Tämä esimerkki soveltuu tilanteisiin joissa asiakkaalle halutaan tarjota myyntiin yksi tuote, jossa yhdistyy kaksi tai useampi eri osa-aluetta ja niihin kaikkiin syntyy omat liput. Esimerkiksi päivätapahtuma, jossa on erillinen päiväosuus ja iltaosuus lippuineen, ja asiakas saa molempien liput automaattisesti tuotteen ostaessaan.


Tässä kokonaisuudessa päätuote on 0-hintainen, ja hinta muodostuu ainoastaan lippuaktiviteettien lippujen kautta.Tarvitset

 • 0-hintaisen päätuotteen (tuotetyyppi = aktiviteetti). 
 • Halutun määrän lippuaktiviteetteja (tuotetyyppi = aktiviteetti, hinnoittelu= lippuhinnoittelu), joihin luotuna oma (lippu-)hinnoittelu lippuineen kullekin lippuaktiviteetille
 • Lippuaktiviteetit asetettuna päätuotteen tuoteoptioksi


Kohta 4: Tapahtumapaketin näkyminen asiakkaalle1.  Päätuotteen luominen


Päätuote on se, jonka asiakas näkee ja ostaa kaupassasi. Esimerkiksi "Tapahtumapäivä Saimaalla 6.6.2022"


 • Klikkaa Tuotteet-sivulla Luo uusi
 • Valitse tuotetyypiksi Aktiviteetti
 • Anna tuotteelle nimi ja valitse halutessasi tuoteryhmä johon tuote liitetään
 • Klikkaa OkKatso läpi tuotteen asetukset seuraavilla välilehdillä:Saatavuus

 • Valitse ensimmäinen täppä ja aseta kapasiteetti-kohtaan se määrä, paljonko osallistujia tapahtumaan otetaan yhteensä
 • Klikkaa Vahvista ja luo resurssi  • Klikkaa resurssin Kapasiteetti-osan alta valituksi kohta Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen • Klikkaa Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdasta Lisää • Klikkaa esille tulevassa ikkunassa Alkamisaika-kohtaan
  • Tuntivaraukset -kohta, mikäli tapahtuma alkaa ja loppuu saman vuorokauden puolella
  • Vuorokausivaraukset-kohta, mikäli tapahtuma alkaa ja loppuu eri vuorokauden puolella
 • Aseta Mihin aikaan tahansa -kohdan alle 
  • Tapahtuman alkamiskellonaika, jos tuote on tuntitavarattava
  • Tapahtuman alkamis- ja päättymiskellonaika, jos tuote on vuorokausivarattava
 • Klikkaa Ok • Valitse tapahtuman aloituspäivämäärä Esivalitut päivät -kohtaan ja klikkaa Lisää
 • Klikkaa oikean puolen asetuksista valituiksi
  • Piilota alkamisen ja päättymisen kellonajat
  • Piilota yksiköt
 • Tallenna
Hinnat

 • Klikkaa Hintaportaat-otsikon alta täppä Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan
 • Lisää hintarivi, jossa
  • Hintarivin nimi (ei näy asiakkaalle)
  • Yksikkö = koko tepahtuman kesto, esimerkissämme tapahtuma on klo 10 - 22 eli yksikkönä 12 h
  • Perushinta = 0 €
  • Perushinta sisältää = 0 osallistujaa
Esittelytiedot, kuvat, viestit

 • Lisää Perustiedot, Lisätiedot, Kuvat ja Viestit -välilehdille halutut esittelyt tapahtumasta
 • Näillä ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimintaan
2. Päätuotteeseen liitettävien lippuaktiviteettien luominenLippuaktiviteetti nro 1

 • Luo uusi tuote, anna tuotteelle nimi ja valitse tuotetyypiksi Aktiviteetti
  • Esimerkissämme luomme ensin lippuaktiviteetiin "Pääsylippu päivätapahtumiin"

Saatavuus


 • Valitse ensimmäinen täppä, aseta kapasiteetti -kohtaan sama lukema kuin päätuotteella ja klikkaa Vahvista ja luo resurssi
 • Klikkaa resurssin Kapasiteetti-osan alta valituksi kohta Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen
 • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdassa klikkaa täppä Tuntivaraukset ja aseta alkamiskellonajaksi se moneltako tämä aktiviteetti alkaa
  • Esimerkissämme päivätapahtumat alkavat klo 10 
Hinnat


 • Valitse Hinnat-välilehdellä oikean reunan valikosta käyttöön Lippuhinnoittelu
 • Klikkaa Hallitse hinnoitteluja -painiketta • Klikkaa Luo uusi • Anna hinnoittelulle nimi. Tämä nimi ei näy asiakkaille
 • Klikkaa Lisää-painiketta luodaksesi Lipun/Liput tapahtumaan
 • Anna lipulle nimi. Tämä nimi näkyy asiakkaalle
 • Aseta lipun hinta ja alv%
 • Raportoitava hinta  ja Vaihda tähän lippuun - kohdat jätetään tyhjiksi
 • Klikkaa valituiksi Valittavissa ja Oletuslippu
  • Valittavissa = Lippu näkyy asiakkaille kauppapaikalla
  • Oletuslippu = Lippu näkyy lipputyyppivalitsimessa oletuksena
 • Klikkaa Lopuksi Ok • Voit tarvittaessa lisätä muita lippuja jos tapahtumassa on esim. aikuisten- ja lastenliput
  • Jätä muilla tämän hinnoittelun lipuilla kuitenkin valitsematta Oletus-valinta 
 • Klikkaa Tallenna ja sen jälkeen klikkaa ikkunassa Sulje
 • Klikkaa myös Hinnoittelut-sivulla Sulje ja palaa tuotteen sivulle
 • Klikkaa tuotteen Hinnat-välilehdellä Lisää hintarivi
 • Lisää hintarivin Yksikkö-kohtaan tämän lippuaktiviteetin kesto
  • Esimerkissämme päivätapahtumat ovat klo 10-16 eli yksikkö on 6h
 • Valitse hintarivin Hinnoittelu-kohtaan luomasi lippuhinnoittelu
 • Klikkaa Ok • Huomioi, että hintariville ei tule lippujen hintoja esille vaan hintarivillä hintana näkyy lippuaktiviteeteissa aina 0 € • Aseta halutessasi lippuaktiviteetille kuvausteksti ja kuva. Nämä tulevat esille vain jos asiakas klikkaa tuoteoptiosta Näytä-painiketta
 • TallennaLippuakriviteetti nro 2


 • Luodaan toinen lippuaktiviteetti
  • Esimerkissämme tämä on "Pääsylippu iltatapahtumaan"
 • Valitse tuotetyypiksi Aktiviteetti
 • Saatavuus-välilehdellä luo resurssi samalla tavalla kuin Lippuaktiviteetissa nro 1
 • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdassa valitse Tuntivaraukset ja aseta alkamiskellonaika
  • Esimerkissämme iltatapahtuma alkaa klo 18 • Hinnat-välilehdellä valitaan hinnoitteluksi Lippuhinnoittelu samalla tavalla kuin Lippuaktiviteetissa nro 1
 • Luodaan hinnoittelu ja siihen lippu/liput samalla tavalla kuin Lippuaktiviteetissa nro 1 
  • Esimerkissä hinnoittelu Tapahtumapäivän iltaliput, ja siihen luotuna lippu Pääsylippu iltatapahtumaan
 • Palaa lippuaktiviteetin Hinnat-sivulle ja lisää hintarivi
 • Aseta hintariville tämän lippuaktiviteetin kesto Yksikkö-kohtaan
  • Esimerkissä iltatapahtuma on klo 18-22 eli yksikkö on 4 h
 • Valitse hintariville hinnoitteluksi luomasi uusin hinnoittelu ja klikkaa Ok • Aseta halutessasi lippuaktiviteetille kuvausteksti ja kuva. Nämä tulevat esille vain jos asiakas klikkaa tuoteoptiosta Näytä-painiketta
 • Tallenna

3. Lippuaktiviteettien asettaminen päätuotteeseen tuoteoptioiksi


 • Klikkaa päätuotteen Linkitykset-välilehti auki
 • Lisätään ensin optioksi Lippuaktiviteetti nro1 seuraavin asetuksin:
  • Option tyyppi = Pakollinen
  • Valitse Tuote-kohtaan alasvetovalikosta lippuaktiviteetti-tuote

 • Kappalemäärän valinta = Automaattinen

 • Suhde päätuotteen varaukseen = Käytä suhteellisia alkamis- ja päättymisaikoja
 • Aloita varaus ja Päätä varaus -kohtaan laitetaan aika-asetukset sen mukaan miten lippuaktiviteetin nro 1 varaus kohdistuu päätuotteen sisällä
  • Esimerkissämme päätuote on 6.6. klo 10 - 22
  • Esimerkissämme lippuaktiviteetti nro1 on klo 10-16 (6h)
   • Täten Aloita varaus-kohtaan asetetaan 0 -aika (eli lippuaktiviteetti nro1 alkaa samaan aikaan kuin päätuote) ja asetus "päätuotteen varauksen alkamisen jälkeen"
   • Päätä varaus -kohtaan puolestaan asetetaan 6 h (lippuaktiviteetin kesto ), ja asetus  "alkamisen jälkeen"  - myös asetusta "päätuotteen varauksen alkamisen jälkeen" voi käyttää jos päätuote ja lippuaktiviteetti alkavat samaan aikaan.
 • Sisältyy päätuotteen hintaan -kohtaa EI valita sillä päätuote on 0-hintainen eli hinta muodostuu ainoastaan tuoteoptioiden kautta
 • Klikkaa Ok • Seuraavaksi lisätään päätuotteeseen optioksi Lippuaktiviteetti nro2
  • Option tyyppi = Pakollinen
  • Valitse Tuote-kohtaan alasvetovalikosta lippuaktiviteetti-tuote
  • Kappalemäärän valinta = Automaattinen


 • Suhde päätuotteen varaukseen = Käytä suhteellisia alkamis- ja päättymisaikoja
 • Aloita varaus ja Päätä varaus -kohtaan laitetaan aika-asetukset sen mukaan miten lippuaktiviteetin nro 2 varaus kohdistuu päätuotteen sisällä
  • Esimerkissämme päätuote on 6.6. klo 10 - 22
  • Esimerkissämme lippuaktiviteetti nro2 on klo 18 - 22 (4h)
   • Aloita varaus-kohtaan asetetaan 8 h  (päätuote alkaa klo 10, lippuaktiviteetti 8h myöhemmin elio klo 18) ja  asetus "päätuotteen varauksen alkamisen jälkeen"
   • Päätä varaus -kohtaan asetetaan 4 h (lippuaktiviteetin kesto ), ja asetus "alkamisen jälkeen"
 • Sisältyy päätuotteen hintaan -kohtaa EI valita sillä päätuote on 0-hintainen eli hinta muodostuu ainoastaan tuoteoptioiden kautta
 • Klikkaa Ok
 • Aseta halutessasi tuoteoptioille otsikko
 • Tallenna ja aseta päätuote esille kauppapaikallesi tai sivustolle widgetin avulla4. Tapahtumapaketin näkyminen asiakkaalle • Asiakkaalle kauppapaikalla näkyy päätuote, jossa pakollisina optioina linkitetyt lippuaktiviteetit
 • Lippuaktiviteettien lippuja tulee mukaan automaattisesti yhtä monta kuin asiakas valitsee henkilöitä päätuotteessa
 • Asiakas saa tapahtumapaketin ostaessaan
  • Yhden maksuvahvistusviestin
  • Yhden lippu-viestin joka sisältää kaikki tuoteoptioiden kautta syntyvät liput
   • Tässä esimerkissä asiakas saa siis Lippu-viestissään päivätapahtuman lipun sekä iltajuhlan lipun

 • Tilaussivulla päätuote sekä lippuaktiviteetit ja niiden liput eritellään omina riveinään. Vain lipuilla on hinta:Huomioi, että jos lippuaktiviteetin hinnoittelu sisältää useampia lippuja, asiakas saa vaihdettua oletuslipun toiseksi vasta ostoskorissa tai tilaussivulla Vaihda liput -toiminnolla. Tuotesivulla lippua ei voi valita.


 • Kun asiakas on suorittanut ostoksen, hän saa maksuvahvistusviestin lisäksi Lippu-sähköpostiviestin, jossa on mukana kaikki ostetut tapahtuman liput allekkain
 • Lippujen tiedot:
  • Lippuaktiviteetin nimi ja aikatieto
  • Henkilömäärä x lipputyyppi (lipun nimi)
  • QR-koodi lipun luentaa varten
  • Lippuaktiviteetin resurssin nimi ja sen vieressä paikka- eli henkilömäärä
  • Tilauksen numero • Kauppias näkee asiakkaan tilauksessa eritellysti päätuotteen ja lippuaktiviteettien varauksen alkamisen ja päättymisen kellonajat, ja pystyy seuraamaan näitä varauksia Johkun aikajanalla tai/ja agendalla
 • Myös asiakas näkee lippuaktiviteettien alkamis- ja päättymiskellonajat saamastaan Maksuvahvistusviestistä