Tässä artikkelissaJohkun rakenne yleisesti


Johkussa on kaksi eri puolta; yrittäjälle ja henkilökunnalle kirjautumisen kautta näkyvä Johku App sekä asiakkaille julkisesti näkyvä Kauppapaikka.


1. Johku App (app.johku.com/kaupantunniste)

 • Johku Appissa käytetään kaikkea yrittäjän ja henkilökunnan tarvitsemia Johkun toimintoja:
  • Hallintaa 
   • Tuotteiden luonti, raportointi, tilausten/tositteiden/varausten tarkastelu jne.
  • Johkun kassaympäristöä (POS)
   • Tuotteiden ja palveluiden myynti asiakkaille paikan päällä
 • Johku Appiin pääsee vain kirjautumalla Johku-käyttäjätunnuksin
 • Se, mitä toimintoja Johku Appissa näkyy, riippuu käyttäjän kirjautuessa valitsemasta käyttöliittymästä
  • Johkua perustaessa automaattisesti syntyvä oletuskäyttöliittymä "Ylläpito" sisältää kaikki oleelliset hallinnan toiminnot sekä yksinkertaisen kassanäkymän jota voi käyttää satunnaiseen kassamyyntiin sellaisenaan
  • Kassakäyttöä varten on yleensä tehty erillinen kassakäyttöliittymä, ja sen käyttö on sidottu joko tietyn kassakäyttöön dedikoidun tietokoneen selaimeen tai tiettyyn käyttäjätunnukseen. Erillisellä kassakäyttöliittymällä voidaan rajata kassaa käyttävien henkilöiden pääsy vain kassamyynnin toimintoihin eikä esim. tuotteiden muokkaamiseen


Ylläpito-käyttöliittymä valittuna käyttöön app.johku.com/[kaupantunniste] -osoitteeseen kirjautuessa. Toiminnot avautuvat vasemman laidan valikosta:


Ylläpito-käyttöliittymään liitetty valmis POS/Kassa-kassanäkymä on suoraan käytettävissä valikosta valitsemalla:


Kassakäyttöä varten voi tehdä myös oman käyttöliittymän käytettäväksi kassatietokoneen selaimella tai tietyllä käyttäjätunnuksella. Tässä esimerkkinä kassakäyttöä varten tehty erillinen kassakäyttöliittymä jossa on vain halutut komponentit/toiminnot käytössä. Tämä näkymä avautuu suoraan kun app-osoitteeseen kirjaudutaan tietyn kassakoneen tietyllä selaimella:2. Julkisesti näkyvä Kauppapaikka (kaupantunniste.johku.com)


Käyttöliittymän muodostuminen


Käyttöliittymä konkreettisesti määrittää sen, mitä käyttäjälle näytetään hallinnan valikossa, ja mitä toimintoja valikon sisällä on käytettävissä.


Teknisesti käyttöliittymä koostuu käyttöliittymäosioista, joihin on asetettu yksi tai useampi komponentti käyttöön. Käyttöliittymät ja käyttöliittymäosiot ovat luotavissa ja muokattavissa Johkun hallinnassa suoraan muokkaustyökalulla tai Asetukset > Johku App -sivulla. Komponentit ovat luotavissa vain Asetukset > Johku App-sivulla. • Käyttöpaikka = Useimmiten fyysinen sijainti, jossa käyttöliittymää käytetään, esim. tietty kassa
 • Käyttöliittymä = Käyttöliittymäosioista koostuva Johku hallinnan näkymä
 • Käyttöliittymäosio = Käyttöliittymään esille/käyttöön nostettava osio, joka koostuu yhdestä tai useammasta sarakkeesta ja niihin lisätyistä komponenteista
  • Käyttöliittymäosioista muodostuu Johkun hallinnan valikko käyttöliittymässä 
 • Komponentti = Yksittäinen toiminto, jonka toiminta riippuu komponentin tyypistä ja sisällöistä
  • Esimerkiksi Agenda- ja Tuotevaraukset-tyypin komponenteissa kauppias lisää itse haluamansa tuotteet ko. komponenttiin, jolloin ko. tuotteiden varaukset näkyvät Agendassa ja Tuotevaraukset-listauksissa
  • Komponentit tulee asettaa aina käyttöliittymäosioon jotta niitä voi käyttää


Kauppaan oletuksena syntyvä Ylläpito -käyttöliittymä sisältää yleisimmät komponentit valmiiksi käyttöliittymiin asetettuina. 


Esimerkiksi Ylläpito-käyttöliittymän valikossa näkyvä Varaukset on käyttöliittymäosio, jossa on

 • Yksi täysleveä (12/12) sarake ja kuvakkeena kalenteri
 • Sarakkeeseen lisättynä seuraavat komponentit
  • Varaukset-niminen tuotevaraukset-tyypin komponentti
  • Agenda-komponentti
  • Resurssivaraukset-komponentti
  • Varauslista-komponentti
 • Agenda-, (Tuote-)Varaukset ja Resurssivaraukset-komponentit eivät sisällä valmiiksi kauppiaan tuotteita/resursseja vaan ne täytyy lisätä komponenttiin manuaalisesti ennenkuin Varaukset-käyttöliittymäosio mukana Ylläpito-käyttöliittymässä eli sen valikossa:


Varaukset-käyttöliittymäosion asetukset eli mistä ko. käyttöliittymäosio koostuu:

 Käyttöliittymän ja sen osien muokkaaminen


Käyttöliittymää ja sen osia voit muokata joko hallinnan muokkaustyökalulla (kynä-kuvake) suoraan käyttöliittymässäsi tai Asetukset > Johku App -sivulla.


Käyttöliittymän muokkaus suoraan nykyisestä käyttöliittymästäsi

 • Klikkaa vasemman reunan valikko auki
 • Klikkaa kynä-kuvaketta1. Jos haluat lisätä käyttöliittymäosioita käyttöliittymään:

 • Klikkaa valikosta Uusi osio
 • Valitse alasvetovalikosta käyttöliittymäosio jonka haluat tuota mukaan käyttöliittymään ja vahvista valinta klikkaamalla OK
 • Toista halutessasi mikäli haluat muita käyttöliittymäosioita mukaan


2. Jos haluat muokata käyttöliittymäosioiden sisältöä:

 • Klikkaa valikosta ensin käyttöliittymäosio
 • Klikkaa kynä-kuvaketta sen käyttöliittymäosion kohdalla jota haluat muokata
  • Lisää komponentti käyttöliittymäosion sarakkeeseen klikkaamalla +-kuvaketta, valitsemalla haluttu komponentti alasvetovalikosta ja klikkaamalla OK
  • Poista komponentti käyttöliittymäosiosta klikkaamalla kynäkuvaketta sen kohdalla ja klikkaamalla Poista käyttöliittymästä
3. Jos haluat muokata käyttöliittymäosioiden komponetteja:

 • Klikkaa kynäkuvaketta komponentin kohdalla käyttöliittymäosiossa
 • Tee halutut muutokset komponenttiin, esim. tuotteiden liittäminen komponenttiin. Saatavilla olevat asetukset riippuvat komponentin tyypistä
  • Esimerkiksi (Tuote-)Varaukset-, Agenda- ja Resurssivaraukset -komponentteihin täytyy manuaalisesti lisätä kaikki ne tuotteet jotka haluaa esille komponenttiin ja siten käyttöliittymänäkymään
 • Tallenna muutokset ja sulje ikkuna

4. Käyttöliittymän muutosten tallennus

 • Tallenna muutokset klikkaamalla käyttöliittymän oikeasta yläreunasta ValmisKäyttöliittymän ja sen osien muokkaus Asetukset > Johku App -sivulta


 • Navigoi valikosta Asetukset > Johku App
 • Jos haluat muokata käyttöliittymää: klikkaa Käyttöliittymät
  • Klikkaa haluttu käyttöliittymä listalta
  • Tee muutokset oikealle käyttöliittymään; esim. käyttöliittymäosioiden lisäys käyttöliittymään
  • Tallenna
 • Jos haluat muokata käyttöliittymäosiota: klikkaa Käyttöliittymäosiot
  • Klikkaa haluttu käyttöliittymäosio listalta
  • Tee halutut muokkaukset oikealle käyttöliittymäosioon; esim. komponenttien lisäys, sarakkeiden leveyksien muokkaus/sarakkeiden lisäys (sarakkeiden leveys 1-12/sarake, sarakkeiden yhteisleveys max 12)
  • Tallenna
 • Jos haluat muokata komponentteja: klikkaa Komponentit
  • Klikkaa haluttu komponentti listalta
  • Tee halutut muutokset oikealle komponenttiin; esim. tuoteryhmien/tuotteiden/resurssien lisäys komponenttiin, tilan muutos
  • Tallenna
Käyttöliittymän luominenKäyttöliittymän luonnin voi aloittaa kahdella tapaa:


1. Suoraan kirjautumissivulta (olemassa olevan käyttöliittymän pohjalta)

 • Klikkaa kirjautumissivulla Uusi käyttöliittymä -välilehteä
  • Kirjautumissivu avautuu, mikäli koneesi selain ei ole kirjautuneena olemassa olevaan käyttöliittymään
  • Mikäli olet kirjautuneena toiseen käyttöliittymään (eli app.johku.com/kaupantunniste -osoitteen jälkeen avautuu suoraan hallinta) ja haluat päästä kirjautumissivulle, klikkaa hallinnassa valikosta lukkokuvaketta/"Kirjaudu ulos"
 • Anna käyttöliittymälle haluamasi nimi
 • Valitse tai luo uusi Käyttöpaikka
 • Valitse Luo mallista-kohdassa jokin olemassa oleva käyttöliittymä jonka pohjalta haluat luoda uuden käyttöliittymän
  • Luomaasi uuteen käyttöliittymään tulee samat käyttöliittymäosiot ja komponentit käyttöön kuin mallissa
 • Klikkaa Tallenna ja yhdistä
 • Tämän jälkeen avautuu suoraan Johku-kauppasi ko. käyttöliittymässä
2. Johkun hallinnassa Asetukset > Johku App > Käyttöliittymät -sivulla


Johkun hallinnassa luot paitsi käyttöliittymät, myös käyttöliittymäosiot ja komponentit sekä käyttöpaikat.

 • Klikkaa Uusi käyttöliittymä • Anna Käyttöliittymälle nimi


 

Tunnistetiedot


 • Valitse käyttöliittymän tyyppi
  • Kelluva = Käyttöliittymää voi käyttää useammalla laitteella ja selaimella samanaikaisesti
   • Useampi käyttäjä voi käyttää kelluvaa käyttöliittymää samanaikaisesti selaimillaan
   • Kelluvaa käyttöliittymää voi käyttää myös saman selaimen eri välilehdillä
   • Kelluvaa käyttöliittymää käyttävät listataan käyttöliittymän tiedoissa Linkitetyt selaimet-kohdassa (selaintieto ja käyttäjän nimi)
   • Suosittelemme pääsääntöisesti luomaan käyttöliittymät kelluvina
   • Kelluvat käyttöliittymät on mahdollista rajata käyttöön käyttäjätunnuskohtaisesti
   • Kelluvaa käyttöliittymää voi käyttää oletuksena uusien käyttäjien luonnissa; jos täppä ko. kohdassa on valittu, kyseinen käyttöliittymä tulee oletukseksi käyttöön kaikille kaupan uusille käyttäjille
  • Kiinteä = Käyttöliittymää voi käyttää vain yhdellä koneen selaimella samanaikaisesti 
   • Käyttö sidotaan kiinteään selainkohtaiseen tunnistetietoon. Tunniste kytkeytyy käyttöliittymään automaattisesti, kun valitset koneellasi ensimmäisen kerran kiinteän käyttöliittymän hallinta-osoitteessa app.johku.com/kaupantunniste, tai sen voi syöttää käsin jos tunniste on tiedossa
   • Kirjautumisen jälkeen ko. koneella Johku-kaupan hallintaan mentäessä avautuu automaattisesti aina sama näkymä eikä muita käyttöliittymävaihtoehtoja tarjota
   • Kiinteään käyttöliittymään pääsee toisella koneella tai selaimella vain jos ko. käyttöliittymän tietoihin vaihtaa tunnisteen joka näkyy kirjautumissivulla toisella koneella/selaimella. Tunnisteen syötön voit tehdä helpoiten ko. koneen selaimen Ingognito-näkymässä ja valitsemalla Ylläpito-käyttöliittymän, jolloin saat esille Johku App-asetukset. Syötä tunniste kiinteään käyttöliittymään, tallenna ja palaa selaimen normaalinäkymään jossa on nyt kiinteä käyttöliittymä käytössä. Huomioi että tällöin käyttöliittymä ei näy enää edellisessä laitteessa/selaimessa
  • Kiinteä käyttöliittymä on tarkoitettu kassapäätteille tai muille vastaaville yhteen tiettyyn tarkoitukseen käytettäville koneille
 • Syötä tarvittaessa tunniste
  • Tunniste-kohtaa käytetään vain kiinteillä käyttöliitymillä
  • Kohtaan syntyy automaattisesti tunniste ensimmäisen kiinteän kirjautumisen jälkeen
  • Jos haluat vaihtaa kiinteän käyttöliittymän käytön toiseen selaimeen, liitä Tunniste-kohtaan se tunnistetieto, joka näkyy ko. selaimen Johku-kirjautumissivulla 
 • Valitse tai luo uusi käyttöpaikka
  • Käyttöpaikka on useimmiten fyysinen sijainti jossa käyttöliittymää käytetään, esim. Kassa 1, kotikone
 • Valitse oletuskäyttöliittymäosio
  • Oletuskäyttöliittymäosio määrittää sen, mikä valikon sivu on ensimmäisenä eli mikä näkymä/sivu avautuu esille käyttöliittymästä ensimmäisenä
  • Esim. jos oletuskäyttöliittymä on Tilannekeskus, hallintaan mennessä avautuu ensimmäiseksi Tilannekeskus-näkymä myyntikatsauksineen
 • Lisää halutessasi muita käyttöliittymäosioita 
  • Valitse muut käyttöliittymäosiot yksitellen Lisää käyttöliittymäosioita -valikosta käyttöön
 • Valitse, käytetäänkö kelluvaa kuittia vai ei
  • Kelluva kuitti tarkoittaa hallinnan oikeasta reunasta avautuvaa kuitti-komponenttia, joka mahdollistaa tilauksen tekemisen miltä hallinnan sivulta tahansa
  • Esimerkiksi kiinteässä kassakäyttöliittymässä ei useimmiten käytetä kelluvaa kuittia
 • Valitse, näytetäänkö valikkokuvakkeet vai ei
  • Jos valikkokuvakkeet ovat esillä, vasemman reunan valikko näkyy kuvakkeilla koko ajan
  • Jos valikkokuvakkeet on piilotettu, valikosta näkyy ainoastaan menu-ikoni josta valikko on avattavissa


Seuraavia Maksupääte-, Ulkoiset tulostimet ja Asetukset -asetuksia täytetään vain, jos käyttöliittymä on tulossa Johkun kassaympäristökäyttöön.  Bensapumppu-valintaa käytetään vain Infodatan polttoaineen myyntijärjestelmä -integraatiota käytettäessä.


Jos käyttöliittymä tulee ylläpidon käyttöön ilman kassaympäristötarvetta, voit jättää kaikki allaolevat asetukset huomioimatta ja viimeistellä käyttöliittymän luonnin klikkaamalla Tallenna.


Maksupääte


 • Maksupäätteen ID
  • Syötä joko integroidun Poplapay-maksupäätteen ID-numero, jonka sait maksupäätteen tilauksen yhteydessä
  • Jos käytössä ei ole integroitua maksupäätettä, syötä ID-kohtaan: external

Ulkoiset tulostimet

Bensapumppu

 • Tätä asetusta käytetään vain Infodatan polttoaineen myyntijärjestelmä -integraatiossa
 • Ensijainen-valinnalla määritetään että kyseinen käyttöliittymä vastaa tankkausten kirjaamisestaKäyttöliittymäosion luominen


 • Mene Asetukset > Johku App -sivulle ja klikkaa Käyttöliittymäosiot
 • Klikkaa Uusi käyttöliittymäosio
 • Anna käyttöliittymäosiolle nimi ja klikkaa OK • Ennenkuin voit liittää käyttöliittymäosioon komponentteja, täytyy käyttöliittymäosioon lisätä sarakkeita; klikkaa Lisää sarake
  • Sarakkeelle annetaan luodessa kirjaimista ja/tai numeroista koostuva nimi/tunniste
  • Käyttöliittymäosio on jaettu 12 yhtä suureen osaan leveyssuunnassa. Saraketta luotaessa valitaan haluttu leveys sarakkeelle, 1/12 - 12/12
  • Vierekkäisiä sarakkeita voi luoda useampia, mutta niiden yhteisleveys täytyy olla 12
  • Jos sarakkeiden yhteisleveys jää alle 12:n, kassakäyttöliittymään jää tyhjää tilaaKäyttöliittymäosion sarakemahdollisuudet; numero tarkoittaa sarakkeen leveyttä.


 • Kun sarake/sarakkeet on luotu, voit liittää niihin komponentteja Lisää komponentti-painikkeella
 • Valitse alasvetovalikosta haluttu komponentti ja klikkaa Ok
 • Toista muille halutuille komponenteille • Lisää käyttöliittymäosiolle kuvake Valitse kuvake -painikkeella, jotta käyttöliittymäosio erottuu käyttöliittymän valikosta; ilman kuvaketta käyttöliittymäosio näkyy "tyhjänä" tilana käyttöliittymän valikossa. Valitse haluttu kuvake listalta ja klikkaa OK
 • Tallenna • Lopuksi lisää käyttöliittymäosio haluamiisi käyttöliittymiin joko hallinnan muokkaustyökalun (kynä-kuvake) kautta tai Asetukset > Johku App > Käyttöliittymät-sivulla ja tallenna
Komponenttien luominen


 • Mene Asetukset > Johku App > Komponentit -sivulle
 • Klikkaa Uusi komponentti • Anna komponentille nimi
 • Valitse komponentin tyyppi alasvetovalikosta ja klikkaa OK • Luodun komponentin valittavissa olevat asetukset riippuvat komponentin tyypistä
  • Esim. Varaukset/ReservationList -tyypin komponentti listaa kaikki varaukset eikä komponentin luonnissa ole valittavissa erillisiä asetuksia nimen ja komponenttityypin lisäksi
  • Sen sijaan Tuotevaraukset/ProductReservationSchedule, Agenda ja Resurssien varaukset/ResourceReservationSchedule -tyyppien komponenteissa kauppias lisää halutut tuotteet tai resurssit komponenttiin manuaalisesti sekä valitsee ko. komponentin aikajanan tilan tunneittaiseksi tai päivittäiseksi
 • Komponentin asetusten asettamisen jälkeen Tallenna • Lisää komponentti käyttöliittymäosioon joko hallinnan muokkaustyökalulla (kynä-kuvake) tai Asetukset > Johku App > Käyttöliittymäosiot -sivulla
 • Tallenna