Kuljetustuotteen hinnoittelu luodaan pysäkkivälikohtaisten hintarivien kautta. Jos jollekin pysäkkivälille ei ole hintariviä olemassa, asiakas ei voi ostaa matkaa ko. välille. Hinnoittelun asettamiseksi kuljetustuotteen reitti sekä vyöhykkeet täytyy olla asetettuna/olemassa. Jos niitä ei vielä ole, luo ne ensin.


 • Klikkaa kuljetustuotteen Hinnat-välilehdellä Lisää hintarivi
 • Anna hintariville nimi
 • Syötä hinnat
  • Perushinta yhteen suuntaan (meno)
  • Lisäksi Meno-paluun hinta, jos tuotteella on käytössä myös paluu-reitti
  • Jos tuotteella on käytössä hintaportaita, aseta Perushinta ja Meno-paluun hinta -kohtiin 0, ja aseta menon ja menopaluun hinnat pelkästään hintaporraskohtaisiin kenttiin (esim. Aikuiset, Lapset, Opiskelijat)
 • Lisää hintariville seuraavat ehdot
  • Reitti
   • Valitse valikosta se reitti jota tämä hinta koskee
  • Lähtöpaikan vyöhyke
  • Päätepisteen vyöhyke
   • Valitse valikoista se lähtö- ja päätepiste, jota tämä hinta koskee, eli hinta tälle pysäkkivälille
 • Klikkaa Ok
 • Luo samalla tavalla kaikki haluamasi pysäkkivälihinnoittelut omina hintariveinään
 • Tallenna