Mikä on malli?


 • Johkussa on mahdollista luoda eri tuotetyypeistä tuotemalleja, joissa on asetettu valmiiksi esimerkiksi saatavuus, hinnoittelu tai muu vastaava tieto
  • Nämä mallit tallentuvat Omat mallit -kohtaan tuoteluontia (Tuotteet-sivu > Luo uusi)


 • Kun mallin valitsee tuotteen luonnissa, tuote syntyy automaattisesti mallin pohjalta eli samanlaisena tuotetyyppinä ja niillä asetuksilla/tiedoilla mitä malliin on asetettu
 • Mallin käyttö helpottaa tuotteiden luontiprosessia, jos on tarve luoda usein samankaltaisia tuotteita

 • Omien mallien lisäksi saatavilla on Johkun yleisiä tuotemalleja, ja jos kauppasi käyttää toisen Johku-kauppiaan myyntikanavaa (Jaetut kaupat), niin ko. kaupan tuotemallit ovat käytettävissä omassa kaupassasi
  • Yleiset mallit tulevat esille kun klikkaat Yleiset mallit -kohtaa tuoteluonnissa  • Jaettujen kauppojen tuotemallit tulevat esille kun klikkaat Muut mallit -kohtaa tuoteluonnissa. Mallin luoneen kaupan nimi näkyy otsikossa tuoteryhmän nimen jälkeen
Mallin luominen


1. Luo tuoteryhmä

 • Luo Tuotteet-sivulla uusi tuoteryhmä ja anna sille haluamasi nimi
  • Esimerkissämme tuoteryhmän nimi on "Mallit"
 • Valitse tuoteryhmän Myyntikanavat-välilehdellä kohta "Tätä tuoteryhmää ja sen tuotteita voidaan käyttää malleina myyntikanavaasi käyttävissä kaupoissa"
    • Muita tietoja tuoteryhmään ei tarvitse laittaa
 • Tallenna
2. Luo tuoteryhmään haluamistasi tuotteista mallit tai liitä tuoteryhmään jo olemassaoleva tuote, jota haluat käyttää mallina


 • Klikkaa tuoteryhmää Tuotteet-sivulla tai valitse Tuotteet-sivulla Näytä: [tuoteryhmän nimi]
 • Luo haluamasi tuotemalli
  • Valitse haluamasi tuotetyyppi
  • Anna mallille looginen nimi, esim. Elokuva, Vuokrakanootti, Tilavuokra
  • Valitse tuotemalliin Saatavuus-välilehdelle resurssi tai resurssipooli (jos varattava tuote kyseessä)
  • Luo tuotteelle hintarivit tai kiinteä hinta (ostettava tuote)
  • Lisää mahdollisesti muut tiedot jotka haluat tulevan automaattisesti niihin tuotteisiin, jotka tämän mallin pohjalta luodaan
  • Tallenna
Jos malliksi haluamasi tuote on jo valmiiksi olemassa, liitä se tuoteryhmään 


 • Klikkaa tuoteryhmä auki
 • Mene Tuotteet-välilehdelle
 • Klikkaa Lisää tuote ja valitse listalta tuote jonka haluat malliksi
 • Halutessasi lisää muita valmiita tuotteita tuoteryhmään
 • Tallenna

Kun mallituotteet on liitetty tuoteryhmään, voit tehdä niiden pohjalta tuotteita.Esimerkkejä tuotemalleista


Tuotemalliesimerkki 1: Elokuva


 • Tuotteen tyyppi: Elokuva
 • Nimi: Elokuva
 • Saatavuus-sivulle lisättynä elokuvasalien resurssipooli sekä varattava viimeistään -ajaksi 30 min.
 • Hinnat-välilehdelle valittu oletushinnoitteluksi Elokuva 16 ja hinnoittelutyypiksi Avoin tilaus (salli maksaminen)
 • Muita tietoja ei ole asetettu, sillä esimerkiksi Lisätiedot-välilehdellä olevat elokuvatiedot ja Maccsbox-linkitys ovat elokuvakohtaisia joten niitä ei voi asettaa malliin valmiiksi

Kun tämän mallin pohjalta luo tuotteen, elokuvasalit kytkeytyvät tuotteeseen automaattisesti, samoin 30 minuutin varausaika sekä oletushinnaksi 16 € näytöshinnoittelu. Mallin pohjalta tehdyn elokuvan näytöslippuja voi sekä ostaa että varata. Kauppias täydentää itse elokuvatiedot ja Maccsbox-linkityksen.


 Tuotemalliesimerkki 2: Retki


 • Tuotteen tyyppi: Aktiviteetti
 • Nimi: Retki
 • Saatavuus-sivulle lisättynä opastuskierros-resurssi ja sen kapasiteetti ja varattava viimeistään -aika
 • Viestit-välilehdelle on rakennettu valmiiksi ajastettu asiakasviestintä
 • Hintoja ja varausten alkamisaikoja ei asetettuKun tämän mallin pohjalta luo tuotteen, tuotteeseen kytkeytyy automaattisesti opastuskierros-resurssi, varattava viimeistään -aika sekä ajastetut tuoteviestit. Kauppias täydentää itse haluamansa hinnoittelun, varausten alkamisajan sekä esittelytekstit.