Sisältö-tuotetyypillä saat luotua infosisältöjä myytävien tuotteidesi rinnalle kauppapaikalle. Sisältö-tuotetyypeillä ei ole saatavuuksia, hintoja tai mitään ostamiseen/varaamiseen liittyvää, vaan ne koostuvat vain tekstistä ja kuvista. Sisältöihin ei myöskään liity viestintää.


Sisältötuotteiden ja linkitysten avulla voit myös rakentaa kauppapaikalle "syvempiä" rakenteita. Katso tästä esimerkki alempaa tältä sivulta.
Sisältötuotteen luominen


 • Klikkaa Tuotteet-sivulla Luo uusi
 • Valitse tuotetyypiksi Sisältö
 • Anna tuotteelle nimi ja valitse tuoteryhmä johon tuote liitetään. Klikkaa OK 
  • Voit tehdä tuoteryhmään liittämisen mylös jälkikäteen tuoteryhmän Tuotteet-välilehdellä tai sisältötuotteen Myyntikanavat-välilehdellä klikkaamalla tuoteryhmän nimikohtaa.
 • Aseta Perustiedot-välilehdellä 
  • Tuotteen lyhyt kuvaus (max 200 merkkiä)
  • Tuotteen yleiskuvaus
 • Aseta Kuvat-välilehdellä tuotteelle ainakin Pääkuva sekä halutessasi lisäkuvia
 • Klikkaa Myyntikanavat-välilehdellä Näytä kauppapaikassa


Sisältötuote näkyy tämän jälkeen julkisesti kauppapaikalla siinä tuoteryhmässä johon liitit tuotteen. Jos tuote ei näy, tarkista että tuote on tuoteryhmässä, ja sekä tuotteella että tuoteryhmällä on Näytä kauppapaikassa-valinta.


Voit halutessasi tehdä sisältötuotteille oman tuoteryhmän, esim. "Info" tai "Lisätietoa" , tai liittää sisältötuotteen sellaiseen tuoteryhmään jossa on varattavia/ostettavia tuotteita.


Valinnaisia tuotteelle asetettavia tietoja

 • Perustiedot
  • Admin-tagit 
 • Lisätiedot
  • Sijainti
  • Custom-karttakoodi/karttaupotus toisesta järjestelmästä
  • Tagit
  • SEO-tagit
  • (EAN-koodi- ja Ehdot -tietoja ei käytetä sisältötuotteilla)
 • Saatavuus
  • Näytä saatavuushaussa
  • (Rajoita saatavuushakua -toimintoa ei käytetä sisältötuotteilla)
 • Linkitykset


Retkeily-sisältötuote asetettuna esille Opaspalvelut-tuoteryhmään, joka on kauppapaikan etusivulla esillä:


Sisältötuote näkyy myös kauppapaikan valikossa:

Sisältötuotteiden käyttäminen kaupan rakenteen luomisessa


Johkun valikko rakentuu tuoteryhmistä ja niissä olevista tuotteista; valikossa listataan kaikki tuoteryhmät joilla on Näytä kauppapaikassa -valinta, sekä kaikki ko. tuoteryhmissä olevat tuotteet joilla on Näytä kauppapaikassa -valinta. Valikossa näkyvät näiden tuoteryhmien ja tuotteiden nimilinkkeinä eli valikosta voi klikata auki tuoteryhmäsivun tai yksittäisen (tuoteryhmässä olevan) tuotteen sivun.


Koska tuoteryhmään ei voi saada esille/linkittää suoraan toista tuoteryhmää, käytetään sisältötuotteita "syvempien" ja rajatumpien tuotekokonaisuuksien listaukseen yhdessä toisen tuoteryhmän kanssa.  


Käytännössä tässä prosessissa sisältötuote toimii "välikategoriana"; sisältötuote liitetään valikossa näkyvään tuoteryhmään, ja sisältötuotteeseen puolestaan linkitetään sellainen toinen tuoteryhmä, jossa varsinaiset myytävät tuotteet ovat. Tällöin sisältötuotteen sivulla listautuvat ko. tuoteryhmän/tuoteryhmien tuotteet. Tuoteryhmää, jossa myytävät tuotteet ovat, ei aseteta esille valikkoon yksinään lainkaan vaan tuoteryhmä ja sen tuotteet tulevat esille vain sisältötuotteen kautta.


Huom! Tässä selostettu sisältötuotteilla rakennettava syvempi rakenne tulee esille vasta sisältötuotetta klikatessa  - kaupan valikkossa näkyy aina VAIN päätaso eli tuoteryhmä ja siinä oleva tuote.Rakenteen muodostuminen sisältötuotteilla yksinkertaistetusti:


- Julkinen tuoteryhmä (1)

-- Julkisessa tuoteryhmässä oleva sisältötuote (2)

--- Yllämainittuun sisältötuotteeseen linkitetty ei-julkinen tuoteryhmä (3)

---- Yllämainitussa ei-julkisessa tuoteryhmässä olevat julkiset myytävät tuotteet (4)Esimerkki valikon yhden kategorian rakenteesta:

- Retket (1)

-- Erikoisretket (2)

--- Erikoisretket Helsingissä (3)

---- Retki 1 Helsingissä (4)

---- Retki 2 Helsingissä (4)

---- Retki 3 Helsingissä (4)

--- Erikoisretket Porvoossa (3)

---- Retki 1 Porvoossa (4)

---- Retki 2 Porvoossa (4)

---- Retki 3 Porvoossa (4)  

Rakenteen luominen


1. Luo myytävät tuotteet normaalisti

 • Tuotteen Myyntikanavat-välilehdellä "Näytä kauppapaikassa" valittuna


2. Luo tuoteryhmä, johon liität ko. myytävät tuotteet

 • Tuoteryhmän Myyntikanavat-välilehdellä "Näytä kauppapaikassa" EI valittuna
 • Tuotteet voit liittää tuoteryhmän Tuotteet-välilehdelläEsimerkissämme loimme Erikoisretket Helsingissä -tuoteryhmän, ja siihen kolme myytävää retkituotetta


 


 


3. Luo sisältötuote ja linkitä siihen luomasi tuoteryhmä 

 • Tuotteen Myyntikanavat-välilehdellä "Näytä kauppapaikassa" valittuna
 • Linkitä luomasi (myytävät tuotteet sisältävä) tuoteryhmä sisältötuotteeseen Linkitykset -välilehdellä kohdassa Linkitetyt tuoteryhmät
 • Tuoteryhmän linkityksessä voit valita
  • Näytetäänkö tuoteryhmän otsikko (nimi) vai ei sisältötuotesivulla
   • Jos valitset otsikon piilotuksen, tuotteet listataan sisältötuotteen sivulla heti sisältötuotteen yleiskuvauksen alapuolella ilman erillisiä otsikoita
  • Käytetäänkö mukautettua otsikkoa tuoteryhmän oman nimen/otsikon sijasta
  • Näytetäänkö tuoteryhmän lyhytkuvaus-teksti vai ei
   • Kuvausteksti tulee esille linkitetyn tuoteryhmän otsikon (jos se näytetään) jälkeen, ennen myytävien tuotteiden listausta

 4. Luo valikkoon esille tuleva tuoteryhmä ja liitä sisältötuote siihen


 • Tuoteryhmän Myyntikanavat-välilehdellä "Näytä kauppapaikassa" valittuna
 • Tuotteen voit liittää tuoteryhmän Tuotteet-välilehdellä 
Esimerkissämme loimme Erikoisretket -nimisen Sisältötuotteen ja liitimme sen valikossa näkyvään Retket-tuoteryhmäänLuo halutessasi lisää sisältötuotteita sekä niihin linkitettäviä myytävien tuotteiden tuoteryhmiä, ja liitä ko. sisältötuotteet samaan pääkategoriaan eli valikossa näkyvään tuoteryhmään. 


Pääkategorian tuoteryhmän (esimerkissämme Retket) voi nostaa esille myös kauppapaikan etusivulle nostotuoteryhmäksi.Esimerkissämme loimme Erikoisretket- ja Päiväretket -sisältötuotteet. Ensin mainitussa linkitettynä Erikoisretket Helsingissä ja Erikoisretket Porvoossa -tuoteryhmät (joissa Helsingin ja Porvoon myytävät erikoisretkituotteet) ja jälkimmäisessä vastaavasti Päiväretket Helsingissä ja Päiväretket Porvoossa -tuoteryhmät (joissa Helsingin ja Porvoon myytävät päiväretkituotteet). Nämä sisältötuotteet ovat esillä Retket-tuoteryhmässä valikossa.Erikoisretket-sisältötuotteen sivulla listataan Erikoisretket Helsingissä ja Erikoisretket Porvoossa -tuoteryhmien tuotteet.
Päiväretket -sisältötuotteen sivulla listataan Päiväretket Helsingissä ja Päiväretket Porvoossa -tuoteryhmien tuotteet.


Huom!

Jotta asiakkaan paluu tuotesivulta sujuu ongelmitta myös "murupolkua"/sijaintivalikkoa pitkin, aseta ei-julkiselle tuoteryhmälle (se jossa myytävät tuotteet ovat) sama Suora URL-osoite kuin sisältötuotteella, johon ko. tuoteryhmä on linkitetty.


Jos sisältötuotteeseen on linkitetty useampi tuoteryhmä, saman URL-osoitteen asettaminen useampaan tuoteryhmään ei onnistu, vaan täytyy luoda erillinen "paluu-sisältösivu" kutakin linkitettyä tuoteryhmää varten, ja tällä paluu-sisältösivulla asetukset:

 • Näytä kauppapaikassa-valinta
 • Ei asetettuna mihinkään tuoteryhmään
 • Sama suora URL-osoite kuin tuoteryhmällä


Muuten jos asiakas klikkaa sijaintivalikosta tuoteryhmän nimeä, avautuu 404-virhesivu, koska tuoteryhmä ei ole esillä julkisesti (ei Näytä kauppapaikassa-valintaa). Yllämainituilla kiertoteillä asiakas ohjataan takaisin sisältösivulle, josta sitten voi klikata toisen tuotteen auki.
Esimerkissämme meillä on Erikoisretket-niminen sisältötuote ja siihen linkitettynä Erikoisretket Helsingissä tuoteryhmä. Sama suora URL-osoite "erikoisretket" on asetettuna molempiin: