Uuden tuotteen luonnin yhteydessä tapahtuvan resurssin vahvistamisen ohella resursseja voi luoda myös manuaalisesti/etukäteen.


 Klikkaa Resurssit-sivulla Luo uusi, ja valitse joku ehdotuista resurssityypeistä (mökki, huone, opas jne), tai geneerinen Resurssi. Jatka-painikkeesta pääsee eteenpäin resurssin perustietojen asettamiseen.

Perustiedot-välilehdellä 

 • Anna resurssille nimi. Monesti tämä on sama kuin tuotteen nimi, mutta tapaskohtaisesti voi olla esim "opas"-resurssi, joka on liitettynä yhteen tai useampaan retki-tuotteeseen. Resurssin nimi ei näy asiakkaalle.
 • Aseta resurssille vähimmäiskapasiteetti, jos haluat että resurssia (ja sen mukaisesti tuotetta) ei voi varata kuin vähintään tietylle määrälle osallistujia. Oletus on 1.
 • Aseta resurssille enimmäiskapasiteetti, eli montako osallistujaa/majoittujaa maksimissaan mahtuu resurssiin samanaikaisesti. Esimerkiksi, montako majoittujaa = vuodetta. Oletus on 1.
 • Muut asetukset:
  • Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin varaaminen = mahdollistaa yksittäisten varaamisten tekemisen resurssiin eli esim. retki, johon yksittäiset asiakkaat voivat tehdä varauksia. Sen sijaan majoitus-resursseissa tätä kohtaa ei yleensä valita, ellei ole kyseessä jonkinlainen yhteismajoitus
  • Synkronoi varaukset Google-kalenteriin -valinta mahdollistaa resurssiin tuleiden varausten lähettämisen Google-kalenteriin. Kalenteri tulee ensin linkittää Johkuun Asetukset-sivun Muut-välilehdellä API-avaimen avulla.
  • Piilota aikajananäkymästä -valinta piilottaa resurssin Johkun Varaukset-sivun aikajananäkymästä, ts. resurssin varaukset eivät silloin aikajananäkymässä näy.Perustiedot-välilehden oikeanpuoleiseen sarakkeessa listataan

 • ne tuotteet, joihin tämä resurssi on liitettynä
 • ne resurssipoolit, joihin tämä resurssi on liitettynä
 • tämän resurssin varaukset varaajan nimen sekä varausajan kera

Eli oikeanpuoleinen sarake päivittyy sitä mukaa kun resurssi ja tuote ovat käytössä asiakkaat tekevät varauksia.
Saatavuus-välilehdellä

 • Määrittele Varattavissa-kohtaan, milloin tuote on varattavissa. Voit lisätä useita aikavälejä, joissa sallitaan tai estetään varaukset tietyille aikaväleille (ja viikonpäiville). Oletuksena on että resurssi on varattavissa aina.
  • Tämä kohta on resurssin ja sitä myötä tuotteen tärkein saatavuuden määrittäjä, sillä Varattavissa-kohtaan asetetut aikamääreet ajavat kaikkien muiden aika-asetusten yli, mm. hintarivien sekä Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdan asetusten
  • Varattavissa-kohtaan voit asettaa esim. sesonkiajat, milloin tuote on yleisesti varattavissa
 • Google-kalenteri-kohdassa voit asettaa (esim. oppaan oman) Google-kalenterin rajoittamaan resurssin saatavuutta. Tämä toiminto ei lähetä varauksia Google-kalenteriin. Katso lisätietoa täältä.

Viestit-välilehdellä

 • Voit asettaa resurssikohtaisia asiakasviestejä, esim. mökin käyttöön liittyvää tietoa asiakkaalle, ja valita missä tilanteessa/milloin viesti läheteteään. Katso lisätietoa täältä.


Lopuksi tallenna resurssi.


Kun resurssi on luotu, sen voi liittää tuotteeseen tuotesivun Saatavuus-välilehdellä Liitä resurssi-painikkeella.