Myyntiraportti on perusraportti kaupan myyntien ja suoritusten tarkasteluun tietyltä aikaväliltä. Myyntiraportti ei huomioi avoimia tai vahvistettuja tilauksia vaan syntyy ainoastaan tositteiden pohjalta.


Huom! Myyntirapoteilla suorituksia ja avoimia maksuja ei listata resurssin, tuotteen, tuotetyypin tai tuoteryhmän perusteella. Jos käytät myyntiraportilla näitä rajauksia, raportille ei listaudu Kassaan maksut/suoritukset -osaa eikä Avoimet maksu -osaa. 

 

 

Myyntiraportin sisältö


Raportin yleistiedot

1. Raportin tyyppi

2. Raportin otsikko

 • Otsikon voi asettaa manuaalisesti raporttia luodessa
 • Jos otsikkokentän jättää tyhjäksi, muodostuu otsikoksi oletusotsikko [raporttityyppi][raportin aikaväli]

3. Raportin luontiaika ja raportin luoja (käyttäjä)

4. Raportin aikaväli eli minkä aikavälin tapahtumia raportti sisältääMyynti = Raportin aikavälillä myydyt tuotteet

  

Myynti-osio listaa kaikki tuotteet, joiden tositteella/laskulla oleva myyntihetki osuu raportin aikavälille.


5. Myydyn tuotteen tunnusnumero (ID) ja nimi

 • Tuotteelle asetettu markkinointinimi ei näy raporteissa vaan tuote näkyy oikealla nimellään

6. Myydyn tuotteen alv%

7. Myytyjen tuotteiden kappalemäärä raportin aikavälillä

8. Myytyjen tuotteiden veroton ja verollinen summa

9. Myynnit yhteensä raportin aikavälillä ennen hyvityksiä ja alennuksia
Hyvitykset = Raportin aikavälillä hyvitetyt myynnit

  

Hyvitykset-osa listaa kaikki myynnit, jotka on hyvitetty raportin aikavälillä eli klikattu Johkussa joko Poista tilaus tai Hyvitä tosite. Huomioi että ko. tuotteen myynti ja hyvitys eivät välttämättä ole samalla raportilla, jos hyvitys on tehty paljon myynnin jälkeen eikä raportin aikaväli kata myyntipäivää.


10. Hyvitetyn tuotteen tunnusnumero (ID) ja nimi

 • Tuotteelle asetettu markkinointinimi ei näy raporteissa vaan tuote näkyy oikealla nimellään

11. Hyvitetyn tuotteen alv%

12. Hyvitettyjen tuotteiden kappalemäärä raportin aikavälillä (määrä on negatiivinen)

13. Hyvitettyjen tuotteiden veroton ja verollinen summa

14. Hyvitykset yhteensä raportin aikavälillä
Alennukset = Raportin aikavälillä käytetyt Johkun alennuskoodit


Alennukset-osa listaa kaikki raportin aikavälillä tilauksilla käytetyt alennuskoodit sekä niiden kautta annetut alennukset. Alennukset-osa ei huomioi kassalla tai ylläpidossa tilauksella muokattuja hintoja eli hinnan muokkausta ei käsitellä alennuksena.


15. Alennuskoodin nimi

16. Tuotteen alv%, jossa alennuskoodia on käytetty

 • Jos samaa alennuskoodia on käytetty eri alv-kannan tuotteissa, eri alv-kannan käytöt eritellään raportilla omina riveinään. Esim. KILO12 24% ja KILO12 14%

17. Alennuskoodin käyttökerrat raportin aikavälillä

 • Käyttökerrat ilmoitetaan per tuotteen (jossa alennuskoodia on käytetty) alv%

18. Alennuskoodilla annettujen alennusten veroton ja verollinen summa

19. Alennuskoodeilla annetut alennukset yhteensä

Myynti yhteensä = Myynti hyvitysten ja alennusten jälkeen


20. Myynti yhteensä

 • Myynti yhteensä -osa listaa myynnit raportin aikaväliltä, kun summasta on vähennetty hyvitysten ja alennusten osuus. Kassaan maksut = Raportin aikavälillä tehdyt/kirjatut maksut


Kassaan maksut -osa jakautuu useampaan erittelyyn maksutavan mukaan.


Suoritukset

 • Suoritukset -listaus erittelee verkkomaksuna, korttimaksuna ,käteisenä, laskulla/tilisiirrolla ja MobilePayna tehdyt maksut
 • Listauksessa kukin maksunvälittäjä eritellään omana rivinään, esim. Visma Pay, PayPal, Stripe

21. Maksutavan nimi

22. Suoritusten summa verottomana ja verollisena

  

  

Arvosetelit

 • Arvosetelit -listaus erittelee TYKY-, kulttuuriseteli- tai muilla vastaavilla arvoseteleillä tehdyt maksut
 • Arvosetelimaksut listataan arvosetelin nimen perusteella jaoteltuna

23. Arvosetelin nimi

24. Arvosetelimaksujen summa verottomana ja verollisena


  

Arvokortit

 • Arvokortit-listaus erittelee lahjakortilla eli Johkun arvokortti-tyyppisellä tuotteella tehdyt maksut, eli käytetyt arvokortit (arvokorttikoodit)
 • Arvokorttimaksut eritellään arvokorttiin liitetyn arvosetelin nimen mukaan (koska arvo kiinnitetään arvokorttiin aina arvosetelin kautta)
 • Vaihdettava arvokortti -tyyppisiä tuotteita eli sarjalippuja ei huomioida raportin Arvokortit -osassa niiden erilaisen kirjanpitokäsittelyn vuoksi. Lahjakortit ovat ennakkoa niiden käyttöön saakka. Sarjaliput puolestaan ovat myyntiä heti sarjalipun myyntihetkellä ja sarjalippua käytettäessä normaalihintainen lippu vaihdetaan 0-summaiseen. Käytetyt sarjaliput (vaihtoliput) listataan raportin Myynti-osassa 0-summaisena

25. Arvokorttiin liittyn arvosetelin nimi

26. Arvokorttimaksujen summa verottomana ja verollisena


  

Kaikki maksut yhteensä


27. Suoritukset sekä arvoseteli- ja arvokorttimaksut yhteenlaskettuna


  

Avoimet maksut eli maksamattomat laskut

 • Avoimet maksut ovat tositteita, joilla ei ole kirjattuna maksusuoritusta - eli siis myyntiä josta ei ole vielä saatu maksusuoritusta. Käytännössä tuo tarkoittaa Lasku- tai Tilisiirto -maksutavalla tehtyjä tilauksia, joissa on syntynyt lasku mutta jolle ei ole merkitty maksusuoritusta
 • Maksusuorituksen merkitseminen on kauppiaan manuaalisesti tehtävä toimenpide, ellei kaupassa ole käytössä Ropo24- tai Netvisorin laskutuspalvelua (jolloin suoritus kirjautuu automaattisesti tositteelle)
 • Avoimet maksut listautuvat raportteihin kunnes maksusuoritus lisätään tositteelle, tai tilaus hyvitetään

28. Tilaajan/yrityksen nimi

29. Laskun/tositteen numero

30. Laskun/tositteen luontipäivä

31. Laskun/tositteen eräpäivä

32. Avoinna oleva maksun määrä
Alv-erittely


Alv-erittely listaa raportin myyntien ja suoritusten alv:n sekä näiden erotuksena muodostuvan tilitettävän alv:n määrät.


33. Myynnin alv-määrä alv%-eriteltynä

34. Suoritusten alv-määrä alv%-eriteltynä

35. Tilitettävä alv-määrä (myynnin alv - suoritusten alv) alv%-eriteltynä

36. Veroton ja verollinen myynti alv-eriteltynä