Tuotteen yleinen saatavuus määräytyy 


Saatavuuden määräytymisen kannalta yllämainittujen asetusten "yhteispeli" on tärkeää; jos esim. asetat hintariville ja/tai varausten alkamiskellonaikoihin päivämäärä- tai viikonpäiväehtoja, ko. aikojen tulee olla sisällytettynä Varattavissa-kohdan asetettuihin aikoihin jotta tuotteen varaaminen onnistuu. Oletuksena Varattavissa-kohdassa on varaaminen Sallittu aina (joka päivä ympäri vuoden).


Johku näyttää varauskalenterissa päivämäärät jotka ovat valittavissa varauksen aloituspäiväksi. Kun aloituspäivä on valittu, Johku tarkastelee saatavilla olevia mahdollisia varauksen päättymispäiviä.
Jos tuotteella ei ole varauksia mutta se ei silti ole varattavissa, tarkista seuraavat


1. Onko tuotteella saatavuutta ko. ajalle Varattavissa-kohdassa? 

 • Jos tuote on varatattavissa vain esim. tietylle päivämäärävälille, tuote ei ole muina aikoina varattavissa lainkaan
 • Jos tuotteella on Estetään-aika ko. ajalle, tuote ei ole ko. ajalle varattavissa
 • Jos tuotteen käyttämään resurssiin on kytketty ulkopuolinen Google-kalenteri, Estetään-aikoja tulee myös ko. kalenterin tapahtumista


Esimerkki. Allaoleva tuote on varattavissa 1.4.2020-14.5.2020, 29.5.-31.10.2020, 1.4.-31.10.2021 ja 1.4.-30.10.2021, ellei hintarivien asetuksilla ja varausten alkamisajoilla ole saatavuutta rajoitettu lisää.
2. Onko tuotteella voimassaolevaa hintariviä valitulle ajalle tai reitille?

 • Jos tuotteella ei ole jollekin ajalle (pvm-, viikonpäivä- tai kellonaikaväli) hintaa olemassa, tuote ei ole sille ajalle varattavissa
 • Jos hintariville ei aseta pvm-, viikonpäivä- ja kellonaikaehtoja, hinta on voimassa joka päivä
 • Kuljetustuotteissa edellytetään että hintarivin ehdoissa määritellään mitä reittiä ja pysäkkiväliä ko. hinta koskee. Jos näitä ehtoja ei hintariveillä ole ollenkaan, tuote ei ole lainkaan varattavissa. Jos hintaa ei ole vain tietylle pysäkkivälille, ko. pysäkkiväli ei ole varattavissa


Esimerkki: Tuotteella on vain yksi hintarivi, olla on ehtona viikonpäivä ma-ti. Tällöin tuotetta voi varata vain ma-ti ja ti-ke, eivätkä varaukset keskiviikosta eteenpäin ole mahdollisia. 


Esimerkki 2: Tuotteella on kaksi hintariviä. Toisessa on alkamisviikonpäivä pe ja toisessa alkamisviikonpäivä ke. Tuote on silloin varattavissa vain jos varauksen alkamispäiväksi valitsee perjantain tai keskiviikon.
3. Onko hintariville asetettu aikaväli voimassa yhtä aikaa Varattavissa-kohdan ajan kanssa?

 • Varattavissa-kohdassa tulisi olla asetettuna "Sallittu aina" tai sitten aika, jonka sisään hintariville asetettu aikaväli mahtuu
 • Jos hintarivin voimassaoloaika on Varattavissa-kohdan ajan ulkopuolella, tuote ei ole varattavissa


Esimerkki: Hintarivin aikaväli on 1.5.-31.7.2020. Varattavissa-kohdassa pitäisi olla "Sallittu aina" tai  esim. "Sallittu 1.1.2020-31.12.2020. Tällöin hintarivin asetettu aika toimii Varattavissa-kohdan puitteissa. Tuote on varattavissa ajalle 1.5.-31.7.2020 koska muille ajoille ei ole hinnoittelua.

4. Onko vuokrattavan tuotteen tai aktiviteetin Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan asetettu ainakin yksi alkamiskellonaika? 

 • Vuokrattava tuote ja aktiviteetti -tyyppiset tuotteet tarvitsevat ainakin yhden varausten alkamiskellonajan, jotta tuotetta voidaan varata. Johku ilmoittaa tästä puutteesta tuotetta tallentaessa.
 • Majoitustuotteille tulee oletuksena varausten alkamis- ja päättymisajaksi klo 12.00 - 00.00, mikäli kauppias ei ole asettanut Varausten alkamis- ja päättymisaikaa (eli check-in ja check-out)

5. Jos Varausten alkaminen ja päättyminen -aikaan on asetettu pvm- tai viikonpäiväasetus, onko aika sellainen joka toimii Varattavissa-kohdan ajan sekä hintarivien aikojen sisällä?

 • Jos Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdan aikaan on asetettu viikonpäivä- tai päivämääräasetus, joka on Varattavissa-kohdan ja hintarivin pvm/viikonpäiväasetusten "ulkopuolella", tuote ei ole varattavissa
 • Aseta varauksen alkamis- ja päättymisaika -kohtaan pelkkä kellonaika, tai jos käytät viikonpäivä/pvm-asetuksia (eli varaukset alkavat eri kellonaikoina eri päivinä) niin varmista että asetetut ajat toimivat Varattavissa-kohdan ja hintarivien aikojen puitteissa