Varaukset-osiossa käytettävissäsi on oletuksena (Tuote)varaukset-aikajana, Agenda-listaus, Resurssivaraukset-aikajana sekä Varauslista. Lisäksi käytettävissä on Näytösaikakalenteri elokuvateattereita ja vastaavia varten. Nämä aikajanat ja listat, sekä kalenteru ovat Johkun toimintoja, komponentteja.


Tuotevaraukset-, Agenda- ja Resurssivaraukset -komponentit eivät valmiiksi sisällä tuotteita (resurssivaraukset-komponentin osalta resursseja) vaan tuotteet tulee lisätä niihin manuaalisesti komponentin muokkauksen kautta.

Helpoiten muokkaus onnistuu vasemman valikon yläreunasta löytyvällä "kynäkuvakkeella" -klikkaa sitä, sen jälkeen kynäkuvaketta komponentin nimen vieressä ja valitse sitten liitettävät tuotteet ja tallenna. Sulje muokkaustila klikkaamalla yläreunasta Valmis. Lisätietoa: https://support.johku.com/support/solutions/articles/251845-johkun-rakenne-johku-app#kayttoliittymanmuokkausTuotevaraukset-aikajana


Tuotevaraukset-komponenttia käytetään halutujen tuotteiden varausten aikajanatarkasteluun sekä uusien tilausten luontiin ko. tuotteisiin suoraan aikajanalta. • Komponenttiin tulee lisätä ne tuotteet, joiden varaukset halutaan esille aikajanalle - tuotteet eivät tule komponenttiin automaattisesti.  Lisäksi valitaan, tarkastellaanko aikajanaa päivä- vai tuntikohtaisesti.  Komponentin muokkaus tehdään Asetukset > Johku App > Komponentit-sivulla tai suoraan valikon muokkaustyökalulla

Tuotevaraukset -komponentin tiedot ja toiminnot

 • Pvm-navigointitoiminto komponentin yläosassa: Tänään-painikkeella pääset kuluvaan päivään
 • Tuote ja sen esittely (i-kuvake, avautuu pop-upina) 
 • Tuotteen resurssi avautuu esille kun tuotteen nimestä klikkaa
  • Jos tuotteella on resurssipooli, se listataan tuotteen alapuolella ja yksittäiset resurssit tulevat esille resurssipoolin nimeä klikkaamalla
 • Tuotteen saatavuus
  • Tuotteen nimen kohdalla ko. tuotteen saatavuus
   • Vihreä = Saatavilla + vapaana oleva kapasiteetti numerona
   • Punainen = Varattu tai ei saatavilla 
  • Tuotteen resurssipoolin nimen kohdalla varatut / vapaat paikat yhteensä
   • Esim: 3/7 resurssipoolin kohdalla tarkoittaa että poolin resursseissa kapasiteetti on yhteensä 7, josta 3 on ko. hetkellä varattuna
 • Tuotteen resurssissa olevat varaukset palkkeina
  • Vihreä = Maksettu tilaus
  • Sininen = Avoin tilaus
  • Punainen = Maksamaton tilaus eli yleensä tilauksella on maksutapana lasku jolla ei ole suoritusta, eli tilausta ei ole maksettu laskulla vielä
  • Harmaa = Resurssivaraukset-komponentissa suoraan resurssiin tehty varaus ilman tilausta tai keskeneräinen tilaus
  • Varauspalkissa esitetään asiakkaan nimi
  • Varauksen saat auki esille klikkaamalla aikajanalla olevaa varauspalkkia
   • Varauksessa esitetään varaajan tiedot sekä varatut tuotteet ja varausaika
   • Näytä tilaus -painike avaa tilaussivun jolla ko. varaus on
   • Muokkaa varausta -painike avaa varauksen muokattavaksi sivun oikeaan reunaan
 • Uusien tilausten luonti Tuotevaraukset-komponentista
  • Tuplaklikkaa tuotteen nimen kohdalla haluttuna aikana, tai
  • Tuplaklikkaa suoraan halutun resurssin kohdalla haluttuna aikana
  • Popupiin avautuu ikkuna jossa valitaan hlömäärä ja edetään Varaa-napilla tilauksen luontiin
   • Jos käytössä on resurssipooli, voit antaa Johkun allokoida tilaukseen soveltuva resurssi automaattisesti valita itse haluamasi resurssit itse käyttäen Valitse resurssit automaattisesti / Valitse resurssit itse -painiketta
  • Tuote menee automaattisesti tilauseditoriin sivun oikeaan laitaan, josta voit viimeistellä tilauksen luonnin ja esim. lähettää suoraan laskun asiakkaalle


Tuotevaraukset -komponentin muokkaus/asetukset: https://support.johku.com/support/solutions/articles/252007-komponentit#tuotevarauksetAgenda-listaus


Agenda-komponentti listaa valitun päivän ja sitä seuraavien päivien (max 1 kk valitusta päivästä) tilausten alkavat, meneillään olevat ja päättyvät varaukset. Komponentti soveltuu kauppiaalle varausten päiväkohtaiseen tarkasteluun ja tarvittaessa Check-in ja Check-out -toiminnon käyttämiseen. • Komponenttiin tulee lisätä ne tuotteet, joiden varaukset haluaa esille Agendaan - tuotteet eivät tule komponenttiin automaattisesti. Komponentin muokkaus tehdään Asetukset > Johku App > Komponentit-sivulla tai suoraan valikon muokkaustyökalulla

Agenda -komponentin tiedot ja toiminnot


 • Komponentti huomioi vain tilaukset, suoraan resurssiin tehdyt pelkät varaukset eivät näy Agenda-listalla
 • Komponentissa esitetään
  • Päivämäärävalinta
  • Päivämäärärajaus (max 1 kk valitusta päivämäärästä)
  • Omina "riveinään" kukin tilauksella oleva varaus
   • Varattu aika
   • Varatun tuotteen nimi
   • Varatun resurssin nimi
   • Asiakkaan nimi
   • Osallistujamäärä
    • Hintaportaissa
    • Resurssissa/resursseissa
    • Yhteensä varauksella
 • Agenda-komponentissa on lisäksi Check-in/Check-out -toiminto, jolla ylläpitäjä voi kuitata asiakkaan saapuneeksi tai lähteneeksi. Check-in/Check-out -toiminnon käyttämisellä ei ole vaikutusta varauksen kestoon tai muihin asetuksiin


Agenda-komponentin muokkaus/asetukset:
https://support.johku.com/support/solutions/articles/252007-komponentit#agendaResurssivaraukset-aikajanaResurssivaraukset-komponenttia käytetään mahdollistamaan sisäiset, manuaaliset varaukset suoraan resurssiin. Näistä varauksista ei synny tilausta/tositetta lainkaan eivätkä ne näy tuotevaraukset- tai agenda-listoilla tai -raporteilla.
 • Komponenttiin tulee lisätä ne resurssit ja/tai resurssipoolit  joiden varaukset haluaa esille aikajanalle - tuotteet eivät tule komponenttiin automaattisesti. Lisäksi valitaan, tarkastellaanko aikajanaa päivä- vai tuntikohtaisesti. Komponentin muokkaus tehdään Asetukset > Johku App > Komponentit-sivulla tai suoraan valikon muokkaustyökalulla. 


Resurssivaraukset-komponentin tiedot ja toiminnot

 • Jos komponenttiin on lisätty resurssipooleja, ko. poolien yksittäiset resurssit avautuvat esille resurssipoolin nimen viereisestä nuolikuvakkeesta komponenttia käytettäessä
 • Yksittäin lisätyt resurssit näkyvät suoraan komponentissa
 • Varaukset näkyvät kunkin resurssin kohdalla samaan tapaan kuin Tuotevaraukset-aikajanalla
 • Jos aikajanalle on lisätty resurssipooleja, poolin nimen kohdalla oleva lukema ilmoittaa, montako resurssia poolista on varattuna ko. ajankohtana
 • Resurssivaraukset-komponentissa varausten luonti tapahtuu tuplaklikkaamalla komponentin aikajanalla
  • Varaukseen valitaan alkamis- ja päättymispvm ja -kellonajat sekä varattava kapasiteetti. Tuotteelle asetut alkamis-/päättymiskellonajat eivät ole käytössä resurssivarauksissa
  • Varaukseen voi syöttää myös varaajan nimi-ja muita tietoja
  • Nämä tätä kautta tehdyt resurssivaraukset näkyvät komponentissa harmaina "palkkeina"


Resurssivaraukset-komponentin muokkaus/asetukset:
https://support.johku.com/support/solutions/articles/252007-komponentit#resurssivaraukset