Jos tuotteella on eri hintoja esim. tietylle ajanjaksolle, varauksen kestolle ja/tai henkilömäärälle, on tarpeen luoda useita hintarivejä ja asettaa niihin aikaa tai/ja henkilömäärää rajaavia ehtoja. 


Hintarivin ehtojen lisäys yleisesti:

 • Valitse listasta haluamasi ehto
 • Syötä esille tuleviin ehtokohtaisiin kenttiin haluamasi päivämäärä-, viikonpäivä-, kesto- tai henkilömäärätiedot
 • Klikkaa Lisää ehto
 • Tallenna


Ehto: Päivämääräväli

 • = Hintarivi on voimassa vain asetetulla päivämäärävälillä
 • Valitse päivämääräväliksi haluamasi alkamis- ja päättymispäivä
 • Huom! Päivämääräväli-ehtoon valittu päivämäärä koskee vuorokausivarauksen alkamispäivää
 • Huomioi myös, että jos lisäät päivämääräväli-ehdon kaikkiin tuotteesi hintariveihin, tuote ei ole enää varattavissa asetetun päivämäärävälin mentyä. Esimerkiksi sesonkituotteilla tämä tarkoittaa että hinnoittelu on muistettava päivittää seuraavana vuonna
 • Esimerkki:
  Tuotteelle halutaan luoda juhannuksen ajan hinnoittelu ajalle 21.6.-23.6. Luodaan hintarivi, jolle päivämääräväliksi 21.6.-22.6, eli 21.6. alkava vuorokausi ja 22.6. alkava vuorokausi. Tällöin juhannusajan hinta tulee voimaan kun asiakas tekee varauksen ajalle 21.6.-23.6, koska hintarivin päivämääräasetus toteutuu.  Jos juhannushintaan ei haluta yhdistää muita hinnoitteluita ts. juhannus myydään vain kiinteänä pakettina eikä esim. osana pidempää varausta, täytyy myös tuotteen perushintariville tehdä päivämääräväli-ehto, joka on voimassa ennen juhannusta, sekä uusi hintarivi joka on voimassa (=päivämääräväli-ehto) juhannuksen jälkeen.


Ehto: Aikaväli

 • = Hintarivi on voimassa vain asetetulla (kellon-)aikavälillä
 • Valitse aikaväliksi haluamasi alkamis- ja päättymiskellonaika
 • Aikaväli-ehto on valittavissa vain hintariveihin, joissa yksikkö on tunti- tai minuuttimäääräinen, ts. tuntivarattaville tuotteille

Ehto: Kesto vähintään

 • = Hintarivi on voimassa vain kun varauksen kesto on vähintään hintariville asetettu aika
  Syötä haluamasi vrk/tunti/minuuttimäärä kenttään
 • Ehdossa oleva aika asetetaan vuorokausina jos hintarivin yksikkö on vuorokausia, tunteina jos yksikkö on tunteja, ja minuutteina jos yksikkö on minuutteja
 • Lisäksi valittavissa käsitteleekö ehto koko varausaikaa vai pelkästään tämän hintarivin voimassaoloaikaa
  • Koko varauksen aikana = koko asiakkaan varausaika huomioidaan; hintarivi on voimassa, kun asetettu vähimmäisaika täyttyy asiakkaan koko varauksen aikana
   • Esimerkki: 
    Asiakas haluaa varata tuotteen la 8.- ke 12.6. Tuotteella on asetettuna perushintarivi 80 €/vrk ilman ehtoja, sekä alennusviikonloppuhinta 70 €/vrk, jolla viikonpäiväehdon (Pe, La) lisäksi ehtona vähimmäiskesto 2  vrk koko varauksen aikana. Asiakas maksaa la-su -väliltä alennusviikonloppuhinnan 70 € ja muilta vuorokausilta normaalihinnan 80 €/vrk, koska alennusviikonloppu-hintarivin asettu vähimmäiskesto 2 vrk toteutuu koko varauksen aikana, varauksen ollessa tässä 4 vrk. Tässä asiakasta ei siis pakoteta varaamaan koko viikonloppua kerralla vaan hän saa hyödynnettyä alennushinnan vaikka varaus alkaa vasta lauantaina.
  • Tämän hintarivin aikana = Kesto vähintään -kohtaan asetetun ajan on täytyttävä tämän hintarivin aikana
   • Yleensä tätä ehtoa käytetään yhdessä viikonpäivä, päivämääräväli- tai aikaväli-ehdon kanssa kun halutaan varmistua että asiakas saa esim. juhannus- tai muun erikoisajan hinnan (jota tällä hintarivillä luodaan) ainoastaan, kun asiakkaan varauksen kesto ylittää asetetun vähimmäisajan
   • Esimerkki:
    Asiakas haluaa varata tuotteen la 8.- ke 12.6. Tuotteella on asetettuna perushintarivi 80 €/vrk ilman ehtoja, sekä alennusviikonloppuhinta 70 €/vrk, jolla viikonpäiväehdon (Pe, La) lisäksi ehtona vähimmäiskesto 2  vrk tämän hintarivin aikana. Asiakas maksaa koko varauksen ajalta 80 €/vrk. Alennusviikonlopun hintaa ei voi hyödyntää, koska asetettu vähimmäiskesto ei toteudu alennusviikonloppu-hintarivin sisällä, eli asiakkaan varaus alkaa vasta lauantaina. Jotta asiakas pystyisi hyödyntämään alennusviikonlopun hinnan, pitäisi varauksen alkaa jo pe 7.6. ja kestää vähintään su 9.6. saakka, jolloin toteutuisi vähimmäiskesto 2 vrk tämän alennusviikonloppu-hintarivin sisällä.


Ehto: Kesto enintään

 • = Hintarivi on voimassa vain kun varauksen kesto on enintään hintariville asetettu aika 
 • Syötä haluamasi vrk/tunti/minuuttimäärä kenttään
 • Ehdossa oleva aika asetetaan vuorokausina jos hintarivin yksikkö on vuorokausia, tunteina jos yksikkö on tunteja, ja minuutteina jos yksikkö on minuutteja
 • Lisäksi valittavissa käsitteleekö ehto koko varausaikaa vai pelkästään tämän hintarivin voimassaoloaikaa, niiden osalta toiminta on samantyyppinen kuin aikaisemman kohdan Kesto vähintään -ehdossa
  • Koko varauksen aikana = koko asiakkaan varausaika huomioidaan; hintarivi on voimassa, kun asetettu enimmäiskesto toteutuu koko varauksen aikana
  • Tämän hintarivin aikana = hintarivi on voimassa, kun asetettu enimmäiskesto toteutuu hintarivin sisällä


Ehto: Viikonpäivä

 • Hintarivi on voimassa vain, kun varaus asettuu hintariville valituille viikonpäiville
 • Klikkaa haluamasi päivät valituiksi
 • Huom! Viikonpäivä -ehdossa valittu viikonpäivä on alkava vuorokausivaraus eli hintarivi tarkastelee sitä viikonpäivää milloin vuorokausivaraus alkaa
  • Esimerkki:
   Tuotteelle halutaan viikonlopuiksi erillishinta. Luodaan viikonloppu-hintarivi ja sille asetetaan viikonpäivä -ehto. Ehtoon valitaan viikonpäiviksi Pe ja La, jotta hintarvi ottaa huomioon Pe-La ja La-Su väliset varaukset. Sunnuntaita ei valita koska muuten viikonlopun erillishinta koskisi myös Su-Ma varauksia.Ehto: Alkamisviikonpäivä

 • Hintarivi on voimassa vain, kun varauksen alkamisviikonpäivä on sama kuin hintariville asetettu alkamisviikonpäivä
 • Tätä ehtoa käytetään useimmiten yhdessä muiden ehdollistettujen hintarivien kanssa tai sitten useampien saman hintarivin ehtojen kanssa, jotta toivotunlainen hinnoittelukombinaatio syntyy halutuille päiville
 • Esimerkki:
  Tuotteella on hintarivi 50 €/vrk ilman ehtoja, ja lisäksi hintarivi 80 €/vrk, jossa ehtona alkamisviikonpäivä Pe. Asiakas 1 varaa tuotteen Ma-Pe. Varauksen hinta on 50 €/vrk x 4 eli tämä varaus määräytyy ainoastaan perushintarivin mukaan. Asiakas 2 varaa tuotteen Pe-Su. Varauksen hinta on 80 €/vrk x 2 sillä varauksen alkamisviikonpäivä on perjantai, jolloin voimaan tulee 80 €/vrk -hintarivi. Jos hintariville ei ole asetettu muita ehtoja, perjantaina alkava varaushinta koskee koko varausta varauksen kestosta riippumatta.Ehto: Päättymisviikonpäivä

 • Hintarivi on voimassa vain, kun varauksen päättymisviikonpäivä on sama kuin hintariville asetettu päättymisviikonpäivä
 • Tätä ehtoa käytetään useimmiten yhdessä muiden ehdollistettujen hintarivien kanssa tai sitten useampien saman hintarivin ehtojen kanssa, jotta toivotunlainen hinnoittelukombinaatio syntyy halutuille päiville
 • Päättymisviikonpäivä-ehto toimii samaan tapaan kuin Alkamisviikonpäivä-ehto, huomioiden ainoastaan varaukset jotka päättyvät hintariville valittuna viikonpäivänä


Ehto: Osallistujia vähintään

 • Hintarivi on voimassa vain, kun varauksen henkilömäärä on vähintään hintariville asetettu henkilömäärä
 • Tätä ehtoa käyttäen on mahdollista luoda esim. edullisempia hintoja suuremmille varauksille

Ehto: Osallistujia enintään

 • Hintarivi on voimassa vain, kun varauksen henkilömäärä on enintään hintariville asetettu henkilömäärä
 • Tätä ehtoa käytetään useimmiten yhdessä muiden ehdollistettujen hintarivien kanssa

Ehto: Reitti

Ehto: Lähtöpaikan vyöhyke

Ehto: Päätepisteen vyöhyke


 • Nämä ehdot ovat käytettävissä ainoastaan tuotteilla, joiden tyyppinä on Kuljetus
 • Ehtojen avulla määritellään hinnoittelu tietyn reitin tietylle välille
  • Reitti = tuotteelle erikseen luotu reitti, joka koostuu pysäkeistä ja niiden välimatkoista. Meno- ja Paluureitit luodaan erikseen
  • Vyöhyke = Vyöhyke on kuljetus-tuotteelle luotava tieto, joka asetetaan käyttöön pysäkeille. Kullekin pysäkille täytyy asettaa vyöhyke, jolla se sijaitsee. Näin kukin pysäkki saadaan sidottua tiettyyn vyöhykkeeseen, ja vyöhyke puolestaan hinnoitteluun hintarivin ehtojen avulla