Arvoseteliä käytetään kahdella tapaa:

 • määrittämään arvo Johkun lahjakortille ja sarjalipulle 
 • maksuvälineenä Johkun kassalla, kun halutaan vastaanottaa maksuna asiakkaan henkilökohtaisia Smartum tms. liikunta- ja kulttuuriseteleitä
 • mahdollistamaan jäsenkohtainen alennus online-myynnissä, kun kauppias käyttää laskutusasiakkuuksiaArvoseteli käyttö liikunta- ja kulttuuriseteleiden vastaanottamiseenn Johkun kassassa


Virikesetelit tai vastaavanlaiset asiakkaan henkilökohtaiset alennuskortit/-setelit vastaanotetaan Johkussa arvoseteleiden avulla; Johkuun luodaan kunkin kortin vastaanottamiseksi vastaavan arvoinen arvoseteli, ja kun asiakas käyttää korttiaan kassalla ostoksensa maksamiseen, valitaan korttia vastaava arvoseteli maksuvälineeksi. Arvoseteli on siis maksuväline, jolla mahdollistetaan asiakkaan alennusseteleiden vastaanotto.


Kukin maksuvälineenä käyvä arvoseteli tulee luoda erikseen Johkun Arvosetelit-sivulla Asetusten POS-osiossa :

Arvosetelin luominen ja asetukset
 • Klikkaa Uusi arvoseteli • Anna setelille kuvaava nimi


Arvo

 • Aseta setelille arvo
  • Prosentteina TAI    
  • Euroina


 • Vapaavalintainen arvo  mahdollistaa vapaavalintaisen arvon syöttämisen kassalla, kun toisen tahon myöntämää arvokorttia (esim. Smartum tai vastaava kortti) käytetään maksuvälineenä
  • Vapaavalintainen arvo -kohta valitaan, kun halutaan vastaanottaa maksamiseen asiakkaan olemassa oleva, toisen tahon myöntämä arvokortti, Smartum tai vastaava
  • Esimerkiksi asiakkaalla on arvokortti, jolla on tietty määrä arvoa
  • Johkuun luodaan samanniminen arvoseteli, jolle klikataan Vapaavalintainen arvo -kohta
  • Kun asiakas maksaa kassalla kortillaan, valitaan kassalla maksutavaksi tuo Johkussa luotu samanniminen arvoseteli
  • Oletuksena ostoksen summa näkyy Maksettava -kohdassa. Syötetään haluttu arvokortilta veloitettava summa ja klikataan Lisää

Tästä arvosetelistä luodut arvokortit

 • Tästä arvosetelistä luodut arvokortit -kohta määrittelee sen, miten arvokortit, joihin kyseinen arvoseteli on liitetty, toimii alennusten ja käyttökertojen suhteen. Arvokortteja ovat Johkussa luodut, koodilla toimivat sarjakortit ja lahjakortit, ja näiden arvo määritellään niihin liitettyjen arvoseteleiden kautta. Lue sarjakorttien luomisestä lisää täältä ja lahjakorttien luomisestä täältä
  • Käyvät useisiin tilauksiin = Arvokortin käyttöä ei ole rajattu tiettyyn tilaukseen vaan samaa arvokorttia voi käyttää useammassa tilauksessa niin kauan kun siihen liitetyllä arvosetelillä on arvoa
  • Käyvät yhteen tilaukseen = Arvokorttia oikeuttaa alennukseen vain yhdessä tilauksessa
  • Käyvät yhteen ostoskorin tuoteriviin = Arvokortti oikeuttaa alennukseen vain yhteen tilauksen tuoteriviin. Tuote tai tuotteet, joihin alennus käy, määritellään arvosetelin Rajaa tuoteryhmiin -kohdassa
  • Virike- ja vastaavien kolmannen osapuolten myöntämien alennusseteleiden vastaanottamiseksi luoduissa arvoseteleissä tätä kohtaa ei tarvitse huomioida, vaan kohdan asetukset vaikuttavat vain Johkussa luodun arvokortin käyttäytymiseen eli käytännössä huomioidaan vain sarjakorttien ja lahjakorttien yhteydessäKoodit

 • Koodi-kohtaa käytetään kun kauppiaalla on alennuskäytäntö esim. yhdistyksen kanssa, eli yhdistyksen jäsen maksaa osan itse ja loput laskutetaan yhdistykseltä jälkikäteen
 • Koodien avulla mahdollistetaan osittaismaksu netissä; jäsen saa koodin avulla alennuksen ostoksestaan, ja alennuksen osuudesta syntyy kauppiaalle automaattisesti erillinen vahvistettu tilaus, jonka kauppias laskuttaa yhdistykseltä
 • Koodit-toiminto on käytettävissä kun kauppiaalla on luotuna laskutusasiakkaita ja arvosetelille on valittu Laskutu-kohtaan ko. laskutusasiakas 
 • Katso tarkemmat ohjeet koodien käyttöön alempana tällä sivulla


Rajaa tuoteryhmiin

 • Tässä kohdassa alennussetelille määritellään, mihin tuotteisiin sitä voidaan käyttää maksuna. Määrittely tehdään tuoteryhmien kautta, eli valitaan tuoteryhmä(t) joiden tuotteiden halutaan olevan arvosetelin käytön piirissä 
 • Valitse haluttu tuoteryhmä Etsi tuoteryhmä-valikosta ja klikkaa Liitä
 • Toista, jos haluat liittää useampia tuoteryhmiä
 • Esimerkiksi jos tähän liitetään Liput-tuoteryhmä, joka sisältää kaikki kaupan elokuvalippu-tuotteet, voi arvoseteliä käyttää maksuna kaikissa kaupan elokuvanäytöksissäLaskutus

Arvosetelit-osion Laskutus-toimintoa käytetään

 • kun Johku-kauppiaalla on laskutusasiakkaita eli yritysasiakkaita, jotka maksavat tietyn osan edustajiensa ostoksista JA
 • kauppias käyttää arvoseteliä asettamaan, kuinka iso osa ostoksesta menee laskutukseen eli laskuna yritykselle


Tällöin jos Laskutus-kohtaan on valittu laskutusasiakas, ostoksen (jossa tätä arvoseteliä on käytetty maksuna)  arvosetelin arvon määrittelemästä osasta syntyy automaattisesti vahvistettu tilaus Johkuun. Vahvistettu tilaus sisältää laskutusasiakkaan tiedot ja on valmis laskutettavaksi.Esimerkki: 

 • Yritys AB on sitoutunut maksamaan edustajiensa ostoksista puolet
 • Kauppias on luonut yrityksen nimellä olevan arvosetelin, jolle on asetettu arvo 50 %
 • Lisäksi kauppias on luonut Yritys AB:n laskutusasiakkaana järjestelmään (Asiakkaat > Laskutusasiakkaat-välilehti) ja linkittänyt laskutusasiakkaaseen kaikkien yrityksen edustajat tietoineen
 • Kun ko. yrityksen edustaja tulee kassalle tekemään ostoksen, valitaan kassalla kuitille
  • ko. edustaja (hakukenttä kuitin yläosassa)
  • ostettava tuote ja kappalemäärä, esim. näytöslippu 13 eur x 4 kpl, yht. 52 eur
  • maksutavaksi Arvoseteli-kohdasta arvoseteli nimeltä "Yritys AB"
 • Ostoksesta puolet eli 26 eur kuittautuu ko. arvosetelillä, ja puolet 26 eur jää edustajan itse maksettavaksi eli lopuksi valitaan maksutapa, jolla edustaja maksaa arvoseteli-käytöstä jäljelle jäävän osan (maksutapa: käteinen, kortti tai  mobiilimaksu)
 • Arvosetelin kuittaamasta ostoksen osasta (26 eur) syntyy automaattisesti vahvistettu tilaus Johkun ylläpitopuolelle
 • Kun vahvistetun tilauksen hyväksyy Lasku-maksutavalla, lasku lähtee laskutusasiakkaalle sähköpostitse tai lähetettäväksi Ropoon, mikäli kaupassa on Ropo-laskutus käytössä
SaatavuusJos olet kutsunut muita Johku-kauppiaita käyttämään myyntikanavaasi (ks. Ristiinmyynti), arvosetelin Saatavuus-asetuksella on mahdollista sallia arvosetelistä tehtyjen arvokorttien käyttö ristiinmyynnissä olevien eli alikauppiaiden Johku-kaupoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sarjakortteja ja lahjakortteja. Tällöin kauppasi lahjakortteja ja sarjakortteja voidaan vastaanottaa/käyttää myös alikauppiaidesi Johku-kaupoissa. 


Jos arvokorttien käyttö on tällä tapaa jaettu, arvoseteliin tehdyt tuoteryhmä- ja laskutusasetukset eivät ole voimassa. Lue arvokorteista lisää: Lahjakortit ja Sarjakortit.
Koodit


Koodeja käytetään kun halutaan mahdollistaa yhdistyksen tms. jäsenelle osittaismaksu kauppapaikalla arvosetelin avulla; arvoseteli määrittää alennuksen määrän ja jäsen maksaa loput itse.  Kauppias veloittaa yhdistykseltä jälkikäteen käytetyt arvosetelien summat.


Jotta koodit-toiminto toimii, luo ensin laskutusasiakas Johkun Asiakkaat-osiossa. Laskutusasiakkaille on siellä oma välilehti.

 • Koodit voivat olla esim. jäsennumeroita tai vastaavia numeroita joilla yhdistys tms. tunnistaa jäsenensä. Kauppias voi luoda myös itse koodeja, mutta näistä täytyy tiedottaa tietysti asiakkaalle jotta sekä yhdistys että sen jäsenet tietävät omat numeronsa/koodinsa
 • Koodit/numerot voi kopioida Koodit-kenttään esim. Excel-tiedostosta
 • Koodin muoto
  • Kukin koodi on yksi sana koostuen kirjaimista ja/tai numeroista
  • Koodit erotellaan pilkulla, pisteellä, puolipisteellä tai välilyönnillä
  • Koodin kirjoitusasulla ei ole väliä, Johku muuttaa kaikki automaattisesti suuraakkosiksi ja puolipisteellä erotelluiksi
 • Kun koodit on lisätty, valitse lisäksi Laskutus-kohdan valikosta se laskutusasiakas, jota nämä koodit koskevat


Koodien käyttäminen ja laskutus

 • Yhdistyksen jäsen voi tämän jälkeen käyttää omaa koodiaan/jäsennumeroaan nettikaupassa syöttämällä koodinsa tilaussivulle Käytä koodia-kohdan kenttään
 • Alennuksen määrä ja tuotteet, joihin koodia voi käyttää, riippuvat arvosetelin Arvo- ja Rajaa tuoteryhmiin -kohtien asetuksista
 • Koodia käyttänyt saa ostoksestaan normaalin maksuvahvistuksen sähköpostiinsa, maksutapana tositteella näkyy arvosetelin nimi
 • Johkun Tilaukset-sivulle syntyy automaattisesti lisäksi vahvistettu tilaus -tyyppinen tilaus, johon on eritelty  arvosetelin käytetty osuus, koodin käyttäjän tilaustiedot sekä laskutusasiakas kenen arvosetelistä on kyse
 • Kun kauppias haluaa laskuttaa yhdistyksen arvosetelikäytöt, hän käsittelee vahvistetut tilaukset:
  • Jos yhdistykselle osoitettuja vahvistettuja tilauksia on vain yksi:
   • Kauppias hyväksyy vahvistetun tilauksen muokkaamalla sitä ja valitsemalla Hyväksy > Lasku. Lasku lähtee yhdistykselle sähköpostitse tai Ropon kautta, mikäli kaupassa on Ropo laskutuspalvelu käytössä
  • Jos vahvistettuja tilauksia on useampia: 
   • Kauppias klikkaa halutut vahvistetut tilaukset valituksi ja sen jälkeen Tilaukset-sivun alareunasta Laskuta valitut
   • Syntyy koontilasku, jolle kauppias valitsee Hyväksy > Lasku, kuten ylemmässä esimerkissä