Tässä artikkelissa


Työjono (Workflow) -komponentti soveltuu tilausten ja toimitusten hallintaan tapauksissa, joissa tietyn tuotteen tilaukset/toimitukset edellyttävät erikoiskäsittelyä ja seurantaa. Työjono-komponentista on kaksi tyyppiä: Tilaukset-työjono ja Toimitukset-työjono. Tässä tukiartikkelissa tarkastelemme vain Tilaukset-työjonoa ja sen käyttöä.


Työjono-komponentti voi auttaa mm. seuraavanlaisten tuotetilausten käsittelyprosessissa:

 • Valmistettavat tuotteet 
 • Etukäteisvalmisteluita tarvitsevat palvelut
 • Erillistarkistusta tai -toimenpidettä edellyttävät tuotteet ja palvelut
Tilaukset-työjonon tiedot ja toiminta pähkinänkuoressa


 • Tilaukset-työjonolla tarkastellaan vain tilauksia
 • Työjono koostuu sarakkeista (max 6 kpl), joihin tilaukset listautuvat työjonon tagi- ja tila -asetusten mukaisesti
 • Sarakkeiden yläkulman info-kuvakkeesta saa esille listauksen ko. sarakkeen tuotteista ja tilauksista yhteensä
 • Sarakkeessa näytetään tilauksen tiedot seuraavasti:
  • Asiakkaan nimi
  • Tilauksessa olevien tuotteiden nimet, mikäli ko. tuotteiden perustiedoissa on valittu Näytä nimi työjonolla -täppä
  • Tilauksen henkilömäärä
  • Tilausnumero
  • Tieto, onko tilaus maksettu ja käsitelty vai ei
 • Kun tilauksen klikkaa työjonolta auki, ilmoitetaan tilauksen tarkemmat tiedot:
  • Tagivalinnat
  • Tilauksen numero
  • Listattuna kukin tilauksen sisältämä tuote resurssi-, varausaika, henkilömäärä- ja hintatiedoin
  • Tilauksen yhteissumma
  • Muistiinpanot
  • Tilaajan tiedot tai Johku App -maininta jos tilaus on tehty kassalla ilman tilaajatietoja
  • Näytä tilaus-painike
  • Muokkaa tilausta (jos avoin tilaus)
  • Käsitelty-valintakohta
  • Mahdollisuus asettaa tilaus seurattavaksi/kiinnitetyksi klikkaamalla tähtikuvaketta tilausikkunan vasemmassa nurkassa
 • Ajatuksena on että yksi sarake on yksi prosessin työvaihe tai muu vastaava erottelu, esimerkiksi
  1. Ei aloitettu
  2. Työn alla
  3. Valmis
 • Tilauksia voi siirtää sarakkeesta toiseen 
  • manuaalisesti tarttumalla tilauksesta kiinni ja raahaamalla se toiseen sarakkeeseen
  • klikkaamalla työjonossa oleva tilaus auki ja klikkaamalla jokin tilauksella näkyvistä tageista valituksiMiten tilaukset listautuvat työjonon sarakkeisiin?


 • Tilaukset listautuvat työjonolle Näytä tilaukset -asetuksen sekä sarakkeiden asetusten perusteella
 • Näytä tilaukset-rajaus
  • Voit halutessasi rajata työjonolle vain ne tilaukset joiden tuotteilla on haluttu ylläpidon tagi 
  • Tällöin työjonoon listataan vain ne tilaukset, jotka sisältävät tuotteita, joilla on komponentissa rajaimeksi valittu tagi liitettynä
  • Tagirajaus ei ole pakollinen, mutta työjono-kokonaisuus on suunniteltu rajattujen tilausten käsittelyyn; ilman rajausta työjonoon listautuvien tilausten määrä voi kasvaa liian suureksi
 • Sarakkeiden rajaus 
  • Tagi = Tilaukselle valittu/luotu tagi

    
  • Tila =  Tilauksen tila
   • Maksettu
   • Maksamaton
   • Hyvitetty
   • Käsitelty
   • Ei käsitelty
   • Maksettu ja käsitelty
   • Avoin tilaus
   • Vahvistettu tilaus
  • Tilaus listataan työjonon sarakkeeseen vain, jos sen tagi ja tila ovat vastaavat, jotka on valittu ko. sarakkeen asetuksiin
  • Tilauksen tagi muuttuu sarakkeen asetuksia vastaavaksi, kun
   • Tilauksen siirtää toisesta sarakkeesta ko. sarakkeeseen tai
   • Työjonossa olevalla tilauksella klikkaa sitä tagia joka on sarakkeen asetuksessa tai
   • Sarakkeen asetuksessa olevan tagin lisää tilaukselle manuaalisesti Tilaukset-osiossa
  • Käsitelty-valintaa lukuunottamatta tilauksen tilaa ei ole mahdollista muuttaa työjono-komponentista käsin

    

Työjonon luonti ja käyttöönotto


 • Luo sille tuotteelle ylläpidon tagi, jonka tilauksia haluat työjonossa käsitellä
 • Luo tarvittaessa testitilaus ja lisää siihen tageina ne jotka haluat työjono-komponentin sarakkeiden asetuksiin
 • Luo Workflow/työjono -komponentti: 
  • Komponentin luonti yleisohje
  • Valitse komponentin tyypiksi Workflow
  • Valitse työjonon tyypiksi Tilaukset
  • Valitse Näytä työjonolla-kohtaan se ylläpidon tagi jonka tilauksia haluat työjonossa käsitellä, tai vaihtoehtoisesti klikkaa Kaikki tilaukset -kohta
  • Aseta haluamasi määrä sarakkeita antamalla niille otsikko ja tekemällä asetusvalinnat
   • Syötä sarakkeelle otsikko
   • Valitse tai luo Tagi-kohtaan se tagi, jonka perusteella haluat tilausten listautuvan tähän ko. sarakkeeseen
   • Valitse Tila-kohtaan se tilauksen tila, jonka perusteella haluat tilausten listautuvan tähän ko. sarakkeeseen
   • Voit jättää sarakkeen tagi tai tila -kohdan myös valitsematta
   • Toista em. askeleet kunnes komponentissa on haluamasi määrä (max 6) sarakkeita
  • Tallenna


 • Ota komponentti käyttöön:
  • Työjonoa käytetään osoitteessa app.johku.com/[kaupantunniste] kuten muutakin hallintaa
  • Aseta luotu komponentti käyttöliittymässäsi käytössä olevaan käyttöliittymäosioon, tai
  • Luo halutessa uusi osio johon liität komponentin ja ota osio käyttöön käyttöliittymässäsi
  • Voit myös luoda myös kokonaan uuden käyttöliittymän työjonon käyttöä varten

Esimerkki työjonon käytöstä


Lähtötilanne:

 • Kaupassa on varattavissa kanootti, joka tarvitsee valmistelutyötä ennen asiakkaan käyttöön luovutusta
 • Tätä valmistelutyön seurantaa varten halutaan ottaa käyttöön työjono-komponentti kassalle


1. Ylläpidon tagin asetus

 • Kanootti-tuotteeseen on luotu ylläpidon tagi "Vuokraamo"
  • Täten ko. tagi tulee mukaan kaikkiin tilauksiin jotka sisältävät tuotteen Kanootti, tai muita tuotteita joilla on sama tagi asetettuna
2.  Tagien luonti  työjonoa varten

 • Kaupassa on tehty manuaalinen testitilaus, jossa tilaukseen on luotu tagit "Työn alla" ja "Valmis"
  • Kun tagit on luotu, ne ovat valittavissa työjono-komponentin asetuksiin

    3.  Kauppaan on luotu tilausten työjono-komponentti seuraavin asetuksin

 • Rajataan Kanootti-tagin perusteella
  • Tässä työjonossa listataan vain tilauksia, jotka sisältävät tuotteita, joilla on ylläpidon tagi "Vuokraamo"
 • Sarake 1: Ei tagia, Tila = Käsittelemättömät
  • Tässä sarakkeessa listataan ne Kanootti-tuotetilaukset, joilla ei ole tagia ja jotka ovat käsittelemättömiä
  • Käytännössä tämä sarake on se johon Kanootti-tuotetilausten halutaan ensin listautuvan
 • Sarake 2: Tagi = Työn alla, Tila = Käsittelemättömät
  • Tässä sarakkeessa listataan ne Kanootti-tuotetilaukset, joilla on Työn alla -tagi ja jotka ovat käsittelemättömiä
  • Käytännössä tämä sarake on se johon tilaukset siirretään 1. sarakkeesta kun tilauksella olevan kanootin valmistelutyöt on otettu työn alle
  • Tilauksen voi joko raahata 1. sarakkeesta 2. sarakkeeseen tai klikata Työn alla-tagia työjonon tilauksessa
 • Sarake 3: Tagi = Valmis, Tila = Käsittelemättömät
  • Tässä sarakkeessa listataan ne Kanootti-tuotetilaukset, joilla on Valmis -tagi ja jotka ovat käsittelemättömiä
  • Käytännössä tämä sarake on se johon tilaukset siirretään 2. sarakkeesta kun tilauksella olevan kanootin valmistelutyöt on suoritettu.
  • Tilauksen voi joko raahata 2. sarakkeesta 3. sarakkeeseen tai klikata Valmis-tagia työjonon tilauksessa

    


4.  Prosessi


 1. Käsittelemättömiä kanoottitilauksia listautuu sarakkeeseen 1.
 2. Työntekijä ottaa tilauksen työn alle ja siirtää tilauksen 1. sarakkeesta 2. sarakkeeseen
  • Mahdolliset muut työntekijät näkevät että tilaus on käsittelyssä/työn alla, joten eivät ota samaa tilausta käsittelyyn
 3. Kun tilauksen tuote on valmisteltu, työntekijä siirtää tilauksen 3. sarakkeeseen eli odottamaan asiakkaan noutoa


 4. Tässä esimerkissä käytetään Käsitelty-valintaa tilausten lopullisena kuittauksena eli kun asiakas on noutanut tuotteen 
  • Koska sarakkeisiin tilaukset listautuvat asetusten mukaisesti vain jos tilauksen tila on käsittelemätön, tilauksen asettaminen käsitelty-tilaan poistaa tilauksen työjonosta
  • Täten tilauksella olevan Käsitelty -valinnan klikkaaminen poistaa tilauksen työjonosta, eli tilaus on kaikin puolin valmis ja käsitelty