Varattavien tuotteiden (vuokravälineet, majoitustuotteet, aktiviteetit) varauksen kesto määräytyy tuotesivun Hinnat-välilehdelle asetetun hintarivin Yksikkö-kentästä. Toisinsanoen kauppias määrittelee keston tuotteen hinnoittelua asettaessaan.


Yksikkö-kentässä kauppias voi asettaa keston joko minuutteina, tunteina tai vuorokausina. 
Asiakas voi varata tuotetta Yksikkö-kenttään merkityn ajan pituisina jaksoina

Minuutti- ja tuntikestoisia tuotteita varataan jaksoina yhden vuorokauden sisällä.


Esimerkiksi:

  • Jos tuotteen yksikkö on 1 vrk, asiakas voi valita varauksen kestoksi 1 vrk, 2 vrk, 3 vrk jne.
  • Jos tuotteen yksikkö on 7 vrk, tuotetta voi varata vain 7 vrk jaksoissa eli  asiakas voi valita varauksen kestoksi 7 vrk, 14 vrk, 21 vrk jne.
  • Jos tuotteen yksikkö on 3 h, asiakas voi valita varauksen kestoksi 3h, 6h, 9h...24h


Asiakas valitsee varauksen keston päättymispäivämäärä- tai päättymisaikavalitsimesta.


Poikkeuksena ovat Aktiviteetti-tyyppiset tuotteet - niillä varaus syntyy aina täsmälleen sen pituiseksi mikä Yksikkö-kenttään on asetettu. Asiakas ei valitse tällöin varauksen päättymisvuorokautta tai -aikaa lainkaan vaan se lasketaan automaattisesti Yksikön ja varauksen alkamisajan pohjalta.


Esimerkiksi:

  • Jos aktiviteetin yksikkö on 1 vrk, varaus syntyy 1 vuorokaudeksi
  • Jos aktiviteetin yksikkö on 2 h, varaus syntyy 2 tunniksi


Jos tuotteelle on asetettu useampia hintarivejä ja niissä on eri yksiköitä, esim. hintarivi 1: 1h ja hintarivi 2: 2h, asiakas valitsee kauppapaikalla varauksen päättymisajan - eli asiakas päättää, varaako hän tuotteen yhdeksi vai kahdeksi tunniksi.
Allaolevan esimerkissä vuokraväline-tuotteella on yksikkönä 2h. Varausten alkamisajaksi on asetettu klo 13. Tällöin asiakas voi tuotesivulla päivämäärän valinnan jälkeen valita päättymiskellonajan eli varaako tuotteen vain 2 tunniksi (päättymisaika klo 15) vai esim. 6 tunniksi (päättymisaika klo 19)
Allaolevan esimerkissä aktiviteettu-tuotteella on yksikkönä 2h. Varausten alkamisajaksi on asetettu klo 14. Tällöin asiakas voi tuotesivulla valita vain päivämäärän. Varauksen kellonaikaväliksi tulee automaattisesti klo 14-16 eikä asiakas voi valita muuta kellonaikaa.