Myyntitarportti tuotetyypeittäin erittelee nimensä mukaisesti erityyppiset tuotteet raportin myyntiosassa. Tuotetyypeillä tarkoitetaan Johkussa tuotteelle valittua tyyppiä (tuotesivun Perustiedot-välilehti). Myyntiraportti ei huomioi avoimia tai vahvistettuja tilauksia vaan syntyy ainoastaan tositteiden pohjalta.


Huom! Myyntirapoteilla suorituksia ja avoimia maksuja ei listata resurssin, tuotteen, tuotetyypin tai tuoteryhmän perusteella. Jos käytät myyntiraportilla näitä rajauksia, raportille ei listaudu Kassaan maksut/suoritukset -osaa eikä Avoimet maksu -osaa.

Myyntiraportti tuotetyypeittäin -raportin sisältö


Raportin yleistiedot

1. Raportin tyyppi

2. Raportin otsikko

 • Otsikon voi asettaa manuaalisesti raporttia luodessa
 • Jos otsikkokentän jättää tyhjäksi, muodostuu otsikoksi oletusotsikko [raporttityyppi][raportin aikaväli]

3. Raportin luontiaika ja raportin luoja (käyttäjä)

4. Raportin aikaväli eli minkä aikavälin tapahtumia raportti sisältääMyynti = Raportin aikavälillä myydyt tuotteet tuotetyypeittäin jaoteltuna

  

Myynti-osio listaa kaikki tuotteet, joiden tositteella/laskulla oleva myyntihetki osuu raportin aikavälille. Tuotteet jaotellaan tuotetyypeittäin: Ostettavat tuotteet, Aktiviteetit, Liput jne.


5. Tuotetyyppi

6. Myydyn tuotteen tunnusnumero (ID) ja nimi

 • Tuotteelle asetettu markkinointinimi ei näy raporteissa vaan tuote näkyy oikealla nimellään

7. Myydyn tuotteen alv%

8. Myytyjen tuotteiden kappalemäärä raportin aikavälillä

9. Myytyjen tuotteiden veroton ja verollinen summa

10. Tuotetyypin myynnit yhteensä

11. Kaikkien tuotetyyppien myynnit yhteensä ennen hyvityksiä ja alennuksia
Hyvitykset = Raportin aikavälillä hyvitetyt myynnit

  

Hyvitykset-osa listaa kaikki myynnit, jotka on hyvitetty raportin aikavälillä eli klikattu Johkussa joko Poista tilaus tai Hyvitä tosite. Huomioi että ko. tuotteen myynti ja hyvitys eivät välttämättä ole samalla raportilla, jos hyvitys on tehty paljon myynnin jälkeen eikä raportin aikaväli kata myyntipäivää.


12. Hyvitetyn tuotteen tunnusnumero (ID) ja nimi

 • Tuotteelle asetettu markkinointinimi ei näy raporteissa vaan tuote näkyy oikealla nimellään

13. Hyvitetyn tuotteen alv%

14. Hyvitettyjen tuotteiden kappalemäärä raportin aikavälillä (määrä on negatiivinen)

15. Hyvitettyjen tuotteiden veroton ja verollinen summa

16. Tuotetyypin hyvitykset yhteensä 

17. Kaikkien tuotetyyppien hyvitykset yhteensä
Alennukset = Raportin aikavälillä käytetyt Johkun alennuskoodit


Alennukset-osa listaa kaikki raportin aikavälillä tilauksilla käytetyt alennuskoodit sekä niiden kautta annetut alennukset. Alennukset-osa ei huomioi kassalla tai ylläpidossa tilauksella muokattuja hintoja eli hinnan muokkausta ei käsitellä alennuksena.


18. Alennuskoodin nimi

19. Tuotteen alv%, jossa alennuskoodia on käytetty

 • Jos samaa alennuskoodia on käytetty eri alv-kannan tuotteissa, eri alv-kannan käytöt eritellään raportilla omina riveinään. Esim. TESTILA 24% ja TESTILA14%

20. Alennuskoodin käyttökerrat raportin aikavälillä

 • Käyttökerrat ilmoitetaan per tuotteen (jossa alennuskoodia on käytetty) alv%

21. Alennuskoodilla annettujen alennusten veroton ja verollinen summa

22. Alennuskoodeilla annetut alennukset yhteensä

Myynti yhteensä = Myynti hyvitysten ja alennusten jälkeen


23. Myynti yhteensä

 • Myynti yhteensä -osa listaa myynnit raportin aikaväliltä, kun summasta on vähennetty hyvitysten ja alennusten osuus. Kassaan maksut = Raportin aikavälillä tehdyt/kirjatut maksut


Kassaan maksut -osa jakautuu useampaan erittelyyn maksutavan mukaan.


Suoritukset

 • Suoritukset -listaus erittelee verkkomaksuna, korttimaksuna ,käteisenä, laskulla/tilisiirrolla ja MobilePayna tehdyt maksut
 • Listauksessa kukin maksunvälittäjä eritellään omana rivinään, esim. Visma Pay, PayPal, Stripe

24. Maksutavan nimi

25. Suoritusten summa verottomana ja verollisena


  

Arvosetelit ja Arvokortit


  

Maksut yhteensä


26. Suoritukset sekä arvoseteli- ja arvokorttimaksut yhteenlaskettuna


  

Avoimet maksut eli maksamattomat laskut

 • Avoimet maksut ovat tositteita, joilla ei ole kirjattuna maksusuoritusta - eli siis myyntiä josta ei ole vielä saatu maksusuoritusta. Käytännössä tuo tarkoittaa Lasku- tai Tilisiirto -maksutavalla tehtyjä tilauksia, joissa on syntynyt lasku mutta jolle ei ole merkitty maksusuoritusta
 • Maksusuorituksen merkitseminen on kauppiaan manuaalisesti tehtävä toimenpide, ellei kaupassa ole käytössä Ropo24- tai Netvisorin laskutuspalvelua (jolloin suoritus kirjautuu automaattisesti tositteelle)
 • Avoimet maksut listautuvat raportteihin kunnes maksusuoritus lisätään tositteelle, tai tilaus hyvitetään

27. Tilaajan/yrityksen nimi

28. Laskun/tositteen numero

29. Laskun/tositteen luontipäivä

30. Laskun/tositteen eräpäivä

31. Avoinna oleva maksun määrä
Alv-erittely


Alv-erittely listaa raportin myyntien ja suoritusten alv:n sekä näiden erotuksena muodostuvan tilitettävän alv:n määrät.


32. Myynnin alv-määrä alv%-eriteltynä

33. Suoritusten alv-määrä alv%-eriteltynä

34. Tilitettävä alv-määrä (myynnin alv - suoritusten alv) alv%-eriteltynä

35. Veroton ja verollinen myynti alv-eriteltynä