Varattavien tuotteiden hinnoittelu määritellään hintarivien avulla. Tuotteelle voi luoda yhden tai useamman hintarivin ja asettaa hintariville voimassaoloehtoja. Alempi hintarivi täydentää ylempää.


Hintarivit luodaan tuotesivun Hinnat-välilehdellä, kohdassa Hinnoittelu. Alta löydät esimerkkejä hintarivien/hinnoittelun luonnista erityyppisille varattaville tuotteille.Varattavien tuotteiden hinnoittelun muodostaminen esimerkein:
Hintarivien pääperiaatteet:


 • Voimassaolo 
  • Tuotteella on oltava voimassa oleva hinnoittelu (hintarivit), jotta sitä voi varata
  • Jos tuotteella on hintarivejä, mutta ne on asetettu menneelle ajanjaksolle, esim. edellisvuodelle, tuote ei ole varattavissa verkkokaupassa - hintarivien päivittämistarve kannattaa huomioida mikäli hintarivejä asettaa voimassaolevaksi tietylle aikavälille
 • Järjestys 
  • Hinnoittelussa alemmat hintarivit täydentävät aina ylempää; ylimpänä perushinta, jonka alle mahdolliset erikoishintarivit (viikonloppuhinta, sesonkihinta jne.)
  • Hintarivien järjestystä saa muokattua tarttumalla hintarivistä kiinni ja siirtämällä sitä listassa alas- tai ylöspäin
 • Oletushinta 
  • Klikkaamalla hintarivin tähti-kuvaketta saat asetettua ko. hintarivin oletushinnaksi, jolloin kauppapaikalla näytetään tuotteen oletushintana, ennen päivämäärävalintaa 
  • Jos mitään hintaa ei merkitse oletushinnaksi, kauppapaikalla esitetään tuotteen edullisin hinta(rivi) oletushintana
 • Yksikkö
  • Varattavien tuotteiden hintarivillä yksikkö tarkoittaa varauksen peruskestoa hintarivillä määritellyllä hinnalla 
   • Esimerkiksi jos tuotteella on yksikkönä 1 vrk ja hinta 80 €, kauppapaikalla hinta esitetään muodossa 80 €/vrk. Jos asiakas varaa tuotteen 2 vuorokaudeksi, hinta on 2 x 80 € eli 160 €. Jos yksikkö on 7 vrk ja hinta 1200 €, kauppapaikalla hinta esitetään muodossa 1200 €/7 vrk ja asiakas voi varata tuotteen vain 7 vrk pätkinä, eli 7 vrk 1200 €, 14 vrk 2*1200 € jne.
  • Yksikkö voidaan ilmoittaa vuorokausina, tunteita tai minuutteina
  • Majoitustuotteille yksikkö on vuorokausi; jos luodaan esim. mökille kiinteä viikkohinta, merkitään Yksikkö-kohtaan 7 vrk ja hinnaksi koko 7 vrk:n hinta, ei vuorokausieriteltynä
  • Aktiviteeteille yksikkö on yleensä tunti: hintariville merkitään koko aktiviteetin, esim. retken kesto
  • Jos kesto ei ole tasatunteja vaan esim. 1,5 h, merkitse kesto yksikkö-kohtaan minuutteina (90 min) - kauppapaikalla kesto näkyy silti 1,5 h-muodossa
  • Johkussa vuorokausi on "yön yli" eli esim. viikonloppu on siis kaksi vuorokautta: pe-la ja la-su


 • Usean vuorokauden mittaiset yksiköt
  • Jos luot useamman vuorokauden mittaisia hintarivejä (yksikkö on suurempi kuin 1 vrk), kalenterissa varauksen voi tehdä vain ko. hintarivin yksikön määritteleminä "pätkinä": esim. jos hintarivin yksikkö on 2 vrk, varausta tehdessä aloituspäivän valinnan jälkeen lopetuspäiväksi voi valita vain joka toisen päivän. Tämä asetus koskee tuotteita joiden tyyppinä on vuokrattava majoitus tai vuokrattava tuote
  • Jos tuotteen tyyppi on aktiviteetti, ei yllä mainitun kaltaista pätkien kertautumista tapahdu vaan aktiviteetin kesto on aina vakio eli se mikä on asetettu hintarivin yksiköksi. Jos yksikkö on 2 vrk, aktiviteetin kesto on tasan 2 vrk eikä sitä voi varata lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi


 • Huomioi että yksiköltään erimittaiset hintarivit eivät välttämättä anna haluttua yhteissummaa, mikäli ne ovat voimassa täysin samanaikaisesti
  Esimerkki:
  • Tuotteella on hintarivit 3 vrk 250 € ja 7 vrk (viikkohinta) 650 €  jotka ovat voimassa samanaikaisesti ilman hintariville asetettuja ehtoja. Tällöin asiakkaan on mahdollista varata tuote esim. 9 vuorokaudelle - mutta hinta lasketaan viikkohinnan mukaan (650/7*2+650=835,71€), ei 3x3vrk (3*250 €)
  • Tämä johtuu siitä, että viikkohinta -hintarivin on sijaittava alimpana hintarivinä jotta 3 vrk varaaminen onnistuisi. Alimpana hintarivinä (eli ylempää täydentävänä hintarivinä) ollessa viikkohinta määrää "ylimenevien" vuorokausien laskentatavan eli tässä tapauksessa viikon "ylimenevien" 2 vrk:n osalta lasketaan viikkohinta jaettuna viikko-hintarivin yksikön määrällä eli 650/7 ja kerrotaan ylimenevien vuorokausien määrällä eli kahdella
  • Jos hintarivit ovat toisinpäin eli 7 vrk ylimpänä ja 3 vrk alimpana, ei varausta voi tehdä lainkaan 3 vrk:lle vaan varauksen on oltava silloin vähintään 7 vrk
  • Tässä tapauksessa, jos halutaan sallia vain 3 vrk ja 7 vrk varaukset asetetuin hinnoin, hinnoittelu saadaan aikaan lisäämällä 3 vrk hintariville ehdot "kesto vähintään 3 vrk koko varauksen aikana" sekä "kesto enintään 3 vrk koko varauksen aikana", jolloin varatessa asiakkaalla on mahdollisuus varata tuote joko 3 vrk:ksi hintaan 250 € tai koko viikoksi hintaan 650 €
Huom! Jotta usean vuorokauden varausten teko onnistuu, muista klikata tuotesivun Saatavuus-välilehdeltä kohta "Salli monen päivän varaukset" kohta valituksi
Vinkki! Voit testata/esikatsella tuotetta ja sen hinnoittelua ylläpidon kauppapaikalla. Pääset sinne tuotesivun Myyntikanavat-välilehdeltä "Esikatsele Johku-kauppapaikassa".