Resurssipooli on resurssien ryhmä, jonka asetusten avulla allokoidaan/määritellään poolin sisältämien yksittäisten resurssien käyttö varaustilanteessa. Resurssipoolia käytetään, kun käytettävissä on samanaikaisesti useita samanlaisia resursseja, esim. huoneita, mökkejä, tai vaikkapa oppaita. 


Resurssipoolia käytettäessä asiakkaan varaukseen otetaan automaattisesti tilauksen henkilömäärän mukainen tarvittava määrä resursseja. 


Esimerkki:  2h Hotellihuone -tuotteella on Saatavuus-välilehdellä käytössä Huoneet-resurssipooli, jossa on 5 kpl 2 h Huone-resursseja. Kussakin resurssissa enimmäiskapasiteetti on 2. Asiakas varaa tuotteen 5 hengelle. Tällöin varaukseen allokoituu 3 huonetta: kahteen huoneeseen 2 henkilöä per huone ja kolmanteen huoneeseen yksi henkilö.


Vaihtoehtoisesti kauppias voi antaa asiakkaalle vapauden valita itse haluamansa resurssien määrä 
(ks. Allokointistrategia-asetukset jäljempänä).


Resurssi voi olla valittuna useampaan resurssipooliin sanamaikaisesti.


Resurssipoolin luominen


Resurssipooli syntyy kahdella tapaa:

1. Uuden tuotteen luonnin yhteydessä, kun määritetään saatavuus/resurssi ja valitaan vaihtoehto "samanlaisia resursseja on useampia"


2. Manuaalisesti Resurssit-sivulla 

 • Klikkaa Luo uusi
 • Valitse tyypiksi Resurssipooli ja anna resursseja kuvaava nimi, esimerkiksi "2h huoneet"
  • Resurssipoolin nimi ei näy asiakkaille 
 • Klikkaa Jatka


 


 • Klikkaa Resurssit-välilehdelle ja klikkaa sieltä ne (olemassa olevat) resurssit jotka haluat liittää tähän resurssipooliin
  • Voit käyttää sanahakua resurssien etsimisessä
  • Valitut resurssit ilmestyvät vasempaan sarakkeeseen Resurssit poolissa -kohtaan
  • Jos resursseja ei vielä ole olemassa, tallenna resurssipooli, käy luomassa resurssit Resurssit-sivulla ja palaa sen jälkeen muokkaamaan tätä resurssipoolia
 • Katso Allokointistartegia-kohdan asetukset jäljempänä
 • Lopuksi tallenna
Allokointistrategia


Allokointistrategia-kohdan asetusten avulla määritellään, miten poolin sisältämiä resursseja ja niiden paikkoja (enimmäiskapasiteettia) käytetään varaustilanteessa.


Anna käyttäjän valita resurssien määrä

 • Tämä valinta tarkoittaa, että asiakas saa kauppapaikalla varatessa itse valita resurssien määrän varaukseensa. Esimerkiksi jos poolissa on 5 mökkiä ja tämä kyseinen valinta kytkettynä, niin asiakkaalle annetaan silloin mahdollisuus suoraan varata haluamansa mökkien määrä sen sijaan että Johku allokoisi mökkejä varaukseen sen verran mitä osallistujia on. Käytännössä asiakas silloin voi varata mökkejä enemmän kuin mitä oikeasti osallistujamäärän mukaan tarvittaisiin
 • Tätä valintaa käytettäessä Allokointistrategiassa Paikkojen allokointi -kohtaan tulee automaattisesti valituksi Tasaa, ja Resurssien allokointi -kohdassa ei ole valittavissa Kaikki -vaihtoehto
Resurssien allokointi

Resurssien allokointi-kohdassa määritellään, miten yksittäiset resurssit (esim. huoneet tai mökit) otetaan käyttöön varauksessa:

 • Satunnainen - Allokoi resurssit satunnaisessa järjestyksessä
  • = Resursseja otetaan poolista varaukseen tarvittava määrä satunnaisessa järjestyksessä (ts. ei tiettyä järjestystä resurssien välillä)
 • Parhaiten sopiva - Allokoi resurssit optimaalisen kapasiteetin mukaan
  • = Resursseja otetaan poolista varaukseen siten että resurssin kapasiteetti vastaa mahdollisimman hyvin varauksen osallistujamäärää. Esimerkiksi jos poolissa on vapaana kaksi mökkiä, toisessa kapasiteetti 4 ja toisessa 3, ja varaus tehdään kolmelle hengelle, niin silloin varaus kohdistetaan ensisijaisesti poolin 3 hengen mökkiin
 • Priorisoitu -  Allokoi resurssit ennalta määrätyssä järjestyksessä
  • = Tällä valinnalla voi itse asettaa resurssit tiettyyn järjestykseen Resurssit poolissa -listassa, jolloin varaukseen otetaan tarvittava määrä resursseja listan alkupäästä aloittaen.
   Resurssien järjestyksen vaihtaminen Resurssit  poolissa -listassa onnistuu tarttumalla resurssin nimestä kiinni ja raahaamalla se haluttuun kohtaan listaa
 • Kaikki - Allokoi kaikki saatavilla olevat resurssit
  • = Kaikki poolin saatavilla olevat resurssit otetaan käyttöön varaukseen riippumatta varauksen osallistujamäärästä
Paikkojen allokointi

Paikkojen allokointi -kohdassa määritellään, miten resurssien paikat (esim. vuodepaikat mökissä) otetaan käyttöön varauksessa:


 • Täytä - Täytä kaikki paikat yhdestä resurssista ennen toisen lisäämistä
  • = Varaukseen otetaan osallistujamäärän mukainen määrä resursseja siten, että ensin täytetään yhden resurssin paikat, sitten seuraavan resurssin paikat jne. Esimerkki: poolissa on 5 ja 3 hengen mökit ja varaus tehdään 6 hengelle. 5 hengen mökki täytetään ensin, ja kuudes henkilö majoitetaan toiseen resurssiin (mökkiin)
 • Tasaa - Allokoi paikat tasan resurssien kesken
  • = Varaukseen otetaan osallistujamäärän mukainen määrä resursseja siten, että osallistujamäärä jaetaan tasan resurssien kesken. Esimerkki: poolissa on 5 ja 3 hengen mökit ja varaus tehdään 6 hengelle. Kumpaankin mökkiin laitetaan 3 henkilöä
 • Yksittäinen - Käytä vain yhtä resurssia poolista
  • = Resurssien paikkoja ei jaeta poolin resurssien kesken vaan varaustilanteessa käytetään vain yhtä resurssia poolista. Tämä tarkoittaa että edellä mainittu 6 hengen esimerkkivaraus ei onnistuisi sillä saatavilla ei ole mökkiä johon kaikki 6 henkeä mahtuisi


Resurssipoolin näkyminen Resurssit-sivulla


Resurssipoolit näkyvät Resurssit-sivulla oman "kaavio"kuvakkeensa kera, josta ne on helppo erottaa resursseista. Sivun yläreunasta voit halutessasi valita näytettäväksi vain kaikki resurssipoolit, ja/tai rajata näkymää tietyn resurssipoolin mukaan. Rajaa-valinnan saa poistettua ruksikuvakkeesta Rajaa-kentän päässä.
Kun klikkaa resurssipoolin nimeä Resurssit-sivun listauksessa, avautuu poolin alapulelle tiedot, mitä resursseja ko. pooli sisältää ja mikä niissä on kapasiteetti (tai varastosaldo, jos kyseessä on varioitu ostettava tuote).

 • Poolin sisältämiä yksittäisiä resursseja saat muokattua kun klikkaat resurssin nimeä
 • Poolin asetukset (allokointistrategia ym.) saat esille kun klikkaat poolin nimeä

Resurssipoolin liittäminen (olemassa olevaan) tuotteeseen käyttöön 


 • Klikkaa haluamasi tuote auki Tuotteet-sivulta
 • Mene Saatavuus-välilehdelle
 • Klikkaa Liitä resurssipooli • Kuittaa liittäminen klikkaamalla OK


 • Valitse resurssipooli valikosta ja klikkaa OK
  • Voit käyttää sanahakua • Liitetty resurssipooli näkyy Saatavuus-välilehdellä omana rivinään
 • Poista muut resurssit tai resurssipoolit Saatavuus-välilehdeltä klikkaamalla Poista tästä tuotteesta- ellei tarkoitus ole että varaus syntyy ko. resurssiin JA poolissa olevaan resurssiin
 • Tallenna