Johkussa on järjestelmän omia, asiakkaille näkyviä maksutapoja ovat Ennakkomaksu tilisiirtona sekä Lasku. Lisäksi löytyy vain hallinnassa ylläpidolle valittavissa olevia maksutapoja.Ennakkomaksu tilisiirtona

Ennakkomaksu tilisiirtona -maksutapa soveltuu tilanteisiin, jossa asiakkaan halutaan suorittavan ennakkomaksu tuotteesta tai palvelusta heti. Kun asiakas tilaa ennakkomaksulla, hänelle lähetetään tilausvahvistus, jonka liitteenä on tilisiirtolomake viitteellä koko summalle ilman eräpäivää. Ennakkomaksua käytettäessä yrittäjän tulee huolehtia siitä, että tilausvahvistus-viesti sisältää kaikki tarvittavat ohjeet ennakkomaksun maksamiseksi. On esimerkiksi mahdollista, että asiakas ohjeistetaan maksamaan jokin osa heti ja loppu summa jokin aika ennen varauksen alkua tai noutoa. Mikäli asiakas ohjeistetaan maksamaan erissä, yrittäjän tulee itse huolehtia maksutilanteen seuranta omalta tililtään tai ohjeistaa asiakas toimittamaan kuitit jokaisesta maksutapahtumasta. Tilaus kirjataan maksetuksi vasta sitten, kun tilauksen loppusumma on täysimääräisesti maksettu. Tällöin järjestelmästä lähetetään asiakkaalle maksuvahvistus-viesti kuitin kera.

Ennakkomaksu tilisiirtona -maksutavalla tehdystä tilauksesta syntyy tosite heti tilauksen kirjautuessa järjestelmään. Mikäli tilaus syystä tai toisestai ei toteudukkaan, tulee yrittäjän poistaa tilaus järjestelmästä, jolloin tositteelle luodaan hyvitystosite ja saldo nollautuu.

Maksutavan otsikko on muokattavissa, jolloin se voidaan säätää soveltumaan esim. johonkin erikoistilanteeseen. 


 Lasku


Lasku-maksutapa soveltuu tilanteisiin, jossa asiakkaan halutaan maksavan tilaus eräpäivänä tilauksen tekemisen jälkeen. Kun asiakas tilaa laskulla, hänelle lähetetään järjestelmästä tilausvahvistus-viesti, jonka liitteenä on lasku pdf-muodossa Laskun eräpäivän muodostuminen määritellään maksutavan asetuksissa. 
Kun asiakas on maksanut laskun, tulee yrittäjän kirjata se maksetuksi Johkussa, jolloin asiakkaalle lähetetään maksuvahvistus-viesti kuitin kera. Mikäli asikas ei syystä tai toisesta maksa laskua eräpäivään mennessä, yrittäjän tulee itse muistuttaa asiakasta laskusta.  

Maksutavan otsikko on muokattavissa, jolloin se voidaan säätää soveltumaan esim. johonkin erikoistilanteeseen. 


Lasku-maksutavalla tehdystä tilauksesta syntyy tosite heti tilauksen kirjautuessa järjestelmään. Mikäli asiakas syystä tai toisestai ei maksa ja yrittäjä purkaa tilauksen, tulee tilaus poistaa järjestelmästä. Tällöin myyntitositteelle luodaan hyvitystosite ja saldo nollautuu.

Maksutavat ylläpidossa


Avointen ja vahvistettujen tilausten hyväksymiseen ja laskuttamiseen on käytettävissä maksutavat Käteinen, Kortti, Lasku, Tosite ilman maksusuorituksia ja Ei laskuteta.


Käteinen ja kortti soveltuvat tilanteisiin, jossa yrittäjä myy tuotteita ja palvelujan toimitiloissaan tai kohteessa suoraan asiakkaalle käteisellä tai kortilla. Käteinen ja kortti ovat maksutapoina käytettävissä myös Johkun kassatoiminnoissa. Korttimaksuja varten yrittäjällä tulee olla käytössään joko Johkuun integroitu tai erillinen maksupääte.

  • Kun yrittäjä kirjaa tilauksen näillä maksutavoilla, asiakkaalle lähetetään järjestelmästä maksuvahvistus-viesti tilauslomakkeelle asetettuun sähköpostiosoitteeseen


Lasku-maksutavan valinta generoi sähköpostitse asiakkaalle lähtevän laskun.

  • Jos Johkuun on kytketty Ropo-laskutuspalvelu tai Netvisor-integraatio, laskuaineisto lähtee Johkusta Ropoon/Netvisoriin joka hoitaa laskun lähetyksen. Tällöin myös verkkolaskutus on mahdollinen


Tosite ilman maksusuorituksia -tapaa käytetään silloin kun halutaan kirjata tosite maksetuksi jollain muulla maksutavalla kuin kortilla, käteisellä tai laskulla

  • Tätä käytettäessä generoituu tosite, jolla ei ole mitään maksutapaa kytkettynä. Tällöin tositteelta käsin täytyy lisätä suoritus manuaalisesti halutulla maksutavalla, esim. Visma Pay -maksutavalla.
  • Huomioi, että Suoritukset-kohdan Maksutapa -valikossa maksutavan nimenä näkyy maksutavalle asetettu otsikko, jos sellainen on asetettu. Esimerkiksi jos Visma Pay-maksutavalle on asetettu otsikko Verkko- ja korttimaksut, Visma Pay näkyy ko. otsikolla Suoritukset-kohdan maksutapalistauksessa


Ei laskuteta -maksutapa soveltuu tilanteisiin, kun asiakkaalle halutaan tehdä tilaus ilman tositetta. Tällä tavalla kirjatusta tilauksesta ei lähetetä järjestelmän tilausvahvistus-viestiä. Käyttötilanteita tälle maksutavalle ovat mm. seuraavat:

  • Kauppa on juuri perustettu ja olemassa olevat varaukset/tilaukset halutaan kirjata järjestelmään. Laskutus näiden tilausten osalta on hoidettu Johkun ulkopuolella
  • Asiakkaalle tehdään tilaus, jonka laskutus hoidetaan manuaalisesti erillisessä laskutusjärjestelmässä
  • Ei laskuteta -tavalla kuitatut tilaukset eivät näy Johkun myyntiraporteilla sillä niistä ei synny tositetta lainkaan (myyntiraportit pohjautuvat tositteisiin)
  • Ei laskuteta -tilauksiin ei lähetetä järjestelmän yleisiä vahvistusviestejä. Sen sijaan tuote- ja resurssikohtaiset viestit (sähköposti ja SMS) lähetetään normaalisti