A

Admin-tagi

 1. Ylläpidon tagi, jota voi käyttää tuotteiden hakemiseen/rajaamiseen Johkun ylläpidossa. Lisätään suoraan tuotteen perustietoihin

Aikajana

 1. Varaukset-sivun kalenterinäkymä; resursseissa olevat varaukset näkyvät kalenteripohjassa varauksen mittaisina "palkkeina"

Ajastettu notifikaatio

 1. Tuotteeseen tai resurssiin asetettu ajastettu viesti, eli tuote- tai resurssiviesti


Alennuskoodi

 1. Manuaalisesti kauppiaan Alennuskoodit-osiossa tekemä tuote- tai tilauskohtainen alennuskoodi


Arvokortti

 1. Koodilla toimiva lahjakortti, jossa arvo määritetään arvokorttiin linkitetyn arvosetelin kautta

KS. myös Vaihdettava arvokortti


Arvoseteli    

 1. Arvokortin (lahjakortit) tai vaihdettavan arvokortin (sarjaliput) arvon määrittävä maksuväline
 2. Maksuväline Virike, Tyky tai muiden vastaavien liikunta- ja kulttuuriseteleiden vastaanottamiseksi (Johku kassassa)


Avoin maksu

 1. Maksamaton lasku, eli lasku josta ei ole saatu/johon ei ole kirjattu suoritusta. Avoimet maksut näkyvät Johkun myyntiraporteilla


Avoin tilaus

 1. Asiakkaan tai kauppiaan tekemä alustava, muokattavissa oleva tilaus
 2. Lippuvaraus (liput lunastetaan kassalla)
C


Client ID

 1. Selaimessa esille tuleva numerosarja, kun Johkun kassaosoite (pos.johku.com/kaupantunniste) avataan ensimmäisen kerran ko. laitteella ja selaimella. Client ID asetetaan Johkussa Laitteet-asetukseen jotta valitulla laitteella voi käyttää kassaaH


Hintaporras

 1. Tuotteen hintariville käyttöönotettava ikään tai muuhun vastaavaan perustuva hintakenttä. Esim. Aikuiset-niminen hintaporras ja Lapset-niminen hintaporras


Hintarivi

 1. Varattavan tuotteen (majoitus, aktiviteetti, vuokrattava tuote) hinnoittelutoiminto, jonka perusteella tuotteelle muodostuu hintaJ


Jaettu kauppa, ristiinmyynti

 1. Kahden Johku-kaupan linkittyminen: omien tuotteidesi myynti toisessa Johku-kauppiaan myyntikanavassa tai/ja toisen Johku-kauppiaan tuotteiden myynti omassa myyntikanavassasi

Johku Printer

 1. Sovellus, jota käytetään lippujen ja/tai kuitin tulostuksen ohjaamiseen Johku kassassa, kun käytössä on ulkoisia tulostimia


Johku Reader

 1. Älypuhelimessa käytettävä selaintoiminto, jota käytetään Johkun mobiililippujen luentaan teatterin ovella tai tapahtumassa, QR-koodilukijan kera tai ilman (=QR-koodin luenta älypuhelimella)


K


Kapasiteetti

 1. Resurssiin asetettava henkilöiden vähimmäis- ja enimmäismäärä, joille resurssi voidaan samanaikaisesti varata. Esimerkiksi 2h hotellihuone jossa enimmäiskapasiteetti on 2, tai ryhmäretki, jossa enimmäiskapasiteetti on 20


Kauppapaikka

 1. Johkun sisäänrakennettu alusta/sivusto Johku-tuotteiden esilletuontiin ja myyntiin. Kauppapaikka kootaan Johkun ylläpitopuolella. Oletusosoite on [kaupantunnus].johku.com


Kaupan tunnus

 1. Kaupan tunnus (Shop id), jonka kauppias on luonut Johku-kauppaansa perustaessa. Tunniste näkyy kaupan url-osoitteessa [kaupantunnus].johku.com ja sekä kassaosoitteessa pos.johku.com/[kaupantunnus]

Komponentti

 1. Johku kassan toiminto. Komponentteja on useita erilaisia, mm. tuotelista, kuitti ja painikekartta, ja niiden avulla muodostetaan halutunlainen kassakäyttöliittymä

Koontitilaus

 1. Tilaus, joka syntyy kun kaksi tai useampi vahvistettu tilaus yhdistetään yhdeksi (laskutettavaksi) tilaukseksi, tai jos yksittäistä vahvistettua tilausta muokataan


Käyttöliittymä

 1. Johku ylläpidon käyttöliittymä eli mitä toimintoja ja sivuja on käytettävissä, ja millä kielellä (kieliversiot)
 2. Johku kassan (POS) käyttöliittymä eli se mitä toimintoja näkyy kassassa. Kassakäyttöliittymä muodostetaan komponenteistaL


Laite

 1. Johku kassaan Client ID:n avulla linkitetty yksittäinen laite ja sen internetselain

Laskentakohde

 1. Tuotekohtainen tai koko kauppaa koskeva kustannuspaikka-kohdistus Netvisor-integraatiota käytettäessä

Laskutusasiakas

 1. Johkuun syötetty yritysasiakas, johon linkitetty yrityksen edustaja tilaajana. Kassalla tai ylläpidossa kun tilaus valitaan laskutettavaksi, lasku lähtee valitun laskutusasiakkaan osoitteeseen (email tai verkkolasku, mikäli on Ropo/Netvisor-lasku käytössä)

Linkitys

 1. Johkussa tuotesivun Linkitykset-välilehdellä linkitetty, hintaan sisältyvä tai lisämyytävä tuote 
 2. Johkussa tuotesivun Linkitykset-välilehdellä linkitetty tuoteryhmä. Tuoteryhmän tuotteet ovat lisämyytäviä tuotteita

Lippuaktiviteetti

 1. Aktiviteetti-tyyppinen tuote, jonka hinnoittelu perustuu lippuhintoihin/lippujen myyntiin

Lisämyytävä tuote

 1. Toiseen tuotteeseen linkitetty tuote, jota tarjotaan asiakkaalle ostettavaksi tuotesivulla erillisenä nostona (Suosittelemme myös) sekä tilauksen yhteydessä


M


Malli

 1. Tuotemalli, jonka pohjalta voi luoda uusia tuotteita samoin asetuksin/tiedoin jotka mallissa on


Markkinointinimi

 1. Yrityksen nimi, joka esitetään kauppapaikalla ja tuotteen tiedoissa asiakkaalle yrityksen oikean nimen sijasta. Näkyy myös kauppapaikan nimenä mikäli kauppapaikalle ei ole asetettu erikseen nimeä
 2. Tuotteen nimi, joka näkyy asiakkaalle tuotteen oikean nimen sijasta. Markkinointinimi ei näy Johkun raporteissa vaan niissä käytetään tuotteen oikeaa nimeä


Myyntikanava, kanava

 1. Yleisnimitys kanavalle, jonka kautta tuotteen myynti tehdään, esim.
  • Johku Kauppapaikka
  • Toisen kauppiaan Johku (Jaetut kaupat)
  • Johku kassa (POS)
  • Johku ylläpito (manual)
  • Johkuun integroitu myyntikanava, esim. Nettimokki.com, Retkipaikka.fi, Booking.com (MyAllocatorin välityksellä)


N


Näytösajat

 1. Varaukset-sivun näkymä elokuvien ja muiden tapahtuma-tyyppisten tuotteiden näytösaikojen (ja näytösten hinnoittelun) asettamiseen


O


Ostettava tuote

 1. Kiinteähintainen, ei-varattava tuote, jolla on joko tietty varastosaldo tai jota on rajattomasti saatavilla. Yleensä fyysinen tuote kuten kartta, postikortti tai kahvimukiP


PDF-arvokortti

 1. Toiminnallisuus, jossa arvokortti/vaihdettava arvokortti -tuotteen koodi- ym. tiedot generoituvat suoraan kauppiaan luomaan PDF-liitepohjaan


POS

 1. Johkun kassaympäristö/Johku kassa


R


Reaaliaikainen taloushallinto

 1. Netvisor-integraatioon liittyvät asetukset ja tietojen tuonti

Resurssi

 1. Tuotteen kapasiteetin ja saatavuuden määrittävä tekijä. Tuotteen varaus kohdistuu aina resurssiin


Resurssipooli

 1. Resurssien "ryhmä", josta otetaan tilaukseen tarvittava määrä (samanlaisia) resursseja poolin asetusten (allokointi) mukaisestiS


Saatavuus

 1. Yleisnimitys sille, onko tuote tai palvelu saatavilla valittuna ajankohtana vai ei
 2. Tuotteen resurssin saatavuusasetukset Saatavuus-välilehdellä: kapasiteetti, sen käyttö ja Varattavissa-aika, sekä tuotekohtaiset saatavuuteen vaikuttavat lisäasetukset kuten varauksen alkamis(kellon-)aika 
 3. Arvosetelin käytön jakaminen muille kauppiaille (Jaetut kaupat/ristiinmyynti)

Shop id

 1. Kaupan tunnus, jonka kauppias on luonut Johku-kauppaansa perustaessa. Tunniste näkyy kaupan url-osoitteessa [kaupantunnus].johku.com ja sekä kassaosoitteessa pos.johku.com/[kaupantunnus]


Sisältö

 1. Infotyyppinen "tuote", jolle asetetaan vain tekstiä ja kuvaa. Sisältö asetetaan tuoteryhmään tuotteiden tapaan, jolloin on mahdollista tuoda kauppapaikalla esille samassa tuoteryhmässä sekä infomateriaalia että varsinaisia ostettavia/varattavia tuotteitaT


Tagi

 1. Tuotteen lisätiedoissa lisätty huomiotagi, joka näkyy asiakkaille kauppapaikalla tuotenoston yhteydessä, mikäli tagiin on lisätty huutomerkki (esim. "Alennus!"). Tagit eivät näy elokuvien näytösajat-listauksessa


Toimitustapa

 1. Ostettavan tuotteen postitus- tai muu toimitustapa ja sen hinta. Tilaukseen valituilla ostettavilla tuotteilla täytyy olla ainakin yksi yhteinen toimitustapa jotta tilauksen tekeminen onnistuu


Tuoteryhmä

 1. Tuotteet-osiossa luotava "kansio"/ryhmä, johon kauppapaikalle esille halutut tuotteet liitetään. Toimii kauppapaikalla otsikkokategoriana, esim. "Majoitus", "Retket". Tuotteet eivät tule kauppapaikalla esille ilman tuoteryhmään liittämistä


U


Upote

 1. Johkun upotuskoodin pohjalta muodostuva, määrättymuotoinen tuotteen esitysmuoto


Upotuskoodi

 1. Johku-tuotteen automaattisesti generoituva koodi, jonka avulla kauppias saa liitettyä tuotteen upotteena Johkun ulkopuoliselle sivustolle asettamalla upotuskoodin haluttuun paikkaan sivun html-koodia. Koodin pohjalta muodostuu upote

V


Vahvistettu tilaus

 1. Johku kassan kautta syntynyt tilaus, kun kassalla valitaan Laskutus-vaihtoehto
 2. Ylläpidon kautta syntynyt tilaus, kun kauppias on manuaalisesti vahvistanut avoimen tilauksen
 3. Netissä syntynyt tilaus, kun kauppias on asettanut tuotteesta muodostumaan vahvistettuja tilauksia

Vaihdettava arvokortti

 1. Tuotetyyppi, jota käytetään koodillisten sarjalippujen myyntiin ja käyttöön netissä sekä kassassa. Vaihdettavaan arvokorttiin linkitetään  0-arvoinen arvoseteli, lisäksi näytöshinnoitteluihin on lisättävä halutun arvoinen vaihtolippu

Vaihtolippu

 1. Automaattisesti nettitilaukseen/kassakuitille normaalin näytöslipun tilalle vaihtuva lippu, kun asiakas käyttää Johkun sarjalippukoodia. Esim "Sarjalippu" niminen vaihtolippu, joka vaihtuu "Elokuva 10 €" peruslipun tilalle. Vaihtolipun toiminta edellyttää vaihtolipun luontia näytöshinnoitteluun ja arvosetelin valintaa Vaihda tähän -kohtaan lipun tiedoissa


Vapaiden kohteiden haku

 1. Johkun kauppapaikan toiminnallisuus, jonka avulla asiakas voi hakea vapaina olevia kaupan tuotteita haluamaltaan aikaväliltä. Tuotteille määritellään erikseen halutaanko niiden tulevan esille ko. haussa


Varastosaldo

 1. Ostettavan tuotteen ostettavissa oleva kokonaismäärä. Varastosaldo vähenee automaattisesti sitä mukaa kun tuotetta ostetaan

Väriteema

 1. Kauppapaikan käyttövalmis tyylitys, jossa määrätään kauppapaikan tekstien ja elementtien värit. Väriteema on valittavissa ja vaihdettavissa Johkussa ylläpitopuolella