Mikä on malli?


Johkussa on mahdollista luoda tuotemalleja, joissa on asetettu valmiiksi esimerkiksi saatavuus, hinnoittelu tai muu vastaava tieto. 


Kun kauppaan luo uusia tuotteita tällaista valittua mallia käyttäen, tuotteeseen tulevat automaattisesti mallin pohjalta malliin laitetut tiedot ja asetukset. 


Mallin käyttö helpottaa tuotteiden luontiprosessia, jos on tarve luoda usein samankaltaisia tuotteita.


Omien mallien lisäksi saatavilla on muutama Johkun yleinen tuotemalli, ja jos kauppasi käyttää toisen Johku-kauppiaan myyntikanavaa (Jaetut kaupat), niin ko. kaupan tuotemallit ovat käytettävissä omassa kaupassasi.
Mallin luominen


1. Luo Mallit-tuoteryhmä

 • Luo Tuotteet-sivulla uusi tuoteryhmä, esim. nimellä Mallit
 • Valitse tuoteryhmän Myyntikanavat-välilehdellä kohta "Tätä tuoteryhmää ja sen tuotteita voidaan käyttää malleina myyntikanavaasi käyttävissä kaupoissa"
    • Muita tietoja tuoteryhmään ei tarvitse laittaa
 • Tallenna
2. Luo Mallit-tuoteryhmään haluamistasi tuotteista mallit tai liitä Mallit-tuoteryhmään jo olemassaoleva tuote


 • Klikkaa Mallit-tuoteryhmää Tuotteet-sivulla tai valitse Tuotteet-sivulla Näytä: Mallit
 • Luo haluamasi tuotemalli
  • Valitse haluamasi tuotetyyppi
  • Anna mallille looginen nimi, esim. Elokuva, Vuokrakanootti, Tilavuokra
  • Valitse tuotemalliin Saatavuus-välilehdelle resurssi tai resurssipooli (jos varattava tuote kyseessä)
  • Luo tuotteelle hintarivit tai kiinteä hinta (ostettava tuote)
  • Lisää mahdollisesti muut tiedot jotka haluat tulevan automaattisesti niihin tuotteisiin, jotka tämän mallin pohjalta luodaan
  • Tallenna
Jos malliksi haluamasi tuote on jo valmiiksi olemassa, liitä se tuoteryhmään 


 • Klikkaa Mallit-tuoteryhmä auki
 • Mene Tuotteet-välilehdelle
 • Klikkaa Lisää tuote ja valitse listalta tuote jonka haluat malliksi
 • Halutessasi lisää muita valmiita tuotteita Mallit-tuoteryhmään
 • Tallenna

Kun mallituotteet on liitetty tuoteryhmään, voit tehdä niiden pohjalta tuotteita.Esimerkkejä tuotemalleista


Tuotemalliesimerkki 1: Elokuva


 • Tuotteen tyyppi: Elokuva
 • Nimi: Elokuva
 • Saatavuus-sivulle lisättynä elokuvasalien resurssipooli sekä varattava viimeistään -ajaksi 30 min.
 • Hinnat-välilehdelle valittu oletushinnoitteluksi Elokuva 16 ja hinnoittelutyypiksi Avoin tilaus (salli maksaminen)
 • Muita tietoja ei ole asetettu, sillä esimerkiksi Lisätiedot-välilehdellä olevat elokuvatiedot ja Maccsbox-linkitys ovat elokuvakohtaisia joten niitä ei voi asettaa malliin valmiiksi

Kun tämän mallin pohjalta luo tuotteen, elokuvasalit kytkeytyvät tuotteeseen automaattisesti, samoin 30 minuutin varausaika sekä oletushinnaksi 16 € näytöshinnoittelu. Mallin pohjalta tehdyn elokuvan näytöslippuja voi sekä ostaa että varata. Kauppias täydentää itse elokuvatiedot ja Maccsbox-linkityksen.


 Tuotemalliesimerkki 2: Retki


 • Tuotteen tyyppi: Aktiviteetti
 • Nimi: Retki
 • Saatavuus-sivulle lisättynä opastuskierros-resurssi ja sen kapasiteetti ja varattava viimeistään -aika
 • Viestit-välilehdelle on rakennettu valmiiksi ajastettu asiakasviestintä
 • Hintoja ja varausten alkamisaikoja ei asetettuKun tämän mallin pohjalta luo tuotteen, tuotteeseen kytkeytyy automaattisesti opastuskierros-resurssi, varattava viimeistään -aika sekä ajastetut tuoteviestit. Kauppias täydentää itse haluamansa hinnoittelun, varausten alkamisajan sekä esittelytekstit.