Johkun raportteja on mahdollista rajata tuotteiden, tuoteryhmien jne. perusteella, jolloin raportille saa vain halutut tiedot. 


Huom! Myyntirapoteilla suorituksia ja avoimia maksuja ei listata resurssin, tuotteen, tuotetyypin tai tuoteryhmän perusteella. Jos käytät myyntiraportilla näitä rajauksia, raportille ei listaudu Kassaan maksut/suoritukset -osaa eikä Avoimet maksu -osaa.Raporttia on mahdollista rajata

 • Tuoteryhmän mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun tuoteryhmän sisältämän tuotteiden tiedot, raporttityypin mukaisesti
 • Tuotetyypin mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun tuotetyypin tiedot, raporttityypin mukaisesti
  • Tuotetyyppi = esim. ostettava tuote, tapahtuma, varattava tuote jne.
 • Tuotteen mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun tuotteen tiedot, raporttityypin mukaisesti
  • HUOM" Tapahtumien (elokuvat, konsertit jne.) ja lippuaktiviteettien liput toimivat vain kytkettynä tiettyyn elokuvaan, konserttiin, lippuaktiviteettiin jne. Jos liität rajaimeksi siis vain jonkin lipun, myyntiraportti näyttää vain nollalukuja. Näissä pitäisi tuote-rajaimeksi valita siis se tapahtuma/lippuaktiviteetti jossa ko. lippu on käytössä
 • Resurssin mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun resurssin tiedot, raporttityypin mukaisesti
  • Resurssi tarkoittaa elokuvasalia, mökkiä tai muuta kohdetta joka määrittää tuotteen kapasiteettia
 • Myyntikanavan mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun myyntikanavan tiedot, raporttityypin mukaisesti
  • Myyntikanava tarkoittaa paikkaa jossa myynti on tehty: 
   • kauppapaikka (valinnassa näkyy kaupan tunniste)
   • open (=avoin tilaus)
   • manual (=manuaalinen/ylläpidossa tehty)
   • ristiinmyyntikauppa (valinnassa näkyy ristiinmyyntikaupan tunniste)
 • POS:n eli kassan mukaan
  • Raporttiin tulevat vain valitun kassan myynnit, raporttityypin mukaisesti
  • Vaihtoehtoisesti voi valita että raportille ei valita kassamyyntejä lainkaan, jolloin raportti listaa muut kuin kassamyynnit
Rajauksen luominen


 • Valitse rajaimen valikosta haluamasi rajaus: 
  • joko klikkaamalla rajainkenttää ja selaamalla aakkosjärjestyksessä olevasta listasta haluamasi esille
  • tai syöttämällä rajaimen valintakenttään nimi tai nimen osa ja sen jälkeen valitsemalla ehdotuksista haluamasi 
  • Käyttöön valittu rajaus tulee harmaapohjaisena esille valintakenttään
  • Voit valita käyttöön useita rajauksia per raportti
 • Valitse raportin tyyppi, aikaväli ja luonti./lähetysvalinnat kuten normaalisti
 • Klikkaa Luo
 • Raportti generoituu asettamillasi rajauksillaEsimerkki: Tällaisella rajauksella luotu raportti koskee vain tuotteiden "Vene" ja "Peruskajakki" myyntejä, jotka on tehty kassalta "Minna kassa".

Huomioi rajauksia asettaessa että jotkin raporttityypeistä on luotu huomioimaan vain tietyntyyppisiä tuotteita:

 • Vain elokuvat, konsertit, oopperat ja baletit:
  • Levittäjäraportti
 • Vain tapahtuma-tyyppiset tuotteet (elokuvat, konsertit, oopperat, baletit, teatteriesitykset):
  • Kävijäraportti
  • Elokuvakohtainen kävijäraportti
  • Suppea kävijäraportti
  • Osallistujaraportti
 • Vain tuotteet, joista syntyy varauksia (majoitustuotteet, vuokrattavat tuotteet, tapahtumat, lippuaktiviteetit):
  • Varausraportit
 • Vain arvokortit ja vaihdettavat arvokortit
  • Arvokorttiraportti
 • Vain arvosetelit (Smartum, Virike tms. sekä arvokortteihin sidotut arvosetelit eli Johkun koodilliset sarjaliput ja lahjakortit):
  • Arvoseteliraportti