Jos tuotteelle on liitettynä kaksi tai useampi erillinen resurssi, ko. resurssien asetukset rajoittavat keskinäisesti tuotteen saatavuutta. Asiakkaan tehdessä varauksen, varaus syntyy kerralla kaikkiin tuotteelle liitettyihin resursseihin (resurssipoolin osalta allokoituu tarvittava määrä resursseja).Tärkeää huomioitavaa useamman resurssin käyttämisestä samassa tuotteessa


Varausten syntyminen

 • Varaus syntyy kaikkiin tuotteeseen liitettyihin resursseihin, eli kauppias ei voi määritellä käytettäväksi vain tiettyä liitetyistä resursseista
  • Esimerkki 1:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y1
   • Asiakkaan varatessa tuotteen varaus syntyy resurssiin X sekä resurssiin Y1
  • Esimerkki 2: 
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssipooli Y, jossa 5 kappaletta resursseja: Y1, Y2, Y3, Y4 ja Y5
   • Asiakkaan varatessa tuotteen varaus syntyy resurssiin X sekä parhaiten soveltuvaan, vapaana olevaan resurssipoolin Y-resurssiin
  • Esimerkki 3:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssipooli Y, jossa 5 kappaletta resursseja (Y1, Y2, Y3, Y4 ja Y5) sekä resurssipooli Z, jossa 3 kappaletta resursseja (Z1, Z2, Z3)
   • Asiakkaan varatessa tuotteen varaus syntyy parhaiten soveltuvaan, vapaana olevaan Y-resurssipoolin Y-resurssiin sekä Z-resurssipoolin Z-resurssiin
 • Jos jokin tuotteeseen liitetyistä yksittäisistä resursseista on varattu, ko. ajalle ei tuotetta voi varata vaikka tuotteeseen liitetyt muut resurssit olisivat vapaina
  • Esimerkki: 
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi W. Resurssi W on käytössä (liitettynä) myös muussa tuotteessa, ja on kokonaan varattuna sen kautta ajalle 1.6.-3.6.2020. Resurssi X on vapaa ko. ajalle
   • Tuotetta ei voi varata ajalle 1.6.-3.6. koska molemmat tuotteeseen liitetyt resurssit eivät ole vapaana
 • Jos tuotteeseen on liitettynä sama resurssi resurssipoolin kautta sekä erillisenä resurssina, tuotteen saatavuus rajoittuu
  • Esimerkki:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssipooli Y jossa, 5 kappaletta resursseja (Y1, Y2, Y3, Y4 ja Y5) sekä resurssi Y1. Kaikikka resursseilla on enimmäiskapasiteetti 1.
   • Asiakkaan varatessa tuotteen varaus syntyy parhaiten soveltuvaan, vapaana olevaan Y-resurssipoolin Y-resurssiin (Y2-Y5) sekä Y1-resurssiin
   • Varaus siis syntyy tavallaan tuplana koska käyttöön tulee kaksi Y-resurssia
   • Tuote ei ole enää varauksen myötä saatavilla muille asiakkaille ko. ajalle koska Y1-resurssi ei ole enää vapaana
Samanaikainen varaaminen (retket, opastukset ym. vastaavat ryhmäaktiviteetit)

 • Jos jollakin tuotteeseen liitetyistä resursseista ei ole valittuna "Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen" -täppää, asiakkaan varatessa tuotteen ko. varausaika ei ole enää saatavilla muille asiakkaille
  • Esimerkki:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y3. Resurssi X:lla on asetus "Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen" mutta resurssilla X ei ole
   • Asiakkaan varatessa tuotteen ko. ajalle eivät voi muut asiakkaat enää varata tuotetta
  • Tuotteissa, joihin halutaan samanaikaisia varauksia (retket ym.), tulisi kaikilla liitetyillä resursseilla olla asetus "Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen" valittuna

Vähimmäis- ja enimmäiskapasiteetti

 • Tuotteen vähimmäiskapasiteetti määräytyy siitä tuotteeseen liitetystä resurssista, jonka vähimmäiskapasiteetti on suurin
  • Esimerkki:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y1. Resurssin X vähimmäiskapasiteetti on 1 henkilöä. Resurssin Y1 vähimmäiskapasiteetti on 5 henkilöä
   • Tuote on silloin varattavissa vain vähintään 5 hengelle

 • Tuotteen enimmäiskapasiteetti määräytyy siitä tuotteeseen liitetystä resurssista, jonka enimmäiskapasiteetti on pienin
  • Esimerkki 1:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y2. Resurssin X enimmäiskapasiteetti on 50 henkilöä. Resurssin Y2 enimmäiskapasiteetti on 20 henkilöä
   • Tuote on silloin varattavissa maksimissaan 20 henkilölle
  • Esimerkki 2:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi Z sekä resurssipooli W jossa, 5 kappaletta resursseja (W1, W2, W3, W4 ja W5). Z-resurssin esimmäiskapasiteetti on 5. W1 ja W2 -resurssien enimmäiskapasiteetti  on 15. W3, W4 ja W5-resurssien enimmäiskapasiteetti on 30.
   • Tuote on silloin varattavissa maksimissaan 5 henkilölle

Varattavissa-kohdan asetetut sallitut tai estetyt varausajat

 • Resurssiin asetettu Varattavissa -kohdan saatavuus rajoittaa tuotteen saatavuutta, vaikka ko. rajoitus olisi vain yhdessä tuotteeseen liitetyssä resurssissa
  • Esimerkki 1:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y1. Resurssi X on varattavissa ympäri vuoden kaikkina kellonaikoina eli Varattavissa-kohdassa on "Sallittu aina". Resurssi Y1:lle on Varattavissa-kohtaan asetettu "Sallittu 1.5.2020-1.12.2020"
   • Tuote on silloin varattavissa 1.5.-1.12.2020
  • Esimerkki 2:
   • Tuotteessa on liitettynä resurssi X ja resurssi Y2. Resurssi X on varattavissa ympäri vuoden kaikkina kellonaikoina eli Varattavissa-kohdassa on "Sallittu aina". Resurssi Y2:lle on Varattavissa-kohtaan asetettu "Sallittu aina" -valinna lisäksi "Ei saa alkaa/päättyä 1.6.2020-29.8.2020"
   • Tuote on silloin varattavissa 31.5.2020 saakka sekä 30.8.2020 alkaen