Resurssi jakautuu Perustiedot-, Sataavuus-, Paikkakartta- ja Viestit-välilehtiin. Näitä resurssin tietoja ja asetuksia pääset tarkastelemaan ja muuttamaan Tuotteet-osion Resurssit-välilehdellä kun klikkaat halutun resurssin nimeä listassa.


Ostettava -tyyppisillä resursseilla Saatavus- ja Paikkakartta -välilehdet eivät ole käytössä lainkaan.

1. Perustiedot


 • Nimi
  • Huomioi että resurssin nimi on kieliversioitava tieto
 • Tyyppi
  • Varattavan tuotteen resurssin tyyppi on mahdollista muuttaa toiseen, esim Resurssi > Opas. Tällä ei ole teknistä vaikutusta resurssin toimintaan vaan kyseessä on kosmeettinen muutos
  • Ostettava-tyyppistä resurssia ei voi muuttaa muuntyyppiseksi
 • Tunniste
  • Tunnistetta käytetään vain elokuvateattreilla Teatteri(sali)-resurssin varaustietojen lähettämiseen Maccsbox-rajapintaan


Seuraavat asetukset näkyvät vain varattavilla resursseilla (muut resurssityypit kuin Ostettava)


 • Enimmäis- ja vähimmäiskapasiteetti
  • Vähimmäiskapasiteetti = vähimmäismäärä henkilöitä joille tuotteen voi varata
   • Esim. 2 tarkoittaa että asiakas ei voi varata tuotetta vain yhdelle hengelle
  • Enimmäiskapasiteetti = enimmäismäärä henkilöitä jotka mahtuvat kohteeseen samanaikaisesti, eli monelleko hengelle varauksen voi maksimissaan tehdä
   • Esim. 20 tarkoittaa että resurssiin voi tehdä varauksen maksimissaan 20 hengelle samalle ajankohdalle
 • Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen-asetus

  • Tätä asetusta käytetään opastus-, ryhmäretki-, elokuvanäytös-, tapahtuma- tai muiden vastaavien tuotteiden resursseilla
  • Ilman tätä asetusta ensimmäinen varaaja saa koko kapasiteetin haltuunsa ko. ajalleeivätkä muut asiakkaat voi tehdä varauksia resurssiin samalle ajankohdalle
   • Esimerkiksi majoitusresursseissa tätä asetusta ei käytetä ellei kyse ole yhteismajoituksesta

 • Piilota aikajananäkymästä = Resurssia ja sen varauksia ei näytetä lainkaan Tuotevaraukset tai Resurssivaraukset -aikajanoilla
 • Ryhmittele varaukset aikajananäkymässä = Resurssin varaukset "kimputetaan" aikajanalla, jolloin aikajanalla näkyy kullakin saatavuusajalla vain varausten henkilöiden yhteismäärä, ei yksittäisen varauksen tietoja
  • Tätä asetusta käytetään kun kyseessä on resurssi johon syntyy paljon varauksia samalle ajankohdalle eikä ole tarpeen seurata yksittäisen varauksen tietoja aikajanalta. Esimerkiksi tapahtuman resurssi
 • Synkronoi varaukset Google-kalenteriin= Resurssin varaukset lähetetään Johku-kauppaan kytkettyyn Google-kalenteritiliin
  • Johku luo automaattisesti resurssikohtaisen kalenterin jossa ko. varaukset näkyvät
  • Tämä asetus näkyy vasta sen jälkeen kun kauppaan on kytketty Google-kalenteritili
  • Lisätietoa
 • Älä luo lippuja tälle resurssille= Resurssin varauksesta ei muodosteta mobiililippuja lainkaan
  • Tätä asetusta käytetään elokuva-, ooppera- ja muiden tapahtuma-tyyppisten tuotteiden resursseilla, joista ei syystä tai toisesta haluta muodostaa mobiililippuja lainkaan
  • Tällä asetuksella syntyy vain normaali varaus ja asiakas saa vain maksu/tilausvahvistuksen mutta ei lippuja
 • Näytä nimi työjonossa = Resurssin nimi näytetään tilausten tai toimitusten työjono-komponenteissa
Lisäksi varattavan resurssin Perustiedot-välilehdellä näytetään


 • Rerurssin kaikki tulevat varaukset
 • Resurssipoolit, joihin tuote on liitettynä
 • Tuotteet, joihin resurssi on liitettynä (suoraan)
  • Jos tuote on resurssipoolissa, näet resurssipoolin asetuksista, mihin tuotteisiin kyseinen pooli on liitettynä
Seuraavat asetukset näkyvät vain Ostettava -tyyppisillä resursseilla • Varastosaldo
  • Varastosaldo määrittää sen, paljonko tuotetta on myynnissä. Varastosaldo vähenee automaattisesti sitä mukaa kun tuotetta ostetaan. Kun varastosaldo menee nollaan, tuote on loppuunmyyty eikä sitä voi ostaa
  • TUOTTEEN Saatavuus-välilehdellä on mahdollista kytkeä myynti irti resurssin varastosaldosta - ko. toimintoa käyttäessä tuotetta on rajattomasti saatavilla.
 • Varasto
  • Mikäli käytössä on Netvisor-integraatio ja määritetty varastot Johkussa Asetukset > Reaaliaikainen taloushallinto > Varastot-välilehdellä, voit kytkeä tietyn varaston Ostettava-tyypin resurssiin

2. Saatavuus • Varattavissa
  • Resurssin Varattavissa -kohta määrittelee lähtökohtaisesti, milloin resurssi on varattavissa
  • Voit lisätä aikavälejä, esim. päivämäärävälin tai viikonpäivät milloin tuote on varattavissa
  • Jos resurssi tulee käyttöön tuotteelle jota varataan tuntiperusteisesti, voit asettaa Varattavissa-kohtaan myös kellonaikavälin. Varattavissa-kohtaan asetetut kellonaikavälit eivät mene "vuorokauden yli", joten kellonaikaväliä ei aseteta Varattavissa-kohtaan mikäli tuote tulee käyttöön vuorokausiperusteisesti varattavaan tuotteeseen


 • Google-kalenteri
  • Resurssiin voit kytkeä myös oman tai esim. oppaan oman Google-kalenterin. Tällöin ko. kalenterin tapahtumista syntyy resurssin Varattavissa-kohtaan Estetty -aikavälejä, eli ko. kalenterin tapahtumat estävät resurssin saatavuutta. Tunnistat Google-kalenterista tulevat aikavälit G-merkistä Varattavissa-kohdassa
  • Huom! Tämä kohta ei ole tarkoitettu Johkun luomille tuote/resurssikalentereille vaan kauppiaan/kauppiaan yhteistyökumppanin omalle kalenterille. Tämä toiminto ei lähetä varauksia Googleen vaan tieto kulkee vain linkitetystä Google-kalenterista Johkuun
  • Lisätietoa
 • Igloohome- ja Ratna-älylukot
  • Mikäli kauppaan on kytketty Igloohomen tai Ratnan rajapinta-avain Asetukset > Perusasetukset > Muut-sivulla, tulee resursseille esille Valitse Igloohome-lukko/Valitse Ranta-huoneisto -toiminto
   • Toiminnolla valitaan haluttu lukko/huoneisto resurssiin
   • Lukon/huoneiston valinnan jälkeen tulee esille asetukset pinkoodin voimassaoloajasta ennen ja jälkeen varauksen
  • Lisätietoa:  Igloohome-tuotteiden linkittäminen Johkuun ja Ratna-koodilukkojen linkittäminen Johkuun

3. Paikkakartta • Paikkakarttaa käytetään vain elokuvanäytöksissä ja vastaavissa tapahtumissa
 • Paikkakakartta-välilehti ilmoittaa, onko kyseiseen resurssiin sidottu paikkakartta vai ei
  • Jos resurssiin on sidottu paikkakartta, tulee esille myös paikkakartan näyttämispainike
 • Paikkakartan luominen ja resurssiin sitominen on Johku tuelta tilattava erillispalvelu4. Viestit • Resurssin Viestit-välilehdellä voit luoda ajastettuja viestejä, jotka lähtevät asiakkaalle, kun hänelle on varattuna tämä nimenomainen resurssi
 • Katso tarkemmin Resurssiviestien luominen