Varattavien tuotteiden hinnoittelu määritellään hintarivien avulla. Tuotteelle voi luoda yhden tai useamman hintarivin ja asettaa hintariville voimassaoloehtoja. Alempi hintarivi täydentää ylempää.


Hintarivit luodaan tuotesivun Hinnat-välilehdellä, kohdassa Hinnoittelu. 

Tutustu tarkemmin hintariveihin.


 

 • Jos luot tuotteen, jonka varauskesto (hintarivin yksikkö) on enemmän kuin 1 vrk, muista valita Saatavuus-välilehdeltä Salli monen päivän varaukset -asetus.
 • Hinnoittelun luotuasi testaa että se toimii halutunlaisesti; voit hyödyntää tuotesivun Myyntikanavat-välilehdeltä löytyvää Esikatsele kauppapaikalla -painiketta
Hintarivien pääperiaatteet:


 • Voimassaolo 
  • Tuotteella on oltava voimassa oleva hinnoittelu (hintarivit), jotta sitä voi varata
  • Jos tuotteella on hintarivejä, mutta ne on asetettu menneelle ajanjaksolle, esim. edellisvuodelle, tuote ei ole varattavissa verkkokaupassa - hintarivien päivittämistarve kannattaa huomioida mikäli hintarivejä asettaa voimassaolevaksi tietylle aikavälille
 • Järjestys 
  • Hinnoittelussa alemmat hintarivit täydentävät aina ylempää; aseta ylimmäksi perushinta, jonka alle mahdolliset erikoishintarivit (viikonloppuhinta, sesonkihinta jne.)
  • Hintarivien järjestystä saa muokattua tarttumalla hintarivistä kiinni ja siirtämällä sitä listassa alas- tai ylöspäin

 • Oletushinta 
  • Klikkaamalla hintarivin tähti-kuvaketta saat asetettua ko. hintarivin oletushinnaksi, jolloin kauppapaikalla näytetään tuotteen oletushintana, ennen päivämäärävalintaa 
  • Jos mitään hintaa ei merkitse oletushinnaksi, kauppapaikalla esitetään tuotteen edullisin hinta(rivi) oletushintana

 • Yksikkö
  • Varattavien tuotteiden hintarivillä yksikkö tarkoittaa varauksen peruskestoa hintarivillä määritellyllä hinnalla 
   • Esimerkiksi jos tuotteella on yksikkönä 1 vrk ja hinta 80 €, kauppapaikalla hinta esitetään muodossa 80 €/vrk. Jos asiakas varaa tuotteen 2 vuorokaudeksi, hinta on 2 x 80 € eli 160 €. Jos yksikkö on 7 vrk ja hinta 1200 €, kauppapaikalla hinta esitetään muodossa 1200 €/7 vrk ja asiakas voi varata tuotteen vain 7 vrk pätkinä, eli 7 vrk 1200 €, 14 vrk 2*1200 € jne.
  • Yksikkö voidaan ilmoittaa vuorokausina, tunteita tai minuutteina
   • Johkussa vuorokausi on aina "yön yli" eli varaus alkaa ja päättyy eri vuorokauden puolella. Esim. viikonloppu pe-su on 2 vrk: pe-la ja la-su
   • Jos haluat tuotteen jossa varauksen alkaminen ja päättyminen tapahtuu saman päivän puolella, aseta yksiköksi max 24h
   • Jos kesto ei ole tasatunteja vaan esim. 1,5 h, merkitse kesto yksikkö-kohtaan minuutteina (90 min) - kauppapaikalla kesto näkyy silti 1,5 h -muodossa • Usean vuorokauden mittaiset yksiköt
  • Jos luot useamman vuorokauden mittaisia hintarivejä (yksikkö on suurempi kuin 1 vrk), kalenterissa varauksen voi tehdä vain ko. hintarivin yksikön määritteleminä "pätkinä": esim. jos hintarivin yksikkö on 2 vrk, varausta tehdessä aloituspäivän valinnan jälkeen lopetuspäiväksi voi valita vain joka toisen päivän. Tämä asetus koskee tuotteita joiden tyyppinä on vuokrattava majoitus tai vuokrattava tuote
  • Jos tuotteen tyyppi on aktiviteetti, ei yllä mainitun kaltaista pätkien kertautumista tapahdu vaan aktiviteetin kesto on aina vakio eli se mikä on asetettu hintarivin yksiköksi. Jos yksikkö on 2 vrk, aktiviteetin kesto on tasan 2 vrk eikä sitä voi varata lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi

 • Huomioi, että yksiköltään erimittaiset hintarivit eivät välttämättä anna haluttua yhteissummaa, mikäli ne ovat voimassa täysin samanaikaisesti ilman rajoituksia
  • Jos tuotteella on erikestoisia hintarivejä, tuote on varattavissa vain ajoille, joille on suora vastine (hintarivin yksikkö) hintarivillä, tai jotka voidaan muodostaa hintarivin yksikköä kertauttaen 
   • Esim. 3 vrk hintarivi mahdollistaa 9 vrk varaamisen
  • Alin hintarivi määrittelee hinnan muodostumisen hintarivien pohjalta kertautettaville varauskestoille
  • Johku ei yhdistä erikestoisten hintarivien hintoja sellaisenaan vaan hinnan hinnan muodostamiseen käytetään alinta hintariviä ja sen yksikköä
  • Esimerkki:
   • Majoitustuotteella on hintarivit 250 €/3vrk ja 800 €/7vrk,  jotka ovat voimassa samanaikaisesti ilman hintariville asetettuja ehtoja.  3 vrk hintarivi on ylimpänä ja 7 vrk hintarivi sen alapuolella
   • Tällöin asiakkaan on mahdollista varata tuote esim. 9 vuorokaudelle - mutta hinta lasketaan alimman hintarivin eli viikkohinnan mukaan: 800/7 x 9 = 1028,57 € - ei siis 3 x 250 €
   • Jos taas 3 vrk hintarivi olisi alimpana, 9 vrk hinnaksi muodostuisi 3 vrk hinnan pohjalta kertautuen eli 3 x 250 €, mutta 7 vrk hinnaksi tulisi 250/3 x 7 = 583, 33 €
  • Ylläolevassa esimerkissä 10 vrk varaus ei onnistu lainkaan, sillä sitä ei voida muodostaa 3 vrk tai 7 vrk hintarivistä kertauttaen
  • Jos et halua hinnoittelun "välimalleja", luo hintarivit pelkästään 1 vrk-yksikköisinä ja käytä kesto enintään/vähintään -ehtoja kunkin keston rajoittamiseen, tai rajoita saatavuus pelkästään alkuperäisille asetetuille yksiköille (esimerkissä 3 ja 7 vrk), käyttäen hintarivien kesto enintään/vähintään -ehtoja 
  • Nämä yllämainitut huomiot eivät koske aktiviteetti-tuotetyypin tuotteita, sillä niissä varauksen kesto on aina täsmälleen hintarivin yksikön mittainen eli tässä esimerkin tapauksessa onnistuisi vain joko 3 vrk varaus tai 7 vrk varaus hintarivien mukaisin hinnoin
Malli 1: 7 vrk hintarivi alimpana


Tälllöin 7 vrk hinta muodostuu suoraan 7 vrk hintarivistä


Kun taas 9 vrk hinta muodostuu 7 vrk hinnan pohjalta laskien


Malli 2: 3 vrk hintarivi alimpana


Tällöin 7 vrk hintarivi muodostetaan 3 vrk hintarivin pohjalta laskien


Kun taas 9 vrk hinta muodostuu suoraan 3 vrk hintarivi kertautuen