Resurssi syntyy kahdella tavalla; joko uuden tuotteen luomisen yhteydessä, tai erikseen manuaalisesti luotuna.Resurssin luominen/vahvistaminen uuden tuotteen luonnin yhteydessä


Kun luo uuden tuotteen Johkussa, Johku luo automaattisesti tuotteelle Saatavuus-välilehdelle resurssiaihion, johon yksinkertaisimmillaan täytyy vain 

  • syöttää maksimikapasiteetti (esim. mökissä vuoteiden määrä, tai aktiviteetissa maksimiosallistujamäärä) ja 
  • klikata Vahvista ja luo resurssi


Tällöin tuotteelle syntyy samanniminen resurssi kuin itse tuote on, eli "Huvila 5" -tuotteelle syntyy resurssi nimeltä "Huvila 5".
Jos käytössä on useampia samanlaisia resursseja samanaikaisesti, esimerkiksi huoneistoja tai oppaita, valitaan vaihtohto "Samanlaisia [resursseja] on useampia". Tällöin tulee vaihtoehdoksi syöttää samanlaisten resurssien määrä, sekä kapasiteetti per resurssi. Esimerkiksi 2 mökkiä, joissa kummassakin 2 vuodetta. Tällöin syntyy resurssipooli, resurssien "ryhmä", jossa yksittäiset (samanlaiset) resurssit ovat. 

Lue resurssipoolin toiminnasta tarkemmin täällä.

Määritä saatavuus-kohdan kolmas vaihtoehto "Lisää aiemmin luotuja [resursseja]" tarkoittaa että tuotteeseen halutaan liittää jo olemassa oleva/aiemmin luotu resurssi tai resurssipooli. Tällöin voi resurssin tai resurssipoolin liittää tuotteeseen klikkaamalla Liitä resurssi tai Liitä resurssipooli.
Kun resurssi on vahvistettu tuotteelle, voit myöhemmin muokata resurssin saatavuutta (Varattavissa-kohta) ja minimi- sekä maksimikapasiteettia suoraan tuotesivun Saatavuus-välilehdellä. Jos haluat muokata resurssin perustietoja tai asettaa resurssille esim. viestejä, se onnistuu muokkaamalla resurssia Resurssit-sivun kautta. 
Huomioitavaa

  • Resurssin paikalliset tuotteet-kohta kertoo, missä tuotteissa on liitettynä tämä sama resurssi. Tämän kohdan avulla onnistuu helposti siis tarkistaa, onko resurssi oikeassa tuotteessa/tuotteissa.
  • Google-kalenteri -kohtaan voi linkittää Google-kalenterin, jolla halutaan rajoittaa tuotteen saatavuutta/varattavuutta. Esimerkiksi oppaan oma kalenteri, johon hän merkitsee omat tapahtumat. Kun kalenteri on linkitetty tuotteeseen, tuote ei ole varattavissa silloin kun oppaalla on merkintä kalenterissa samalle ajalle. Nämä linkitetystä Google-kalenterista tulevat estetään varaus -ajat näkyvät silloin Varattavissa-kohdassa omina riveinään, joissa on G-merkki edessä. Näitä rivejä ei voi poistaa Johkussa vaan rivit poistuvat vain jos tapahtuman  poistaa linkitetyssä kalenterissa suoraan.    • Huom! Tämä kalenteritoiminto ei ole sama kuin varausten lähettäminen Johkusta Google-kalenteriin vaan kyseessä on erillinen, yksisuuntainen hakutoiminto Google-kalenterista Johkuun. Varausten lähettäminen/synkronointi Google-kalenteriin on oma toimintonsa, joka asetetaan ensin Asetukset-sivun Muut-välilehdellä (Google Calendar API-avain) ja otetaan tuotekohtaisesti käyttöön tuotesivun Saatavuus-välilehden Lisätietod-kohdassa: Synkronoi varaukset Google-kalenteriin
  • Jos tuote on esim. retki, johon otetaan yksittäisiä varauksia (eli ei valmiita/kiinteitä ryhmiä), klikkaa valituksi Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen -kohta.   • Huom! Tuotetta ei voi tallentaa ilman resurssin luontia/vahvistamista.