Aikamääreisen tuotteen saatavuus määrittelee sen, mitkä päivät tai kellon ajat ovat ostettavissa ja mitkä eivät. Saatavuuden määrittelyssä on tärkeää huomioida kaksi eri lähdettä:


Resurssissa määritelty saatavuus
Resurssi on saatavuuden tärkein lähde. Resurssi kertoo Johkulle, mitkä päivämäärät ja kellon ajat ovat varattavissa. Resurssin Ajat-välilehdellä määritellään ylläpitäjän toimesta sen varattavissa olevat ja estetyt ajankohdat. Asiakkaiden tekemät varaukset (tilaukset) kohdistuvat aina resurssiin ja poistavat siltä saatavuutta.


Tuotteen hintarivien vaikutus saatavuuteenAikamääreisen tuotteen (esim. aktiviteetti) hintariveillä pystytään tarkentamaan myynnissä olevaa saatavuutta. Jos resurssissa on määritelty saatavuus vaikka kesäksi, voidaan tuotteen asetuksissa hintarivin voimassaolopäivämäärillä ja viikonpäivillä tarkentaa saatavuutta koskemaan esimerkiksi vain torstaita. Erityisen kätevästi tämä toimii alle vuorokauden kestävillä tuotteilla, joilla on alkamiskellonaika tai useampi ja tietty tunti-/minuuttimääräinen kesto.