Hintaportaat mahdollistavat ikään tai vastaavaan jaotteluun perustuvat tuotehinnoittelut. Hintaportaat luodaan kauppapaikan asetuksissa, ja otetaan tuotekohtaisesti käyttöön tuotteen hinnoittelun yhteydessä.


Hintaportaiden luominen


Hintaportaat luodaan Asetukset-sivun Maksaminen-välilehdellä Lisää hintaporras-painikkeella. 

Hintaportaiden nimet näkyvät asiakkaille henkilömäärävalintojen otsakkeina kauppapaikalla.
Jos kauppapaikassasi on käytössä kieliversioita, huomioi että hintaportaiden nimet ovat kieliversioitavia sisältöjä.

Hintaportaiden luontiin pääsee myös suoraan tuotesivulta klikkaamalla Hintaportaiden hallinta -painoketta.Kun hintaporras/portaat on luotu, se ilmestyy Hintaportaat-listaukseen, joka näytetään kaikkien tuotesivujen Hinnat-välilehdellä.
Asetukset-osiossa hintaporraslistauksessa näkyy myös Tuotteet-sarake, joka kertoo, monessako kauppapaikan tuotteessa ko. hintaporras on käytössä.
Hintaportaan käyttöönotto


Hintaportaat otetaan käyttöön tuotekohtaisesti klikkaamalla haluttu hintaporras valituksi tuotesivun Hinnat-välilehdellä. Samalla valituksi tulee "Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan" sillä hintaportaiden toiminta on riippuvainen osallistujamäärän mukaisesta hinnoittelusta.


Esimerkki


Ennen hintaportaan käyttöönottoa hintarivillä on vain perustiedot eli hinta ja yksikkö.
Tämä perushinta ei ota huomioon henkilömääriä eli hinta on sama, riippumatta montako henkeä varauksessa on.

Jos käyttöön valitaan pelkkä Hinnoittelu osallistujamäärän mukaan, tuotteen hintarivien hintatietoihin ilmestyy Perushinta sisältää -kohta.
Tämä asetus mahdollistaa perushinnan rajaamisen siten, että se sisältää tietyn määrän osallistujia.Kun käyttöön valitaan lisäksi hintaporras/portaita, ilmestyy hintarivin tietoihin omat hintakohdat hintaportaille.

Hinnoittelu hintaportaiden avulla


Tuotteen voi hinnoitella useammallakin tavalla hintaportaiden avulla, riippuen perushinnan ja siihen sisältyvien osallistujien asetuksista.


1. Perushinta + lisähenkilöt

Hintarivin asetukset

 • Perushinta on 50 eur
 • Perushinta sisältää 1 osallistujan
  Perushintaan katsotaan sisältyväksi aina kuluttajalle edullisin vaihtoehto, ts. perushintaan lasketaan sisältyväksi aina kalleimman hintaportaan mukainen osallistuja
 • Hintaportaat: Aikuiset 20 eur ja Lapset 10 eur

Hinnan määräytyminen: 50 eur sisältäen yhden henkilön + lisähenkilöhinnat sen mukaan montako aikuista ja lasta asiakas valitsee varaukseen


Esimerkki: Yksi henkilö (ei lisähenkilöitä)

Esimerkki: 3 aikuista ja kaksi lasta. Perushinta 50 euroa sisältää yhden osallistujan; lasketaan kalleimman hintaportaan mukaan eli yksi 20 eur hintainen aikuinen sisältyy perushintaan. Perushinnan lisäksi maksettavaksi jää siis 2 aikuista ja 2 lasta, joten kokonaishinta 50+20+20+10+10 = 110 eur.2. Perushinta + hintaportaiden mukaiset henkilöt


Hintarivin asetukset

 • Perushinta on 50 eur
 • Perushinta sisältää 0 osallistujaa
 • Hintaportaat: Aikuiset 20 eur, Lapset 10 eur

Hinnan määräytyminen:  50 eur + hintaportaiden henkilöhinnat varauksen henkilömäärän mukaisestiEsimerkki: 3 aikuista ja kaksi lasta. Perushinta 50 euroa + hintaportaiden osallistujamäärä eli 50+20+20+20+10+10 = 130 eur3. Hinnoittelu pelkästään hintaportailla


Hintarivin asetukset

 • Perushinta 0 eur
 • Perushinta sisältää 0 osallistujaa
 • Hintaportaat: Aikuiset 20 eur, Lapset 10 eur

Hinnan määräytyminen:  hintaportaiden henkilöhinnat varauksen henkilömäärän mukaisesti, ts. hinnoittelu henkilömäärän mukaan ilman perushintaaEsimerkki: 3 aikuista ja kaksi lasta eli 20+20+20+10+10 = 80 eur