Tuotteen Saatavuus-välilehden asetukset ovat käytettävissä vuokrattaville tuotteille, mökeille sekä aktiviteeteille.


Varattavissa


Varattavissa-kohta näyttää ajankohdat, milloin tuotetta voi varata ja milloin tuotteen varaus on estetty.


Varausajat ja -estot määräytyvät tuotteeseen liitetystä resurssista; muokataksesi näitä aikoja, muokkaa tuotteeseen liitettyä resurssia tuotesivun Saatavuus-välilehdellä, tai muokkaa resurssia erikseen (Resurssit-sivun Saatavuus-välilehdellä).

Lue lisää aikamääräisten tuotteiden resurssien saatavuusmäärityksistä täältä.

Varausten alkaminen ja päättyminen


Aikamääreisellä tuotteella on oltava varauksen alkamisaika (jos tuotteella on tunti-/minuuttimääräinen kesto) tai alkamis- ja päättymisaika (jos tuotteella on vuorokausimääräinen kesto). 

Jos alkamisaikoja ei ole määritelty, tuote ei ole varattavissa.


Alkamisaikojen yhteyteen on mahdollista asettaa myös aikaväli- ja viikonpäiväehtoja, eli esim. jos aktiviteetilla on eri alkamisaika eri päivänä. Huomioi että tähän kohtaan merkitys aikaväli/viikonpäiväehdot toimivat vain jos ne ovat resurssin Varattavissa-kohdan aikavälillä myös saatavilla. Alkamisajan joka viikonpäivä, koko vuoden -valinta ei myöskään tee tuotteesta koko vuodeksi varattavaa vaan toimivat ehtona pelkästään alkamisajalle.


GoFinland-linkityksessä varausaikojen päivämäärä/viikonpäivä -ehdot eivät toistaiseksi näy, ainoastaan kellonajat.


Esivalitut päivät


Esivalittuja päiviä voi käyttää tuotteilla, jotka ovat varattavissa vain muutamana kertana vuodessa. Silloin määritetään valmiiksi valitut varauspäivämäärät, joista asiakas valitsee kauppapaikalla. Varauskalenteria ei näytetä silloin ollenkaan. Myös esivalitut päivämäärät ovat voimassa vain, jos resurssin Varattavissa-kohdan aikaväli sen sallii.


Lisäasetukset


Lisäasetukset-kohdassa voi lisätä varattavalle tuotteelle, mökille tai aktiviteetille määräajan varauksen tekemiseen - eli montako päivää aiemmin varauksen voi tehdä ennen varauksen alkamisaikaa. Tällä asetuksella estetään viime hetken varaukset, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi ryhmä-aktiviteeteilla tai muilla tuotteilla jotka tarvitsevat enemmän valmistelemisaikaa varausten välillä.

Kirjoita määräaika päivinä Varattava viimeistään -kohtaan.Lisäksi lisäasetuksissa määritellään:

  • sallitaanko tuotteelle monen päivän (pituiset) varaukset. Tuntiperusteisesti vuokrattavilla tuotteilla ”Salli monen päivän varaukset ”-asetus ei ole valittavissa.
  • piilotetaanko alkamisen ja päättymisen kellonajat kauppapaikalta
  • piilotetaanko yksiköt kauppapaikalta, jolloin kpl- tai vastaavia yksiköitä ei näy kauppapaikalla
  • synkronoidaanko tuotteen varaukset Google-kalenteriin. Google-kalenteri täytyy ensin linkittää Asetukset-sivun Muut -välilehdellä kohdassa Google Calendar
HUOM! Mikäli tuote on retki tai muu vastaava aktiviteetti, johon otetaan useita osallistujia/varauksia samalle ajalle, muista valita kohta "Salli yksittäisen resurssin samanaikainen varaaminen", jotta useiden yksittäisten varausten tekeminen samalle ajalle onnistuu. Muussa tapauksessa tuotteen koko kapasiteetti tulee käyttöön ensimmäiselle varaajalle, eikä samalle ajalle enää voi tehdä muita varauksia


Yksityisretki- ja majoitustuotteissa tämä kohta jätetään valitsematta, sillä niihin ei haluta muita varaajia mukaan samoille paikoille.