten
 • Asiakas ei voi varata useampaa resurssia kuin mihin henkilömäärä mahtuu, tai vastaavasti liian vähän resursseja henkilömäärään nähden
 • Tätä allokointistrategiaa käytettäessä ovat käytettävissä asetuksista vain: 
  • Paikkojen allokointi: Tasaa
  • Resurssien allokointi -kohdan asetuksia ei huomioida lainkaan
Resurssipoolin näkyminen Resurssit-listauksessa


Resurssipoolit näkyvät Resurssit-välilehdellä/resurssilista -komponentissa oman "kaavio"kuvakkeensa kera, josta ne on helppo erottaa resursseista, toki myös Tyyppi-sarake kertoo että kyseessä on resurssipooli. 

Sivun yläreunasta voit halutessasi valita näytettäväksi vain kaikki resurssipoolit, ja/tai rajata näkymää tietyn resurssipoolin mukaan. Rajaa-valinnan saa poistettua ruksikuvakkeesta Rajaa-kentän päässä.
Kun klikkaa resurssipoolin nimeä Resurssit-sivun listauksessa, avautuu poolin alapulelle tiedot, mitä resursseja ko. pooli sisältää ja mikä niissä on kapasiteetti (tai varastosaldo, jos kyseessä on varioitu ostettava tuote).

 • Poolin sisältämiä yksittäisiä resursseja saat muokattua kun klikkaat resurssin nimeä
 • Poolin asetukset (allokointistrategia ym.) saat esille kun klikkaat poolin nimeä

Resurssipoolin liittäminen (olemassa olevaan) tuotteeseen käyttöön 


 • Klikkaa haluamasi tuote auki Tuotteet-sivulta
 • Mene Saatavuus-välilehdelle
 • Klikkaa Liitä resurssipooli


 • Hae haluamasi pooli alasvetovalikosta ja klikkaa Ok
 • Voit myös luoda uuden poolin klikkaamalla Luo uusi resurssipooli


 • Liitetty resurssipooli näkyy Saatavuus-välilehdellä omana rivinään
 • Poista muut resurssit tai resurssipoolit Saatavuus-välilehdeltä klikkaamalla Poista tästä tuotteesta- ellei tarkoitus ole että varaus syntyy ko. resurssiin JA poolissa olevaan resurssiin
 • Tallenna