Tuotteen Saatavuus-välilehden asetukset ovat käytettävissä vuokrattaville tuotteille, mökeille sekä aktiviteeteille.


Varattavissa


Varattavissa-kohta näyttää ajankohdat, milloin tuotetta voi varata ja milloin tuotteen varaus on estetty. Varattavissa-kohta on tuotteen saatavuuden pääasetus, jonka puitteissa kaikki muut saatavuusasetukset (hinnat, esivalitut päivät, varausten alkaminen ja päättyminen) toimivat.


Varausajat ja -estot määräytyvät tuotteeseen liitetystä resurssista; muokataksesi näitä aikoja, muokkaa tuotteeseen liitettyä resurssia tuotesivun Saatavuus-välilehdellä, tai muokkaa resurssia erikseen (Resurssit-sivun Saatavuus-välilehdellä).

Lue lisää aikamääräisten tuotteiden resurssien saatavuusmäärityksistä täältä.

Varausten alkaminen ja päättyminen


Aikamääreisellä tuotteella on oltava varauksen alkamisaika (jos tuotteella on tunti-/minuuttimääräinen kesto) tai alkamis- ja päättymisaika (jos tuotteella on vuorokausimääräinen kesto). Jos alkamisaikoja ei ole määritelty, tuote ei ole varattavissa (aktiviteetit, vuokrattavat tuotteet). 


Majoitustuotteet ovat poikkeuksia; majoitustuotteille Johku asettaa automaattisesti varausten alkamis- ja päättymisajoiksi klo 12-00, mikäli muuta ei ole syötetty. Majoituskohteen voi siis varata, vaikka alkamis- ja päättymisaikaa ei syöttäisi. Majoitustuotteille varausten alkaminen ja päättyminen ovat check in  ja check out -tyyppisiä aikoja - niillä ei rajoiteta tuotteen yleistä saatavuutta vaan se tehdään Varattavissa-kohdan ja/tai hintarivien ehtojen avulla.


Alkamisaikojen yhteyteen on mahdollista asettaa myös aikaväli- ja viikonpäiväehtoja, eli esim. jos aktiviteetilla on eri alkamisaika eri päivänä. Huomioi että tähän kohtaan merkitys aikaväli/viikonpäiväehdot toimivat vain jos ne ovat resurssin Varattavissa-kohdan aikavälillä myös saatavilla. Alkamisajan joka viikonpäivä, koko vuoden -valinta ei myöskään tee tuotteesta koko vuodeksi varattavaa vaan toimivat ehtona pelkästään alkamisajalle.


GoFinland-linkityksessä varausaikojen päivämäärä/viikonpäivä -ehdot eivät toistaiseksi näy, ainoastaan kellonajat.


Esivalitut päivät


Esivalittuja päiviä voi käyttää tuotteilla, jotka ovat varattavissa vain muutamana kertana vuodessa. Silloin määritetään valmiiksi valitut varauspäivämäärät, joista asiakas valitsee kauppapaikalla. Varauskalenteria ei näytetä silloin ollenkaan. Myös esivalitut päivämäärät ovat voimassa vain, jos resurssin Varattavissa-kohdan aikaväli sen sallii.


Tuotteen saatavuuden määrittäminen pähkinänkuoressa:

 1. Aseta tuotteen yleinen saatavuus Varattavissa-kohtaan: Aseta esim. tietty sesongin päivämääräväli tai useampia ajanjaksoja jolloin tuote on varattavissa. Voit myös sallia varaaminen aina ympäri vuoden (Varattavissa -kohdassa: "Sallittu aina")
 2. Jos tuote on aktiviteetti tai vuokrattava tuote, aseta ainakin yksi varauksen alkamisaika (kellonaika, ja tarvittaessa pvm ja/tai viikonpäivä) Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan
 3. Täsmennä halutessasi saatavuutta
  • Asettamalla hintariveille päivämäärä- tai viikonpäiväehtoja. Jos ei voimassaolevaa hintariviä = tuote ei ole varattavissa.
  • Asettamalla esivalittuja päiviä jos tuote on saatavilla vain muutamana päivänä


Esimerkkejä saatavuudesta:


Esimerkki 1 

 • Aktiviteetti-tyyppisellä tuotteella on kesto 1h, ja saatavuusasetuksina seuraavat
  • Varattavissa-kohtaan merkitty "Sallittu aina"
  • Varausten alkaminen ja päättyminen-kohdassa on merkittynä alkamisajat klo 12, klo 14 ja klo 18
  • Hintariveillä ei ole ehtoja asetettuna
 • >>> Tuote on varattavissa ympäri vuoden, jokaisena viikonpäivänä. Asiakas voi valita alkamisajaksi joko klo 12, 14 tai 18. Päättymisaika määräytyy tuotteen kestosta eli päättymisaika on valitista alkamisajasta riippuen joko klo 13, 15 tai 19.


Esimerkki 2

 • Majoitus-tyyppisellä tuotteella on saatavuusasetuksina seuraavat
  • Varattavissa-kohtaan merkitty "Sallittu 1.5.-30.10.2019"
  • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan on merkitty alkaminen klo 14 ja päättyminen klo 12
  • Hintarivillä on ehtona viikonpäivä Pe, La ja Su
 • >>> Tuote on varattavissa 1.5.-30.10.2019 välillä, perjantaista maanantaihin (perjantaista klo 14 alkaen, varauksen päättyminen viimeistään maanantaina klo 12). Koska vuorokausi on Johkussa aina "yön yli", sunnuntain salliminen varattavaksi tarkoittaa että vuorokausi Su-Ma on sallittu.


Esimerkki 3

 • Aktiviteetti-tyyppisellä tuotteella (kesto 2h) on saatavuusasetuksina seuraavat
  • Varattavissa-kohtaan asetettu "Sallittu 1.7.-30.10.2019"
  • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan on asetettu alkamisajat klo 8, klo 11 ja klo 15
  • Esivalitut päivämäärät-kohtaan on valittu päivämäärät 15.7.2019 ja 28.8.2019
  • Hintarivillä on ehtona "osallistujia vähintään 2"
 • >>> Tuote on varattavissa 15.7. ja 28.8.2019, ja asiakkaan valittavissa on kolme alkamisaikaa (8, 11, 15). Tuote on varattavissa vain jos tilauksen osallistujamäärä on vähintään 2 henkilöä.


Esimerkki 4

 • Vuokrattava tuote-tyyppisellä tuotteella (kesto 3h) on saatavuusasetuksina seuraavat
  • Varattavissa-kohtaan asetettu "Sallittu aina"
  • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan on merkitty Su klo 13 ja Ma klo 15
  • Hintarivillä on ehtona päivämääräväli 1.6.-30.6.2019
 • >>> Tuote on varattavissa 1.6.-30.6.2019 välillä sunnuntaisin klo 13 alkaen ja maanantaisin klo 15 alkaen. Vuokrattavilla tuotteilla tuotteen kestoa jatketaan vuorokauden vaihtumiseen saakka, eli asiakas voi valita tuotteelle pidemmän varausajan. Tässä tapauksessa kun kesto on 3h, niin maanantaina varaava asiakas voi valita palautuksen ajankohdaksi joko klo 18, 21 tai 24. Tuotteen hinta määräytyy keston mukaan eli  klo 24 palautus on 3 x 3h normaalihinta.


Esimerkki 5

 • Aktiviteetti-tyyppisellä tuotteella (kesto 1h) on saatavuusasetuksina seuraavat
  • Varattavissa-kohtaan asetettu "Sallittu 1.1.2019-1.5.2019"
  • Varausten alkaminen ja päättyminen -kohtaan asetettu alkamisaika klo 15
  • Hintarivillä on asetettu ehdoksi pvm-väli 26.6.-29.9.2019
 • >>> Tätä tuotetta ei voi varata, sillä tuotteen ainoa hintarivi ei ole voimassa samaan aikaan Varattavissa-kohtaan merkityn ajan kanssa. 
  • Jos Varattavissa-kohdassa olisi "Sallittu aina", niin tuote olisi varattavissa hintarivin määräämällä välillä 26.6.-29.9.2019 klo 15 alkaen. 
  • Jos hintarivillä ei olisi pvm-ehtoa, niin tuote olisi varattavissa 1.1.-1.5.2019 klo 15 alkaen eli Varattavissa-kohdan mukaisesti. 
  • Jos tuotteella olisi myös toinen hintarivi, jolla ei mitään pvm-ehtoja, tuote olisi varattavissa 1.1.-1.5.2019 eli tällöin tuon ulkopuolella toimiva hintarivi jätetään huomiotta, mutta varaaminen onnistuu koska pvm-ehdoton hintarivi on jatkuvasti voimassa oleva.Lisäasetukset


Lisäasetukset-kohdassa voi lisätä varattavalle tuotteelle, mökille tai aktiviteetille määräajan varauksen tekemiseen - eli montako päivää aiemmin varauksen voi tehdä ennen varauksen alkamisaikaa. Tällä asetuksella estetään viime hetken varaukset, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi ryhmä-aktiviteeteilla tai muilla tuotteilla jotka tarvitsevat enemmän valmistelemisaikaa varausten välillä.

Kirjoita määräaika päivinä Varattava viimeistään -kohtaan.Lisäksi lisäasetuksissa määritellään:

 • sallitaanko tuotteelle monen päivän (pituiset) varaukset. Tuntiperusteisesti vuokrattavilla tuotteilla ”Salli monen päivän varaukset ”-asetus ei ole valittavissa.
 • piilotetaanko alkamisen ja päättymisen kellonajat kauppapaikalta
 • piilotetaanko yksiköt kauppapaikalta, jolloin kpl- tai vastaavia yksiköitä ei näy kauppapaikalla
 • synkronoidaanko tuotteen varaukset Google-kalenteriin. Google-kalenteri täytyy ensin linkittää Asetukset-sivun Muut -välilehdellä kohdassa Google Calendar
HUOM! Mikäli tuote on retki tai muu vastaava aktiviteetti, johon otetaan useita osallistujia/varauksia samalle ajalle, muista valita kohta "Salli yksittäisen resurssin samanaikainen varaaminen", jotta useiden yksittäisten varausten tekeminen samalle ajalle onnistuu. Muussa tapauksessa tuotteen koko kapasiteetti tulee käyttöön ensimmäiselle varaajalle, eikä samalle ajalle enää voi tehdä muita varauksia


Yksityisretki- ja majoitustuotteissa tämä kohta jätetään valitsematta, sillä niihin ei haluta muita varaajia mukaan samoille paikoille.