Johkun Raportit-osiossa voit luoda erityyppisiä raportteja mm. myynnin ja kävijämäärien tarkasteluun. Kukin raportti tehdään aina valitulle ajanjaksolle, eli valitset alkamis- ja päättymispäivän tarkastelujaksolle. 


Raporttityypit


Myyntiraportit

 • Myyntiraportti
  • Myydyt tuotteet, määrä ja yhteissumma kullekin tuotteelle
  • Tehdyt hyvitykset
  • Käytetyt alennukset (alennuskoodit)
  • Alv-erittely
  • Suoritukset maksutavoittain eriteltynä
  • Avoimet maksut (= maksamattomat laskut)
 • Myyntiraportti kirjanpitoon
  • Myydyt tuotteet, määrä ja yhteissumma kullekin tuotteelle
  • Tehdyt hyvitykset
  • Käytetyt alennukset 
  • Alv-erittely
  • Arvokortit (eli koodilliset sarjaliput ja lahjakortit)
   • Aiempi arvokorttien saldo
   • Ostetut arvokortit
   • Käytetyt arvokortit
   • Arvokorttien hyvitykset
   • Yhteensä
  • Ennakot
  • Suoritukset maksutavoittain eriteltynä
  • Avoimet maksut
 • Myyntiraportti tuotetyypeittäin
  • Myydyt tuotteet, määrä ja yhteissumma tuotetyypeittäin eroteltuina 
   • Tuotetyyppi =ostettava tuote, lippu, aktiviteetti jne.
  • Tehdyt hyvitykset
  • Käytetyt alennukset 
  • Alv-erittely
  • Suoritukset maksutavoittain eriteltynä
  • Avoimet maksut
 • Myyntiraportti myyntikanavittain
  • Myydyt tuotteet, määrä ja yhteissumma myyntikanavittain eroteltuina
   • Myyntikanava= kauppapaikka, kassa (pos), manual
  • Hyvitetyt tuotteet, määrä ja yhteissumma myyntikanavittain eroteltuina
  • Käytetyt alennukset myyntikanavittain eroteltuina
  • Alv-erittely
  • Suoritukset maksutavoittain eriteltynä
  • Avoimet maksut
 • Maksutaparaportti
  • Suoritukset maksutavoittain eriteltynä
  • Avoimet maksut
Elokuva-tuotetyypin erikoisraportit

 • Levittäjäraportti (Elokuvat)
  • Levittäjäraportti syntyy automaattisesti kullekin levittäjälle omana raporttinaan, jos raportille valitulla ajanjaksolla on useamman levittäjän näytöksiä
  • Raportilta löytyvät seuraavat tiedot
   • Levittäjä
   • Elokuvat ja niiden näytöspäivämäärät/esitysjaksot 
   • Kävijämäärä ja myynti kullekin elokuvan näytökselle
   • Lippuerottelu kullekin näytökselle
 • Kävijäraportti (Elokuvat)
  • Kävijäraportti listaa kaikki elokuvat haetulta aikaväliltä elokuvittain eroteltuna
  • Elokuvan tiedoissa näkyy levittäjä, näytösten lukumäärä, kävijät yhteensä ja teatterin saama myynti yhteensä
 • Elokuvakohtainen kävijäraportti (Elokuvat)
  • Elokuvakohtainen kävijäraportti erottelee eri näytösten kävijämäärät näytöksittäin
  • Elokuvakohtaisella kävijäraportilla ei näy myyntilukuja
 • Suppea kävijäraportti (Elokuvat)
  • Suppea kävijäraportti toimii kuin kävijäraportti, mutta listaa vain kävijät, ei myyntilukujaTapahtuma-tuotetyyppien erikoisraportit

 • Osallistujaraportti (Tapahtumat)
  • Osallistujaraportti on käytetävissä Tapahtuma-tyyppisille tuoteille joissa toiminta perustuu lippujen myyntiin
   • Ooppera
   • Konsertti
   • Teatteri
   • Elokuva
   • Tapahtuma
  • Raportti listaa kävijät tilauksittain ja tapahtumittain eriteltyinä
   • Tapahtuman nimi ja aika
   • Kaikki ko. tapahtumat osallistujat tilauksittain
    • Asiakkaan nimi ja sähköposti, tai kassa (jos myynti tapahtunut kassalla)
    • Tilauksen tila: Maksettu tai Avoin tilaus (=lippuvaraus jota ei vielä lunastettu)
    • Tilauksen osallistujamäärä
    • Tilauksen summa
Varausraportit

 • Varausraportti listaa kaikki varauksien ja kävijöiden määrän yhteensä haetulle ajanjaksolle
 • Raportti on versioitu eri aikajaksoille
 • Kuukausittainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin kuukauden varaus- ja kävijämäärä eroteltuna
 • Viikoittainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin viikon varaus- ja kävijämäärä eroteltuna
 • Päiväkohtainen varausraportti
  • Varausraportti jossa päivän varaus- ja kävijämäärä eroteltuna
 • Tuntikohtainen varausraportti
  • Varausraportti jossa kunkin tunnin varaus- ja kävijämäärä eroteltuna

Arvokortteja, ennakoita ja alennuksia koskevat raportit

 • Arvoseteliraportti
  • Käytetyt arvosetelit (Virikeseteli ja vastaavat) ja niiden summat eroteltuina
 • Alennuskoodiraportti
  • Alennuskoodiraportti erottelee kunkin alennuskoodin käytön tilauksittain
  • Käytetty Johku-alennuskoodi
  • Laskun numero (jolla alennuskoodi käytetty)
  • Tilaajan nimi
  • Laskun päivämäärä
  • Laskun summa
 • Ennakkoraportti
  • Ennakko on myyntisaaminen tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole vielä luovutettu asiakkaalle. Esimerkiksi tapahtumalippu, joka on myyty asiakkaalle ennen tapahtuman ajankohtaa, tai majoituskohteen varausmaksu jonka asiakas maksaa ennen varauksen alkamista. Myyntisaaminen on ennakkoa tuotteen tai palvelun luovuttamiseen saakka.
  • Raportilla eritellään kunkin ennakon tositenumero, tuote, varauksen alkamispäivä sekä tilauksen yhteissumma
  • Ennakoiden lisäys 
   • = Raportin tarkastelujaksolla luodut ennakkomyynnit 
  • Ennakoiden vähennys
   • = Raportin tarkastelujaksolla vähennetyt ennakot eli asiakkaalle luovutetut, ennakkomaksetut palvelut tai tuotteet
  • Avoimet ennakot
   • = Raportin tarkastelujaksolla auki olevat ennakot eli asiakkaalle vielä luovuttamattomat palvelut tai tuotteet
 • Arvokorttiraportti
  • Ostetut arvokortit
   • Raportin aikana ostetut arvokortit
   • Tuotteen nimi, tosite, tositepvm, arvo ja avoin arvo (= koko käytettävissä oleva arvo)
  • Käytetyt arvokortit
   • Raportin aikana käytetyt arvokortit
   • Tuotteen nimi, tosite jolla käytetty, tosite jolla ostettu, tositteen pvm, arvo
  • Kokonaan käytetyt arvokortit
   • Arvokortit joissa koodin kaikki asetetut käyttökerrat on käytetty
   • Tuotteen nimi, tosite jolla käytetty, tosite jolla ostettu, tositteen pvm, arvo ja käyttämätön arvo (=käyttämättä jäänyt arvo)
  • Vanhentuneet arvokortit
   • Arvokortit joiden voimassaoloaika on päättynyt
   • Tuotteen nimi, tosite jolla ostettu, tositteen pvm, arvo, käyttämätön arvo, voimassaolo
  • Voimassa olevat arvokortit
   • Arvokortit joiden koodeilla on vielä käyttökertoja sekä voimassaoloa jäljellä
   • Tuotteen nimi, tosite jolla ostettu, tositteen pvm, arvo, avoin arvo, voimassaolo