Joskus voi olla tarpeen lisätä tuotteelle toinen tai useampikin resurssi tuotteen oman resurssin lisäksi. Ylimääräinen resurssi voidaan tarvita esim. kun tuotteen saatavuutta halutaan rajoittaa toisen resurssin avulla.


 • Jos lisättävää resurssia ei vielä ole olemassa, voit luoda sen Resurssit-sivulla tai tuotteeseen lisäämisen yhteydessä (ks. alempana)
 • Klikkaa tuotesivun Saatavuus-välilehti auki
 • Klikkaa Saatavuutta hallitaan näillä resursseilla -kohdan alta
  • Liitä resurssi, jos haluat liittää tuotteeseen yksittäisen resurssin
  • Liitä resurssipooli, jos haluat liittää tuotteeseen resurssipoolin • Vahvista tallentaminen ennen resursin lisäämistä, kun Johku kysyy sitä • Valitse resurssi tai resurssipooli alasvetovalikosta ja klikkaa OK
  • Voit käyttää hakutoimintoa syöttämällä resurssin nimen tai osan nimeä
 • Jos resurssia ei vielä ole olemassa, saat sen luotua kirjoittamalla resurssille nimen Liitä resurssi-kenttään ja klikkaamalla alapuolelta Add [resurssinnimi]... ja sen jälkeen OK • Resurssi liittyy tuotteen Saatavuus-välilehdelle siellä siellä jo olevan resurssin tai resurssipoolin "seuraksi"
 • Resurssin asetukset saa avattua resurssin otsikkoriviä klikkaamalla
 • Tallenna

Esimerkkejä lisätyn resurssin toiminnasta
Esimerkki 1. "Rajoittajaresurssi"


 • Alkutilanne: 
  • SUP-laudat -nimisellä varattavalla tuotteella on käytössä SUP-laudat niminen resurssipooli, joka sisältää 20 kpl SUP-lauta -resursseja
  • Kauppias haluaa määrittää että SUP-laudat ovat varattavissa mihin aikaan tahansa aukioloaikojen puitteissa
  • Haluttu määritys hoituu asettamalla Ei saa alkaa/päättyä -kellonajat resurssien Varattavissa  -kohtaan, ja asettamalla Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan "Mihin aikaan tahansa"
 • Kauppias haluaa säästää aikaa jatkossa ja luo siksi erillisen resurssin aukioloaikojen määritystä varten
  • Kauppias luo Aukioloajat-nimisen resurssin jolla on Varattavissa-kohtaan asetettu
   • Sallittu aina
   • Ei saa alkaa/päättyä- aikativeinä ne kellonajat jotka varaamo on suljettuna
    • Kellonaikaa ei voi asettaa vuorokauden toiselle puolelle joten kellonajat täytyy jakaa keskiyöstä eteenpäin omaksi aikariviksi, eli esim. 20.01-24.00 ja 00.00-9.59
    • Koska aukiolo vaihtelee viikonpäivittäin ja sesongeittain, kauppias luo varausestorivit eri päivämääräasetuksin, 1.1.2020-31.5.2020 ma-pe + kellonaika jne.
  • Jotta Aukioloajat -resurssi ei rajoita tuotteen kapasiteettia, täytyy resurssin enimmäiskapasiteetti-kenttään laittaa lukema, joka on vähintään yhtä suuri kuin tuotteeseen liitettyjen muiden resurssien yhteenlaskettu enimmäiskapasiteetti
   • Tässä tapauksessa tuotteella on resurssipooli, jossa 20 SUP-lauta- resurssia. Kunkin laudan enimmäiskapasiteetti on 1
   • Niinpä Aukioloajat-resurssin enimmäiskapasiteetiksi täytyy laittaa 20 tai enemmän. Koska tuotteen kapasiteettisaatavuus katsotaan pienimmän resurssin kapasiteetin mukaan (tässä tapauksessa 20 x 1), Aukioloajat-resurssin enimmäiskapasiteetti voi olla suurempikin kuin 20 ilman että se vaikuttaa suurentavasti tämän tuotteen enimmäiskapasiteettiin
  • Jotta lautoja voi varata useampi asiakas samalle ajalle, kauppias klikkaa Aukioloajat-resurssilla "Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen"
   • Ilman ko. asetusta ensimmäinen tuotteen tilaava asiakas saa varaukseensa SUP-lauta -resurssin sekä Aukioloajat-resurssin, joten Aukioloajat-resurssi ei olisi samalle ajalle saatavilla enää eikä tuotetta siten voisi varata
  • Kauppias tallentaa Aukioloajat-resurssin
 • Kauppias liittää Aukioloajat-resurssin SUP-laudat -tuotteeseen Liitä resurssi -painikkeella ja tallentaa
 • Tuotteeseen liitettyinä ovat siis SUP-laudat -resurssipooli sekä Aukioloajat-resurssi
 • Aukioloajat-resurssin myötä kauppiaan ei tarvitse määritellä aukioloaikoja SUP-lauta -resursseihin vaan voi hallita koko tuotteen aukioloaikoja yhden resurssin kautta. Tämä säästää aikaa erityisesti jos/kun aukioloajat täytyy päivittää esim. seuraavalle vuodelle


Esimerkki 2. Ulkopuolisen oppaan huomiointi tuotteessa


 • Alkutilanne: 
  • Kauppiaalla on Luontoretki-tuote (max 20 osallistujaa), jossa ryhmää johtaa muualta palkattu opas
  • Kauppias haluaa että tuotteen varaukset näkyvät oppaan omassa Google-kalenterissa sekä rajoittaa retkituotteen saatavuutta oppaan omien kalenterimenojen mukaisesti
  • Kauppias on kytkenyt Google-kalenterinsa Johkuun
  • Lisäksi opas on jakanut oman Google-kalenterinsa kauppiaalle
 • Kauppias luo erillisen Opas-resurssin jolla oppaan käyttöä hallinnoidaan
 • Kauppias tekee resurssiin seuraavat asetukset
  • Opas-resurssin enimmäiskapasiteetiksi vähintään saman joka on tuotteeseen liitetyllä Luontoretki-resurssilla (20)
  • Salli yksittäisen resurssin samanaikainen varaaminen -kohta valittuna
   • Koska retkituotetta myydään yksittäisille asiakkaille (vs. ryhmävaraus), täytyy kaikilla tuotteeseen liitettävillä resursseilla olla tämä asetus kytkettynä
  • Synkronoi varaukset Google-kalenteriin -kohta valittuna
   • Tällä valinnalla Opas-resurssiin tulevat varaukset lähetetään kauppiaan Google-kalenteriin, Johkun sinne generoimaan Resurssi:Opas -nimiseen kalenteriin. Kalenteri löytyy Omat kalenterit-listauksesta Googlen kalenterinäkymässä
   • Tämä valintakohta näkyy vain, mikäli olet kytkenyt Google kalenteri -avaimesi Johku-kauppaasi


 


 • Saatavuus-välilehdelle
  • Kauppias asettaa Varattavissa-kohtaan "Sallittu aina" kuten Luontoretki-resurssilla
  • Google-kalenteri -kohtaan kauppias lisää oppaan oman Google-kalenterin Lisää kalenteri-painikkeella
   • Oppaan kalenteri on valittavissa vain jos opas on jakanut kalenterinsa kauppiaan Google-tilille
   • Kalenterilisäyksen myötä Opas-resurssiin listautuvat Estetään-aikoina ne tapahtumat jotka opas on merkinnyt omaan kalenteriinsa. Nämä kalenterista tulevat estot tunnistaa G-merkistä 

 • Kauppias tallentaa resurssin
 • Kauppias liittää Opas-resurssin Luontoretki-tuotteeseensa Liitä resurssi-painikkeella ja tallentaa
 • Tuotteelle tulee silloin käyttöön sekä Luontoretki-resurssi että Opas-resurssi • Lisäksi kauppiaan täytyy jakaa Resurssi:Opas -kalenterin katseluoikeus Google-kalenterinsa kautta oppaalle, jotta opas näkee ko. kalenterin varaukset

 • Kun asiakas varaa Luontoretki-tuotteen, varaus näkyy kauppiaan Google kalenterinäkymässä Resurssi: Opas -kalenterissa (sekä mahdollisesti Resurssi:Luontoretki sekä Tuote: Luontoretki -kalentereissa jos Luontorerki-resurssissa sekä -tuotteessa on Synkronoi varaukset Google-kalenteriin -asetus) 
 • Myös opas näkee ko. kalenterin varaukset omalla Google kalenteri -tilillään ja pystyy siten varautumaan tuleviin opastuksiin
 • Vastaavasti oppaan omaan Google-kalenteriinsa merkityt tapahtumat vähentävät Luontoretki-tuotteen saatavuutta eli kun oppaalla on muuta menoa, tuote ei ole varattavissa ko. ajalle Johkussa