Aikamääreisen tuotteen saatavuus määrittelee sen, mitkä päivät tai kellonajat ovat ostettavissa ja mitkä eivät. Saatavuuden määrittelyssä on tärkeää huomioida kaksi eri lähdettä:


1. Resurssissa määritelty saatavuus

Resurssi on saatavuuden tärkein lähde. Resurssin Varattavissa-kohta kertoo Johkulle, mitkä päivämäärät/aikavälit ovat varattavissa. Asiakkaiden tekemät varaukset (tilaukset) kohdistuvat aina resurssiin ja poistavat siltä saatavuutta.

Voit muokata, lisätä ja poistaa resurssin Varattavissa-kohdan aikoja joko suoraan tuotteessa (johon resurssi on liitettynä) Saatavuus-välilehdellä, tai muokkaamalla suoraan resurssia Resurssit-sivulla.

Resurssin Varattavissa-kohdan aikaväli-asetukset ovat ns. "master-aikoja", jonka puitteissa mahdolliset hintarivien aika-ehdot sekä varausten alkamis- ja päättymisajat operoivat.  Jos tuotteen saatavuutta haluaa hallita enemmän hintarivien ja niiden ehtojen avulla, voi Varattavissa-kohtaan jättää sen oletusasetuksen eli "Sallittu aina".Resurssin kapasiteetin samanaikainen käyttö


Retki- ja muissa vastaavissa ryhmille tarkoitetuissa tuotteissa täytyy resurssille valita käyttöön kohta "Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen". Tämä mahdollistaa sen, että kukin varaus kuluttaa resurssiin asetettua enimmäiskapasiteettia - eli ryhmään otetaan silloin varauksia samalle ajalle kunnes enimmäiskapasiteetti on täynnä. Ilman tätä valintaa ensimmäinen varaaja varaa koko kapasiteetin ko. ajalle käyttöönsä, eli ko. aika ei silloin enää ole muille varattavissa.


Esimerkki: Syysretki-tuotteessa on tilaa 20 osallistujalle. Retkipäivä on 1.9.2018 klo 16.

  • Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen -kohta VALITTUNA >> Tuotetta voi varata niin kauan samalle ajalle kunnes varausten osallistujamäärä on yhteensä 20.
     
  • Salli yksittäisen resurssin kapasiteetin samanaikainen varaaminen -kohta EI VALITTUNA  >> Asiakas varaa tuotteen 1-20 hengelle. Muut asiakkaat eivät voi tehdä varauksia samalle ajalle.


Yksityisretkissä sekä esim. majoitustuotteissa tämä kohta jätetään valitsematta, sillä.
2. Tuotteen hintarivien vaikutus saatavuuteenAikamääreisen tuotteen hintariveillä (tuotesivun Hinnat-välilehti) pystytään tarkentamaan myynnissä olevaa saatavuutta. Ylläolevissa kuvaesimerkeissä resurssiin on määritelty saatavuus syyskuusta lokakuuhun. Hintarivien päivämääräväli-ehdolla voidaan rajata yksittäistä hintarivin voimassaoloa vaikkapa vain syyskuuksi ja vielä viikonpäiviksi la+su. Näin  voidaan luoda omat hintarivit/omat hinnoittelut syyskuulle ja lokakuulle ja vielä erillishinnoittelua viikonpäivän mukaan. Esimerkissa syyskuussa tuote olisi varattavissa siis lauantaisin ja sunnuntaisin. Erityisen kätevästi tämä toimii alle vuorokauden kestävillä tuotteilla, joilla on alkamiskellonaika tai useampi ja tietty tunti-/minuuttimääräinen kesto.Varausten alkaminen ja päättyminen -kohdassa määritellään tuotteelle check in ja check out -ajat. Nämä syötetyt ajat eivät rajoita saatavuutta.Lue tarkemmin muista saatavuusasetuksista täältä.